کتاب استخدامی اداری ها
تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی

لزوم اجراي تبصره (1) بند(2) تصويب نامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 (بخشنامه 70597/34613 مورخ 15/06/1385 معاون اول رییس جمهور)

لزوم اجراي تبصره (1) بند(2) تصويب نامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 (بخشنامه 70597/34613 مورخ 15/06/1385 معاون اول رییس جمهور)

بخشنامه به كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسر كشور

در اجراي تبصره (1) بند(2) تصويب نامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 دستگاههاي اجرايي مشمول تصويبنامه يادشده مكلفند حداكثر تا پايان مهرماه سال جاري نسبت به انعقاد قرارداد با افراد مشمول بندهاي (1) و(2) تصويب نامه مذكور كه تا تاريخ 28/12/1384 در دستگاههاي يادشده مشغول به كار بوده اند به ترتيب در مورد بند(1) در چارچوب آيين نامه استخدام پيماني و اصلاحات بعدي آن -مصوب 1368- و در مورد بند (2) قرارداد انجام كار معين با رعايت تداوم پرداخت حق بيمه اقدام و آمار افراد مذكور را به دفتر معاون اول رييس جمهور اعلام نمايند.

بديهي است به كارگيري افراد غير مشمول تصويب نامه يادشده با رعايت قسمت اخير تبصره (3) بند(9) ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 11339/ت34802هـ مورخ 9/2/1385 امكان پذير است.

پرويز داودي- معاون اول رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام