کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

آیین نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران | پرداخت شهریه دانشگاه

آیین نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (تصویبنامه شماره ۳۹۰۰۵/ت۵۷۱۸۶هـ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۱ هیئت وزیران)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بنیاد شهید و امور ایثارگران- سازمان برنامه و بودجه کشور

دانشگاه آزاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه ۲۱/۲/۱۴۰۱ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران (با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران -مصوب ۱۳۸۶- آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی: مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی شهریه بگیر ایرانی مستقر در داخل کشور مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۲- مشمولین: دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها، آزادگان و همسر و فرزندان آنان که در یکی از مقاطع تحصیلی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند.

۳- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.

۴- کمک شهریه: شهریه ثابت در دوران مجاز تحصیل و شهریه متغیر دروسی که اولین بار توسط مشمولین اخذ می گردد به جز شهریه دروس پیش نیاز و تکراری.

۵- رشته‌های تحصیلی مورد نیاز: رشته های تحصیلی که توسط کارگروه موضوع ماده (۳) این آیین نامه مشخص و از طریق دفترچه آزمون های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می شود.

۶- نوع: تعیین کننده نوع نظام آموزشی مشتمل بر حضوری، الکترونیکی، آموزش محور، پژوهش محور و تعیین نوع مقاطع، رشته تحصیلی و دانشگاه.

۷- میزان: ظرفیت رشته تحصیلی اعلام شده توسط کارگروه موضوع ماده (۲) این آیین نامه و حداکثر سن مجاز داوطلبان.

۸- شرایط پرداخت: شرایط بهره مندی از کمک شهریه و تأمین منابع مالی آن.

ماده ۲- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موظفند با تأیید و یا معرفی بنیاد و با رعایت این آیین نامه و طی قراردادی در چهارچوب ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- بین بنیاد و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در هر نیم سال تحصیلی نسبت به ثبت نام و اخذ امتحانات مشمولین بدون دریافت وجه اقدام کنند. بنیاد موظف است بر اساس مواد (۳) و (۴) این آیین نامه نسبت به تأمین و پرداخت کمک شهریه تحصیلی کلیه مشمولین بر اساس بودجه سنواتی در وجه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اقدام کند.

تبصره ۱- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ملزم به دریافت مطالبات مربوط به تعهدات بنیاد در حدود خدمات قابل ارایه در این آیین نامه هستند، به گونه ای که در هیچ یک از مراحل و فرآیند تحصیل شامل ثبت نام، اخذ امتحانات، فارغ‌التحصیلی و دریافت گواهی موقت تحصیلی مانعی برای مشمولین این آیین نامه ایجاد نشود.

تبصره ۲- اخذ شهریه و یا هر نوع وثیقه برای تعهد بنیاد از مشمولین این آیین نامه ممنوع است.

ماده ۳- نوع، میزان و کمک شهریه، با اولویت رشته های تحصیلی مورد نیاز با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و دانشگاه آزاد اسلامی هر پنج سال یکبار تعیین و از طریق دفترچه آزمون های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می شود.

تبصره ۱- سقف کمک شهریه پرداختی به صورت سالانه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مشخص می شود.

تبصره ۲- جلسات کارگروه موضوع این ماده به دعوت سازمان برنامه و بودجه کشور و در محل ان سازمان برگزار می شود.

ماده ۴- صددرصد (۱۰۰%) کمک شهریه تحصیلی بر اساس ماده (۳) این آیین نامه به مشمولین شاهد و ایثارگر در دو نیم‌سال اول تحصیل در مقاطع تحصیلی کارشناسی و دکترای حرفه‌ای و در نیمسال اول مقاطع کاردانی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (پی‌اچ‌دی) به شرط عدم مشروطی پرداخت می‌شود و در نیم‌سال‌های بعدی پرداخت‌ها با توجه به وضعیت پیشرفت علمی و معدل دانشجو به صورت زیر خواهد بود:

۱- پرداخت صد درصد (۱۰۰%) کمک شهریه برای مشمولین کلیه مقاطع تحصیلی حائز معدل (۱۷) و بالاتر و برای دانشجویان کارشناسی رشته‌های فنی، مهندسی و علوم پایه معدل (۱۶) و بالاتر.

۲- پرداخت هفتاد و پنج درصد (۷۵%) کمک شهریه برای مشمولین کلیه مقاطع تحصیلی حائز معدل (۱۶/۹۹- ۱۵) و برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‌های فنی، مهندسی و علوم پایه معدل (۱۵/۹۹- ۱۴) و دانشجویان تخصصی و (پی اچ دی) حائز معدل (۱۶/۹۹- ۱۶).

۳- پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) کمک شهریه برای مشمولین مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی حائز معدل (۱۴/۹۹ – ۱۲) و برای مشمولین مقطع کارشناسی رشته‌های فنی، مهندسی و علوم پایه معدل (۱۳/۹۹- ۱۲) و نیز دانشجویان کارشناسی ارشد حائز معدل (۱۴/۹۹- ۱۴).

تبصره- استفاده از تسهیلات موضوع این آیین نامه برای جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%) بدون محدودیت سنی بوده و برای سایر جامعه هدف ایثارگری بازنشسته مراکز دولتی و غیردولتی و یا دارای سن (۶۰) سال و بالاتر مشمول حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) کمک شهریه با توجه به معدل و اولویت بندی فوق خواهد شد (حائزین بند (۱) پنجاه درصد (۵۰%)، بند (۲) چهل درصد (۴۰%) و بند (۳) سی درصد (۳۰%) کمک شهریه).

ماده ۵- تعداد نیم‌سال های پرداخت شهریه متناسب با آیین نامه های آموزشی مربوط در مقاطع تحصیلی به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱- کاردانی و کارشناسی ناپیوسته: چهار نیم سال تحصیلی.

۲- کارشناسی پیوسته: هشت نیم سال تحصیلی.

۳- کارشناسی ارشد پیوسته: ده نیم سال تحصیلی.

۴- دکتری حرفه ای پزشکی: چهارده نیمسال تحصیلی.

۵- دکتری حرفه ای دامپزشکی، دندانپزشکی و داروسازی: دوازده نیمسال تحصیلی.

۶- دکتری پیوسته: پانزده نیمسال تحصیلی.

۷- کارشناسی ارشد ناپیوسته: چهار نیم سال تحصیلی.

۸- دکتری (پی اچ دی): هشت نیم سال تحصیلی.

۹- تخصص پزشکی: شش تا ده نیم‌سال تحصیلی حسب آیین نامه آموزشی رشته مورد نظر.

۱۰- فوق تخصص: پنج نیم‌سال تحصیلی.

تبصره ۱- مشمولین این آیین نامه در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار از این تسهیلات می‌توانند استفاده کنند.

تبصره ۲- دانش‌آموختگان مقاطع تحصیلی در دوره‌های روزانه دولتی، شهریه‌بگیر و حوزه‌های علمیه که از تسهیلات این آیین نامه و یا تحصیل رایگان استفاده کرده باشند، در همان مطقع یا مقطع پایین تر و یا همتراز در نظام آموزشی موازی مجدداً مشمول بهره مندی از خدمات این آیین نامه نمی شوند و در صورت تحصیل مجدد در مقاطع پیوسته بالاتر (دکتری حرفه ای، کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری (پی‌اج‌دی) پیوسته) با احتساب کسر سنوات مقطع گذرانده شده مابه التفاوت سنوات باقیمانده در مورد آنها در مقطع مورد نظر محاسبه می شود.

تبصره ۳- دانشجویان دکتری تخصصی و (پی اچ دی) با معدل کمتر از (۱۶) مشمول پرداخت کمک شهریه آن نیم سال نمی شوند.

تبصره ۴- کمک شهریه واحدهای اخذ شده در ترم تابستان در محدوده سقف سنوات مجاز هر یک از مقاطع تحصیلی در این ماده قابل پرداخت می‌باشد و به عنوان نیم‌سال تحصیلی محاسبه نمی‌گردد.

تبصره ۵- پرداخت کمک شهریه برای جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا برای تمامی مقاطع تحصیلی و برای فرزندان جانبازان و آزادگان تا دو مقطع تحصیلی تعیین می‌گردد.

تبصره ۶- مشمولینی که در دوره های روزانه دولتی دانشگاه ها و مؤسسات و مراکز آموزشی پذیرفته می شوند و مطابق رأی کمیسیون های نقل و انتقال وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمی‌توانند در دوره های روزانه دولتی ادامه تحصیل داده و به نظام شهریه ای تغییر وضعیت می دهند به نسبت نیمسال های باقیمانده از تحصیل تا سقف سنوات تعیین شده در این ماده مشمول بهره مندی از کمک شهریه تحصیلی خواهند شد. مشمولینی که خارج از کمیسیون اقدام به انتقالی از دوره های روزانه به شهریه پرداز می نمایند مشمول بهره مندی از تسهیلات موضوع این آیین نامه نمی‌شوند.

تبصره ۷- مشمولین شرکت کننده در ترم تابستان در صورت عدم گذراندن واحدهای اخذشده از قبیل (حذف واحد، عدم حضور در سر کلاس و امتحانات و عدم احراز نمره قبولی)، شهریه مربوط بر عهده مشمول می‌باشد.

تبصره ۸ . بهره مندی از خدمات این آیین نامه با رعایت ماده (۳) آن، صـرف شـامل رشـته های تحصیلی مورد نیازی است که دارای مجوز از شورای گسترش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

 ماده ۶- استفاده از تسهیلات موضـوع این آیین نامه برای مشمولینی که از ماموریت آموزشی استفاده می نمایند، در چهارچوب رشته‌های تحصیلی مورد نیاز تعیین شده در کارگروه موضوع ماده (۳) این آیین نامه و منوط به تایید دستگاه اجرایی در خصوص رشته تحصیلی مرتبط و یا رشته تحصیلی بدو استخدام کارمند میباشد.

ماده ۷- مشمولینی که براساس ضوابط مندرج در آیین نامه آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در مقاطع تحصیلی مختلف حد نصاب نمره را کسب نکرده و مشروط شوند و یا براساس ضوابط دیگر آموزشی مشـروطی خود را بلااثر نمایند و یا دارای محکومیت انضباطی باشند، در آن نیم سال تحصیلی مشمول دریافت کمک شهریه از سوی بنیاد نخواهند شد و پرداخت شهریه مربوط بر عهده مشمول است.

تبصـره ۱- مشمولینی که براساس ضوابط مندرج در آیین نامه آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در مقاطع تحصیلی مختلف نسبت به حذف نیم سال اقدام نمایند در آن نیم‌سال مشمول دریافت کمک شهریه از سوی بنیاد نخواهند شد و پرداخت شهریه مربوط بر عهده مشمول است.

تبصره ۲- شهریه واحدهای درسی که مشمولین موفق به کسب حدنصاب نمره قبولی نشوند، شامل مزایای این آیین نامه نمیباشد و پرداخت شهریه آن واحد درسی بر عهده مشمول است.

تبصره ۳- مشمولین دکتری (پی‌اچ‌دی) در صورت عدم کسب حد نصاب نمره قبولی در امتحان جامع در آن نیم‌سال مشمول بهره‌مندی از تسهیلات این آیین نامه نمی شوند.

 ماده ۸- تسهیلات این آیین نامه شامل مشمولین راتبه تحصیلی ( بورسیه ) و واحدهای بین الملل دانشگاه های داخلی نمی شود.

تبصره ۱- دانش آموختگان دانشگاه های خارج از کشور که برای ارزیابی مدرک تحصیلی خود نیاز به گذراندن تعدادی از واحدها در دانشگاههای روزانه دولتی و یا شهریه بگیر دارند مشمول بهره مندی از خدمات این آیین نامه نمی شوند.

تبصره ۲- مشمولین شاغل به تحصیل در مقطع دکترای پژوهش محور مشمول بهره مندی از خدمات این آیین نامه نمی شوند.

ماده ۹- بنیاد موظف است اعتبـارات سـالیـانـه مورد نیاز اجرای این آیین نـامـه را بـه سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام و سازمان یادشده موظف است ضمن پیش بینی اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سالانه نسبت به تأمین اعتبارات مصوب مربوط در زیر ردیف بودجه بنیاد اقدام کند.

تبصره ۱- سـازمان برنامه و بودجـه کشـور مکلف اسـت بر اسـاس ماده ( ۶۳ ) قانون محاسبات عمومی کشـور . مصـوب ۱۳۶۶. کلیه تعهدات پرداخت نشـده کمک شهریه مشمولین در هر سال تحصیلی را به عنوان تعهدات پرداخت نشده بودجه سال قبل در ردیف خاصی از بودجه کل کشـور سـال بعد منظور و بر اساس گزارش بنیاد، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و یا و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت نماید.

تبصره ۲- تعهدات پرداخت نشده موضـوع تبصره (۱) این ماده تا پایان سال ۱۴۰۰ از محل جزء (۲) بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، پس از تأیید بدهی دانشگاههای فوق توسط بنیاد، پرداخت خواهد شد.

 ماده ۱۰- مسـئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نـامـه بر عهده بنیـاد اسـت و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاهها و مراکز و مؤسـسـات آموزش عالی موظفند همکاری کامل با بنیاد را انجام دهند. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مکلفند اطلاعات کامل آموزشی و انضباطی مشمولین این آیین نامه را در هر نیم‌سال تحصیلی در پایان همان نیم سـال یا حداکثر تا پایان نیم سال تحصیلی بعد به بنیاد ارایه دهند. بنیاد مکلف اسـت زیرساختهای لازم برای دریافت اطلاعات مذکور به صـورت الکترونیکی را فراهم نماید.

ماده ۱۱- کلیه مشمولین ورودی سنوات قبل و ورودی جدید از زمان ابلاغ این آیین نامه مشمول مفاد آن هستند.

تبصره- ماده (۳) این آیین نامه فقط شامل مشمولین پذیرفته شده از سال تحصیلی ۱۴۰۱ به بعد می‌باشد و مشمولین ورودی سنوات قبل از آن را شامل نمی شود.

ماده ۱۲- آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع تصویبنامه شماره ۸۲۴۶/ت۵۰۵۵۸هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۵ لغو می‌شود.

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور

دانلود فایل کامل ابلاغی تصویب‌نامه

9 دیدگاه

 1. موضوع: مغایرت آيين نامه اجرايي تبصره ماده (66) قانون جامع خدمات رساني ايثارگران مصوب 1401,02,21 با ماده 66 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۳ .۴ .۱۳۸۶ تاریخ ۲ .۱۰ .۱۳۹۱ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدي 10/11/1395،
  با تقدیم سلام،
  1- مستند به ماده 66 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۳. ۴ .۱۳۸۶ تاریخ ۲ .۱۰ .۱۳۹۱ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدي 10/11/1395، بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد (۱۰۰ %) هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵ %) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه‌دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه‌بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل می‌باشند، اقدام نماید.
  تبصره- تعیین نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
  ولی هیات وزیران با وجودی که دانشجو مشغول تحصیل است مصوب کرد شهریه را نپردازد:
  2- ردیف 4 ماده 1 (آیین نامه) شهریه دروس پیش نیاز که شامل مشغول تحصیل (ماده 66 قانون) می باشد حذف شد!
  3- ماده 4 (آیین نامه) محدود کردن شهریه برای مشمولین مشغولین تحصیل با ذکر عباراتی مثل “دو نیم سال”، “عدم مشروطی”، ردیف 1 “معدل (17) (16) و بالاتر”، ردیف 2 75 % کمک شهریه، ردیف 3 50 %
  4- ماده 5 (آیین نامه) محدود کردن شهریه برای مشمولین مشغولین تحصیل به تعداد نیم سال ها،
  5- ماده 6 (آیین نامه) محدود کردن شهریه برای مشمولین مشغولین تحصیل به استفاده از تسهيلات براي مشموليني كه از مأموريت آموزشي استفاده مي نمايند، در چهارچوب رشته هاي تحصيلي مورد نياز تعيين شده در كارگروه موضوع ماده (3) اين آيين نامه و منوط به تأييد دستگاه اجرايي در خصوص رشته تحصيلي مرتبط و يا رشته تحصيلي بدو استخدام كارمند،
  مغایر ماده 66 قانون می باشد؛
  6- چنان چه ارتقای سطح دانش جانبازان با مشکل مواجه است برابر ماده 12 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374 با اصلاحات بعدی 27/11/1380، به منظور ارتقاي سطح دانش، كليه دستگاه ها مكلفند ضمن فراهم آوردن امكانات لازم براي آموزش هاي كوتاه مدت با ادامه تحصيل جانبازاني كه در استخدام دارند تا پايان‌تحصيلات دانشگاهي موافقت نمايند.
  برای انضباط بودجه، لازم است میزان شهریه توسط دانشگاه ها و نحوه فرایند تحصیلی بررسی تا از افزایش هزینه و فرصت دانشجو خودداری شود؛ نه این که شهریه را بر عهده ی دانشجو بگذارد؛
  مراتب جهت اصلاح مصوبه تقدیم می شود.

 2. چرا دولت رزمندگان را ازمصوبه قانونی
  ” بر اساس جزء ۱ بند ث ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی، ۳۰ درصد هزینه شهریه ایثارگران، شامل رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس را که حداقل ۶ ماه حضور در جبهه دارند و همسران و فرزندانشان، جانبازان زیر ۲۵ درصد جانبازی و همسران و فرزندانشان و آزادگان با کمتر از ۶ ماه اسارت و همسران و فرزندانشان، تأمین و پرداخت نماید.” راحذف نموده است . حتما بارمالی داشته است ….. …؟

 3. سلام
  جانباز ۲۰ درصد هستم.
  با اینکه از سال ۹۹چند نوبت در مقطع دکترا قبول شده ام اما به سبب شهریه ادامه تحصیل نداده ام.
  آیا برای جانبازان زیر ۲۵ درصد تسهیلاتی در ارتباط با تحصیل در نظر گرفته شده؟

 4. باسلام واحترام
  فرزندم در آزمون دکترای دانشگاه آزاد ورودی گرفته ومن یک رزمنده نیروهای مسلح بازنشسته دفاع مقدس هستم .وبانامه از طرف کانون ارتش در مورد ایثارگری بنده برای ثبت نام وتخفیف اقدام شد اما با جواب منفی وبسیارنامناسب ایشان را رد کردند.
  لطفا پاسخ دهید?️
  باتشکر وامتنان سرهنگ ب فخر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام