کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه‌ جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه‌ جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه (بخشنامه ۹۴۹۹/۹۱/۲۲۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

در راستای اجرای آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۷۲۸۵/ ت۴۷۰۵۰هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران، اعمال امتیازات پیش بینی شده برای مشمولین آیین نامه یادشده (اعم از کسانی که در دستگاه‌های اجرایی شاغل بوده‌اند و یا به اشتغال در می‌آیند)، منوط به تشخیص و تأیید مراتب نخبگی آنان بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی بنیاد ملی نخبگان و رعایت سایر مقررات مربوط می باشد. بدیهی است اعمال امتیازات مصرح در مصوبه فوق‌الذکر، قبل از احراز نخبگی از سوی مرجع یادشده، مجوزی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام