کتاب استخدامی اداری ها
تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی

دريافت شناسه براي كاركنان شركتي تبديل وضعيت‌يافته به قراردادي

دريافت شناسه براي كاركنان شركتي تبديل وضعيت‌يافته به قراردادي (بخشنامه شماره ۲۹۷۰۹/۹۰/۲۲۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

پيرو بخشنامه شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ و در راستاي فراهم نمودن زمينه اجراي بند (۳) مصوبه شماره ۲۱۳۴۷/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۰ هيأت محترم وزيران و به منظور ساماندهي نيروهاي قراردادي دستگاه‌هاي اجرايي، ضروري است ضمن ارسال گزارشي از عملكرد آن دستگاه از اجراي مصوبه فوق، اقدام لازم براي ارسال فهرست افراد قراردادي انجام كار معين (مشخص) و كارگري كه بر اساس مصوبه مذكور و ساير مجوزهاي قانوني، قرارداد آنان منعقد گرديده است، مطابق فرم پيوست در قالب فايل الكترونيكي Access جهت تخصيص شماره شناسه به امور برنامه ريزي و تأمين نيروي انساني اين معاونت به عمل آيد.

بديهي است هر گونه پرداخت به قراردادهاي منعقده منوط به دريافت و تخصيص شناسه مذكور توسط اين معاونت مي‌باشد.

هاجر تحريري نيك‌صفت- معاون راهبردي منابع انساني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام