کتاب استخدامی اداری ها
فرهنگ سازمانی

آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه

آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص تولید برنامه‌های مرتبط با اهداف، وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی (تصویب‌نامه شماره 83004/ت56965هـ مورخ 3/7/1398 هیئت وزیران)

سازمان برنامه و بودجه کشور- نهاد ریاست جمهوری

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 24/6/1398 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب 1395- را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده 1- کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- مکلفند یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود و شرکت‌های دولتی یک‌درصد (1%) اعتبارات هزیانه‌ای دریافتی از بودجه عمومی خود را به استثنای فصول (1)، (4) و (6) مطابق ساز و کار مندرج در این آیین‌نامه در قالب قرارداد با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، صرف تولید برنامه‌های مرتبط با  اهداف، وظایف و مأموریت‌های خود، جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌‌رسانی نمایند.

 ماده 2- به منظور هماهنگی در اجرای بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تعیین ساز و کار اجرایی و نظارت بر اجرای آن، کارگروهی متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

1- سخنگوی دولت و رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت (رییس کارگروه).

2- دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت (دبیر کارگروه).

3- نمایندگان رییس‌جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

4- نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با معرفی وزیر.

5- نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور با معرفی رییس سازمان مذکور.

6- نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با معرفی رییس سازمان.

7- نماینده تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با معرفی بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی حسب موضوع.

تبصره- مسئولیت اجرای مفاد این ماده در استان‌ها بر عهده شورای اطلاع‌رسانی استان است.

ماده 3- وظایف کارگروه به شرح زیر است:

1- بررسی و تصویب اولویت‌های محتوایی برنامه‌سازی پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی و ابلاغ آن به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه ذی‌ربط.

2- تصویب چهارچوب و انواع قرارداد سالانه بخشی و میان بخشی بین دستگاه‌های اجرایی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

3- نظارت و ارزیابی چگونگی انعقاد و اجرای قرارداد میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

4- اخذ و بررسی‌ گزارش‌های دوره‌ای مربوط به چگونگی و روند تولید و پخش برنامه‌های دستگاه‌های مرتبط با این آیین‌نامه در سازمان صدا و سیمای جمهوری سالامی ایران.

ماده 4- هر گونه پرداخت توسط دستگاه‌های اجریی به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضوع بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور منحصراً در چارچوب این آیین‌نامه و قرارداد مربوط مجاز است.

ماده 5- دستگاه‌های اجرایی اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را در دو تا چهار مرحله، با رعایت ماده (4) این آیین‌نامه و کلیه قوانین و مقررات مربوط، مطابق و متناسب با پیشبرد قرارداد منعقده و در حدود تخصیص اعتبار، به حساب سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران واریز می‌نمایند.

ماده 6- دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را در موافقت‌نامه‌های متبادله (یا اصلاحیه‌های آن) پیش‌بینی نمایند.

ماده 7- دبیر کارگروه (با موافقت رییس کارگروه) دعوتنامه منضم به دستور جلسه و مستندات مربوط را حداقل یک هفته قبل از تاریخ هر جلسه برای اعضا ارسال می‌نماید. جلسه با حضور حداقل دو سوم اعضا و با حضور رییس کارگروه رسمیت یافته و تصمیمات با موافقت اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌شود.

ماده 8- دستگاه‌های اجرایی موظفند علاوه بر اعتبار موضوع بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در سایر قراردادهایی که از محل اعتبار قوانین بودجه سنواتی برای تولید و پخش برنامه با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منعقد می‌کنند، سازمان در این آیین‌نامه را رعایت نمایند.

ماده 9- دستورالعمل شماره 122276 مورخ 13/3/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور لغو می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام