کتاب استخدامی اداری ها
وزارت اطلاعات

قانون اصلاح ماده 57 و تبصره 1 ماده 58 قانون استخدامی وزارت اطلاعات

قانون اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامی وزارت اطلاعات (مصوبه مورخ 1/3/1390 مجلس شورای اسلامی)

نامه شماره 21925 مورخ ۱۳۹۰/۴/۷

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامی وزارت اطلاعات» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

نامه شماره 17774/517 مورخ 23/3/1390

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامی وزارت اطلاعات که با عنوان طرح اصلاح ماده (57) قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 1374 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1/3/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

قانون اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58)  قانون استخدامی وزارت اطلاعات 

ماده 57- مستخدمین رسمی وزارتخانه با داشتن شصت و پنج سال سن یا سی سال سابقه خدمت قابل قبول، بازنشسته می شوند.

تبصره 1- وزارتخانه مجاز است در صورت نیاز و ضرورت با ادامه خدمت مستخدمین و بازنشستگان متخصص و مجرب اطلاعاتی که آمادگی ادامه خدمت را دارند، حداکثر تا سن شصت و پنج سال موافقت نماید.

تبصره 2- مصادیق ضرورت و نیاز و همچنین نحوه ادامه خدمت بالاتر از سی سال، طبق دستورالعملی است که به تصویب وزیر اطلاعات می رسد.

تبصره 3- در هنگام بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (5/2%) حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت می شود.

تبصره 4- بار مالی ناشی از اجرای این ماده، حسب مورد از منابع صندوق بازنشستگی یا اعتبارات وزارتخانه تأمین می گردد.

ماده 2- تبصره (1) ماده (58) قانون به شرح ذیل اصلاح می گردد:

تبصره 1- مستخدمین شاغل در خدماتی که به موجب قوانین خاص، شرایط ویژه ای از نظر سنوات بازنشستگی برای آنان پیش بینی شده است (از قبیل مشاغل سخت و زیان آور و کار با اشعه و نظایر آن) مشمول مقررات مربوطه می باشند. بازنشستگی ایشان، قبل از سی سال خدمت منوط به موافقت وزارتخانه می باشد.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/3/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام