کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیتوزارت آموزش و پرورش

نظام نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش

نظام نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش (مصوبه جلسه ۸۹۴ مورخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت آموزش و پرورش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

دانشگاه فرهنگیان

ستاد راهبری و نظارت تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی

«نظام نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش» که در جلسه ۸۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ برای اجرا ابلاغ می‌شود:

نظام نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش

مقدمه

در راستای اجرای بند الف ماده یک «سیاست‌ها و ضوابط کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان» (مصوب جلسه ۸۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) ناظر بر تدوین «نظام اختصاصی سنجش و پذیرش دانشجو-معلم در دانشگاه فرهنگیان» و مبتنی بر پیشنهاد وزارت‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و تصمیمات جلسات ۲۳ و ۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ و ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ شورای ستاد تعلیم و تربیت؛ به منظور تأمین و تربیت بخشی از نیروی انسانی در مشاغل آموزشی و پرورشی متناسب با مبانی و ارزش‌های اسلامی و نیاز دوره‌های مختلف تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان از طریق آزمون اختصاصی، «نظام سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش» به شرح زیر مواد آتی احصاء می‌شود:

ماده ۱- تعاریف:

الف- آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان: این آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور به‌صورت سالانه یک‌بار و مستقل از آزمون سراسری برگزار می‌شود.

تبصره ۱- برای سال ۱۴۰۳ این آزمون همراه با نوبت اول آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها (اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳) و در قالب یک دفترچه ویژه آزمون اختصاصی تربیت معلم، علاوه بر دفترچه‌هایی که به داوطلبان در هر یک از گروه‌های آزمایشی تحویل می‌شود، برگزار خواهد شد. ضرایب دروس این آزمون برای گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان‌های خارجی (به جز دروس ویژه آزمون اختصاصی تربیت معلم) همانند ضرایب آزمون سراسری خواهد بود.

ب- ارزیابی شایستگی معلمی: در این ارزیابی که توسط وزارت آموزش و پرورش در طول سال و یا در بازه زمانی اجرای آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان برگزار می‌شود، دو بخشِ شایستگی‌های عمومی و تخصصی داوطلبان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

تبصره ۲- برای تعدادی از رشته‌ها که در آزمون سراسری دارای آزمون عملی هستند مانند علوم ورزشی، و تعدادی از رشته‌های هنر؛ ارزیابی عملی و مهارتی نیز در ارزیابی شایستگی معلمی توسط وزارت آموزش و پرورش انجام می‌شود.

ج- سوابق تحصیلی: تعریف و ضرایب دروس، نمره‌کل و میزان تأثیر سابقه تحصیلی بر اساس مصوبه سیاست‌ها و ضوابط سنجش و پذیرش دانشجو برای ورود به دانشگاه از دوره متوسطه و ماده واحده اصلاح و تکمیل آن (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) و مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو، لحاظ می‌شود.

ماده ۲- آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان، زیرگروه ندارد و در سال ۱۴۰۳ پذیرش دانشجو- معلم همانند آزمون سراسری بر مبنای گروه آزمایشی صورت می‌پذیرد.

تبصره- وزارت آموزش و پرورش مکلف است برای سنوات بعدی؛ میزان تأثیر نمرات و امتیازات، مواد و ضرایب دفترچه ویژه آزمون اختصاصی تربیت معلم، زمان، روش پذیرش و شرایط و ضوابط مربوطه را یکسال پیش از آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان تعیین و برای تصویب به ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.

ماده ۳- میزان تأثیر نمرات و امتیازات در نتیجه نهایی سنجش و پذیرش دانشجو- معلم در سال ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر خواهد بود:

شناسنامه قانون | 4856644

تبصره ۱- گزینش نهایی داوطلبان در سال ۱۴۰۳ با معیارهای نمره آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان (شامل آزمون سراسری و آزمون اختصاصی تربیت معلم)، نمره سوابق تحصیلی، نمره ارزیابی شایستگی معلمی انجام می‌پذیرد.

تبصره ۲- در سال ۱۴۰۳ بخشی از سهم سوابق تحصیلی داوطلبان گروههای آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی که قابل تأمین نباشد، با نسبت برابر؛ بین میزان تأثیر نمرات و امتیازات آزمون اختصاصی تربیت معلم و آزمون سراسری توزیع می‌شود.

ماده ۴- مواد و ضرایب دفترچه ویژه آزمون اختصاصی تربیت معلم در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر خواهد بود:

شناسنامه قانون | 4856647

تبصره- مباحث، منابع، تعداد و طرح سوالات آزمون باید توسط کارگروه کارشناسی مشترک (وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش آموزش کشور) در زمان ثبت‌نام آزمون اطلاع‌رسانی شود. مدت زمان پاسخ‌گویی به سوالات این دفترچه بین ۴۰ تا ۶۰ دقیقه تعیین می‌گردد.

ماده ۵- با توجه به اینکه سوابق تحصیلی دانش آموزان هر سال تحصیلی در تیرماه سال پذیرش آماده خواهد شد، ملاک معرفی چند برابر برای مرحله ارزیابی شایستگی معلمی در سال ۱۴۰۳ منحصراً نمره آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان (آزمون سراسری و اختصاصی تربیت معلم طبق مفاد تبصره ۱ ماده ۱) خواهد بود. روش اقدام برای سنوات بعدی، مشمول حکم مندرج در ماده ۲ و بر اساس مصوبه ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.

ماده ۶- سازمان سنجش آموزش کشور حداکثر ۳۰ روز کاری پس از برگزاری آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان، به میزان چند برابر ظرفیت رشته محل‌های اعلامی، داوطلبان را جهت بررسی ارزیابی شایستگی معلمی به وزارت آموزش و پرورش معرفی می‌نماید.

تبصره- میزان معرفی شدگان برای سال ۱۴۰۳؛ سه برابر ظرفیت رشته محل‌های اعلامی و برای سال‌های بعد طبق درخواست وزارت آموزش و پرورش تعیین می‌گردد.

ماده ۷- فرآیند اعلام نتایج نهایی آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان در سنجش و پذیرش دانشجو- معلم برای سال ۱۴۰۳ باید به نحوی برنامه ریزی شود که قبل از انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری، نتایج نهایی این آزمون اعلام گردد. به داوطلبان آزمون اختصاصی، کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته در آزمون سراسری داده نخواهد شد و امکان انتخاب رشته در آزمون سراسری را ندارند.

ماده ۸- پس از اعلام نتایج نهایی آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳، به آن دسته از داوطلبان موضوع قسمت اخیر ماده ۷؛ مهلت متعارف (طبق ضوابط مورد عمل سازمان سنجش آموزش کشور) داده می‌شود تا در صورت انصراف از قبولی در دانشگاه فرهنگیان، اجازه انتخاب رشته در آزمون سراسری را طبق ساز و کار اعلامی سازمان سنجش آموزش کشور داشته باشند. این دسته از داوطلبان مکلفند در مهلت متعارف تعیین شده، درخواست انصراف خود را قبل از صدور کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته، اعلام نمایند.

ماده ۹- در پذیرش سال ۱۴۰۳، در صورت عدم تکمیل ظرفیت پذیرش، مرحله تکمیل ظرفیت با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور از میان داوطلبان نوبت اول آزمون سراسری ۱۴۰۳ صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۰- وزارت آموزش و پرورش در اجرای فرایند ارزیابی شایستگی معلمی؛ مجاز است از زمان تکمیل فرآیند ثبت‌نام و ابراز تمایل داوطلبان به شرکت در آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان، مرحله ارزیابی شایستگی معلمی را آغاز نموده و به تدریج نسبت به ارزیابی داوطلبان اقدام نماید.

ماده ۱۱- در صورت عدم قبولی داوطلب در پذیرش دانشجو- معلم در هر سال، نتایج ارزیابی وی در مرحله ارزیابی شایستگی معلمی، به غیر از ارزیابی گزینش، تا پایان زمان اعلام نتایج آزمون سال آتی معتبر است و با ابراز تمایل و رضایت رسمی داوطلب؛ نتایج مزبور برای آزمون سال آینده وی ملاک عمل و از تکرار ارزیابی معاف خواهد بود.

ماده ۱۲- کلیه سهمیه‌های اعمالی در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نسبت به آزمون موضوع این نظام‌نامه، معتبر و حاکم خواهد بود.

ماده ۱۳- پذیرش از بوم برای بوم، مخصوص داوطلبان استان خواهد بود، لیکن اولویت پذیرش در سطح استان با رعایت شرایط بومی ذیل، اعمال می‌گردد:

الف) در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال دوره متوسطه دوم برای داوطلبان در یک شهر باشد، آن داوطلب، بومی آن شهر تلقی می‌شود.

ب) در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال دوره متوسطه دوم برای داوطلبان در یک شهر نباشد، شهر محل تولد داوطلب به‌عنوان شهر بومی در نظر گرفته می‌شود.

ج) داوطلبانی که سه سال دوره متوسطه دوم را در خارج از کشور گذرانده‌اند، شهر محل تولد، استان بومی این دسته از داوطلبان تلقی خواهد شد.

د) داوطلبان که سه سال دوره متوسطۀ دوم را خارج از کشور گذرانده‌اند و همچنین محل تولد ایشان نیز خارج از کشور بوده است، شهر بومی این قبیل داوطلبان؛ شهر تهران خواهد بود.

تبصره- استان بومی داوطلب بر اساس شهر بومی داوطلب تعیین می‌شود.

ماده ۱۴- دانشجو- معلمان در طول دوران تحصیل علاوه بر گذراندن دروس برنامه درسی مصوب، باید مطابق محتوای معماری طراحی کلان برنامه درسی تربیت معلم، تعدادی دروس تعلیم و تربیت و پودمان‌های فرهنگی-تربیتی را بر اساس نظام‌نامه جامع فرهنگی تربیتی دانشجو- معلمان و با توجه به ساحت‌های شش‌گانۀ مرتبط با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش بگذرانند.

ماده ۱۵- به استناد ماده ۴ سیاست‌ها و ضوابط کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان (مصوبه ۸۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) دانشجو- معلمان ورودی سال ۱۴۰۲ و پس از آن، ملزم به کسب «گواهینامه صلاحیت معلمی» با شرکت و قبولی در «آزمون جامع» می‌باشند. شرط هرگونه به کارگیری در حرفه معلمی؛ دارابودن گواهینامه صلاحیت معلمی است.

ماده ۱۶- حداکثر سن مجاز برای ثبت‌نام در آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگیان؛ ۲۴ سال تمام (مبنا اول مهرماه هرسال تحصیلی) است و این شرط برای متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ و پس از آن اعمال می‌گردد.

ماده ۱۷- دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی و همچنین دانشجویان دارای تعهد خدمت به دستگاه‌های اجرایی و بورسیه، مجاز به ثبت‌نام در آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان نیستند.

ماده ۱۸- این نظامنامه در یک مقدمه و ۱۸ ماده و ۸ تبصره در جلسه ۸۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

سید ابراهیم رئیسی- رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام