کتاب استخدامی اداری ها
تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی

دستورالعمل اجرایی تصویبنامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 هیأت وزیران

دستورالعمل اجرایی تصویبنامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران (بخشنامه شماره ۶۶۷۴۱/۱۰۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

به منظور تسریع و تسهیل در اجرای بندهای (۱) و (۲) تصویبنامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت محترم وزیران در خصوص تعیین تکلیف نیروی انسانی شرکت‌های طرف قرارداد و تشکل‌های حقوقی غیردولتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی:

۱- دستگاه‌های اجرایی مشمول موظف هستند در اجرای بند (۱) تصویبنامه، هم زمان با انتشار آگهی استخدامی عمومی، ضمن لحاظ سهمیه‌های قانونی خاص ایثارگران و معلولان عادی، استخدام افراد واجد شرایط شاغل تمام وقت در شرکت‌های طرف قرارداد و تشکل‌های حقوقی را با رعایت تقدم مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی در اولویت قرار دهند.

۲- فهرست افراد واجد شرایط بند (۱) که استخدام آنها طی فرآیندهای مذکور امکان پذیر نباشد، برای اخذ مجوز لازم و تایید معاون اول رییس جمهور ارسال خواهد شد.

۳- پس از تایید معاون اول رییس جمهور، به کارگیری افراد مذکور به صورت قرارداد انجام کار یکساله براساس نظام پرداخت مستخدمین پیمانی خواهد بود.

تبصره- در سایر موارد غیر از نظام پرداخت، از جمله: مرخصی، آموزش، بیمه و … ، مقررات آیین نامه استخدام پیمانی در مورد افراد مشمول فوق اعمال خواهد شد.

۴- به منظور تخصیص پست سازمانی برای افراد مذکور، به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

۴-۱- در صورت وجود پست سازمانی بلاتصدی، دستگاه‌های اجرایی می توانند نسبت به تغییر عنوان پست‌های ثابت سازمانی به سازمانی موقت با نام برای تخصیص به این افراد راسا اقدام کرده و گزارش آن را به دفاتر ذی ربط در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کنند.

۲-۴- در صورت عدم وجود پست ثابت سازمانی بدون تصدی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور براساس پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط نسبت به ایجاد پست سازمانی موقت با نام برای تخصیص به افراد موضوع بند(۲) این بخشنامه اقدام می کند.

۵- در اجرای بند (۲) تصویبنامه، به پیوست طرح طبقه بندی مشاغل مربوط به مسؤول دفتر، متصدی امور دفتری، ماشین نویسی، نگهبانی، سرایداری و راننده مقامات موضوع مصوبات جلسه‌های مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ و مورخ ۸/۳/۱۳۸۵ شورای امور اداری و استخدامی کشور برای اقدام لازم ابلاغ می شود.

تبصره- در مورد سایر مشاغل مذکور در بند (۲) تصویبنامه، رعایت شرایط احراز طرح‌های طبقه بندی مشاغل مورد عمل و همچنین رعایت مدارک تحصیلی قانونی مورد نیاز مشاغل ملاک عمل خواهد بود و در مورد شرکت‌های دولتی و دستگاه هایی که دارای مقررات خاص هستند، علاوه بر رعایت شرط مدرک تحصیلی قانونی مورد نیاز، وفق ضوابط و طرح‌های طبقه بندی مشاغل مورد عمل آنان اقدام می شود.

۶- در اجرای بند (۲) تصویبنامه، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند پست‌های سازمانی مورد نیاز خود را براساس شرح وظایف و شرایط احراز مشاغل مربوط برای افراد واجد شرایط مورد نیاز تمام وقت مطابق نرم‌های قانونی، ضوابط و استانداردهای مورد عمل و در سقف مجوزها و سهمیه‌های استخدامی پیش بینی و -حسب مورد- به دفاتر بخشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کنند.

تبصره- پس از بررسی پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، مراتب برای تصویب هیأت محترم وزیران ارسال می شود.

۷- به کارگیری افراد واجد شرایط بند (۲) تصویبنامه که امکان جذب و استخدام آنان از محل سهمیه ها و مجوزهای استخدامی میسر نباشد، پس از تایید و اخذ مجوز معاون اول محترم رییس جمهور به صورت قرارداد کار معین امکانپذیر خواهد بود.

فرهاد رهبر- معاون رییس جمهور و رییس سازمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام