کتاب استخدامی اداری ها
فرهنگ سازمانی

شیوه نامه سنجش فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور

شیوه نامه سنجش فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور موضوع نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی (بخشنامه شماره 3408 مورخ 31/1/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور)

تمامی وزارتخانه ها، معاونت ها و سازمان های وابسته به رییس جمهور، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمان های مستقل که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند

در اجرای بندهای 1، 20، 21 و 26 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، مواد (25)، (26) و (27) از فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع حقوق مردم) و ماده 90 قانون مذکور و همچنین عملیاتی نمودن بند دوم برنامه ششم از برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم (موضوع سنجش وضع موجود فرهنگ سازمانی بر اساس مؤلفه های احصا شده در سطح دولت) و به منظور تهیه گزارش سالیانه وضعیت فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور، این سازمان اقدام به طراحی پرسشنامه ای بر اساس متغیرهای مندرج در پیوست شماره 1 و 2 مصوبه شماره 302596 تاریخ 14/6/1397 شورای عالی اداری (موضوع نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی) نموده است.

ضروری است تمامی دستگاه های اجرایی بر اساس دستورالعمل پیوست، نحوه دسترسی به پرسشنامه و چگونگی تکمیل آن را به کارکنان خود اطلاع رسانی نمایند، به گونه ای که حداکثر تا تاریخ 31/03/1398 حداقل 5 درصد کارکنان ستاد دستگاه، سازمان های وابسته، شرکت های تابعه و واحدهای استانی ذیربط وارد سامانه شده و پرسشنامه مندرج در سامانه را تکمیل نمایند.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دستورالعمل نحوه دسترسی به پرسشنامه سنجش وضعیت مؤلفه های کلیدی فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی کشور و چگونگی تکمیل آن

1- ورود به سامانه ارتقای فرهنگ سازمانی به آدرس: https://safa.aro.gov.ir

شناسنامه قانون | safa1

2- تکمیل مشخصات عمومی که در پایین صفحه اصلی درخواست شده است:

شناسنامه قانون | safa2

3- پس از تکمیل مشخصات عمومی و ثبت تآیید، صفحه سؤالات باز می شود که می بایست به 50 سؤال در قالب پیوستار نمایش داده شده پاسخ داده و در مقابل هر سؤال روی یک گزینه کلیک شود.

شناسنامه قانون | safa3

4- پس از تکمیل 50 سؤال، در پایان پس از درج عبارت امنیتی روی ثبت اطلاعات کلیک شود.

شناسنامه قانون | safa4

 توضیح مهم: دفاتر مدیریت عملکرد یا عناوین مشابه دستگاه های اجرایی موظفند، لینک مذکور در بند (1) دستورالعمل را به نحو مقتضی به تمامی کارکنان دستگاه اطلاع رسانی نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام