کتاب استخدامی اداری ها
تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی

مستثنی شدن استان البرز از شمول شرط مندرج در بند (۱) تصویب نامه در مورد فسخ قراردادهای منعقد شده کلیه دستگاههای اجرایی با شرکتهای پیمانکاری (مصوبه ۲۴۸۱۴۳/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰)

مستثنی شدن استان البرز از شمول شرط مندرج در بند (۱) تصویب نامه در مورد فسخ قراردادهای منعقد شده کلیه دستگاههای اجرایی با شرکتهای پیمانکاری (مصوبه ۲۴۸۱۴۳/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

استان البرز از شمول شرط مندرج در بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰(حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه) مستثنی می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام