کتاب استخدامی اداری ها
تبدیل وضعیت کارکنان

تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری از کارگری به کارمندی

تبديل وضعيت از كارگري به كارمندي كاركنان شهرداري در صورت برگزاري آزمون و مسابقه مجاز است (رأی شماره ۴۰ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاريخ دادنامه: ۴/۲/۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۴۰

کلاسه پرونده: ۹۱/۹۵

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

درخواست‌کننده: آقاي الله مراد سهرابي

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار: آقاي الله‌مراد سهرابي به موجب لايحه‌اي اعلام کرده است که در موضوع «تبديل وضعيت استخدامي کارگران شهرداري به کارمندي» شعب ۳۰ و ۲۷ ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:

الف: شعبه ۳۰ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۴۱۳۸ با موضوع دادخواست آقاي الله‌مراد سهرابي به طرفيت شهرداري قصر شيرين و به خواسته الزام شهـرداري به تبديل حکم کارگزيـني به کارمنـدي به موجـب دادنامه شـماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۷۸۴ – ۲۱/۹/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

آقاي الله مراد سهرابي مدعي شده است از ۱/۱/۱۳۷۰ در شهرداري مشغول خدمت بوده است و الزام شـهرداري قصر شيرين را به تبديل وضعيت استخدامي از کارگري به کارمندي (رسمي) تقاضا کرده است. شهرداري طي شماره ۹۸۳۴- ۱۴/۹/۱۳۸۹ ضمن تاييد اشتغال وي به صـورت کارگر رسمي از بدو خـدمت اعلام کرده اسـت نامبرده در حين خدمت موفق به دريافت مدرک فوق ديپلم شده و تاکنون در شهرداري هيچ گونه تبديل وضعيتي از کارگري به کارمندي سابقه نداشته است و دستورالعمل يا بخشنامه‌اي نيز در اين رابطه وجود ندارد. علي هذا شکايت وارد تشخيص نمي‌شود، به رد آن حکم صادر مي‌شود. رأي صادر شده قطعي است.

ب: شعبه ۲۷ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲۷/۸۷/۱۱۴۱ با موضوع دادخواست آقاي عنايت عثماني به طرفيت شهرداري تازه آباد و به خواسته تبديل وضعيت از کارگري به کارمندي به موجب دادنامه شماره ۷۶۶- ۳۰/۳/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

در خصوص شکايت آقاي عنايت عثماني به طرفيت شهرداري تازه آباد به خواسته تبديل وضعيت استخدامي از کارگري به کارمندي با توجه به محتويات پرونده و دلايل ارائه شده از جمله مدرک تحصيلي فوق ديپلم و جانباز بودن شاکي و مدت چهار سال سابقه حضور در جبهه و دانشجو بودن مشاراليه در دورة ليسانس و بيش از ۱۵ سال خدمت در شهرداري و نيز با توجه به لايحه دفاعيه طرف شکايت به شماره ۲۲۵ -۳۱/۱/۱۳۸۸ مبني بر اين که تبديل وضعيت مشاراليه امکان‌پذير است و با وجود پست سازماني مناسب توجهاً به نامه شماره ۱۵۸۹- ۶/۳/۱۳۸۷ ممضي به امضاي شهرداري مبني بر اين که اکنون در سمت معاونت شهرداري مشغول به خدمت است و مورد تاييد شهردار نيز هست. شکايت وارد است يعني که مقتضي موجود و مانع مفقود است و تبديل وضعيت مشاراليه از کارگري به کارمندي منع قانوني ندارد. با استناد به مادتين ۱۳ و ۷ قانون ديوان عدالت اداري به وارد دانستن شکايت و الزام شهرداري به تبديل وضعيت شاکي از کارگري به کارمندي حکم صادر مي شود اين رأي قطعي است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراي مذکور محرز است.

ثانياً: در آيين‌نامه استخدامي کارکنان شهرداري کشور مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۱ که حاکم بر مسائل استخدامي کارکنان شهرداريها است، استخدام براي تصدي پستهاي سازماني شهرداريها از طريق برگزاري آزمون و مسابقه صورت مي‌گيرد و موضوع تبديل وضعيت از کارگري به کارمندي بدون برگزاري آزمون و مسابقه پيش بيني نشده است. بنابراين رأي شعبه ۳۰ ديوان عدالت اداري در حدي که به رد شکايت رقم خورده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام