کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

امکان استخدام در مشاغل با مدرک دیپلم

بکارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم (مصوبه ۳۴۳۸۵-۸۹/م/ت۴۶۰۹۸هـ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ هیأت وزیران)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره (۵) ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- تصویب نمود:

الف- به کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم در مشاغل زیر مجاز است:

۱- سرایدار

۲- نگهبان

۳- مأمور گارد انتظامات

۴- تکنیسین هواپیما

۵- آتش نشان

۶- کارآموز حرفه و فن

۷- متصدّی نجات

۸- متصدّی امور دفتری

۹- مسئول ابلاغ و اجرا

۱۰- متصدی امور مالیاتی

۱۱- متصدی تخلیه و بارگیری

۱۲- کمک کارشناس خدمات فرودگاهی

۱۳- مأمور اجرایی محیط زیست

۱۴- تکنیسین دامپزشکی

۱۵- بهیار

۱۶- کمک بهیار

۱۷- مسئول امور ارتوپدی

۱۸- مددیار معلولین

۱۹- بهورز

۲۰- مأمور سالن تشریح

۲۱- مراقب اقدامات تأمینی و تربیتی

۲۲- تحویلدار

۲۳- راننده مقامات

۲۴- ماشین نویس

ب- حداقل سن به کارگیری افراد موضوع این تصویب‌نامه هیجده سال تمام می‌باشد.

ج- مناطق و موارد به کارگیری افراد در مشاغل بند (الف) حسب مورد با پیشنهاد دستگاه اجرایی با قید مدت مشخص به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور خواهد رسید.

د- تغییر شغل و انتقال افرادی که در اجرای این تصویب‌نامه به کار گرفته می‌شوند به سایر دستگاه‌های اجرایی، مناطق یا مشاغل دیگر ممنوع می‌باشد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام