کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

نامه درخواست ایثارگران مشمول تبدیل وضعیت ایثارگران به رسمی

ارسال نامه شماره ۱۶۲۰۲/۲۴/۱ مورخ ۵/۱۲/۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر تبدیل وضعیت کارکنان خریدخدمت (نامه شماره ۲۳/۳۲۰۵۳ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۶ وزارت کشور)

استانداری

سلام علیکم

تصویر نامه شماره ۱۶۲۰۲/۲۴/۱ مورخ ۵/۱۲/۱۳۷۶ دفتر امور مدیریت های فرابخشی سازمان امور اداری و استخدامی کشور بپیوست ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به مفاد نامه مذکور فهرست اسامی کلیه ایثارگران شاغل غیررسمی (اعم از حق الزحمه بگیر، قرارداد استخدام خرید خدمت، قرارداد استخدام پیمانی) را که بعد از تاریخ بخشنامه شماره ۴۵۴۵/د مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۴ در آن استانداری و واحدهای تابعه تا تاریخ ۱۲/۳/۱۳۷۶ بکارگرفته شده اند با ذکر تاریخ تولد،‌ تاریخ شروع به کار، نوع ایثارگری و مدرک تحصیلی آنان و یا اینکه در فهرست اسامی ۵۸۴ نفریکه سازمان امور اداری و استخدامی قبلاً با استخدام رسمی آنان موافقت نموده بود از قلم افتاده اند، جهت بررسی و اعلام نظر مجدد دفتر مذکور حداکثر تا تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۶ بصورت فاکس به این اداره کل ارسال نمایند.

ضمناً همانطوری که در انتهای نامه فوق الذکر یادآوری نموده است، تصمیم گیری در خصوص ایثارگران شاغل غیررسمی آن استانداری توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای آخرین بار می باشد و به فهرست هایی که متعاقباً به آن سازمان ارسال گردد ترتیب اثر داده نمی شود.

قهرمان رحمانی- مدیر کل امور اداری وزارت کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام