کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

قانون حقوق والدین بازنشسته و وظیفه و مستمری بگیر شهدا و جانبازان و مفقودین

قانون حقوق والدین بازنشسته و وظیفه و مستمری بگیر شهدا و جانبازان و مفقودین انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی

‌ماده واحده- والدین شهدا و جانبازان و مفقودین انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در صورتی که در اجرای قانون استخدام کشوری استحقاق‌دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه ازکارافتادگی را داشته باشند مخیرند که از حقوق بازنشستگی، وظیفه ازکارافتادگی مقرره بر اساس قانون استخدام‌کشوری برخوردار گردند یا از حقوق مقرره بر اساس قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدا ی انقلاب‌اسلامی ایران… مصوب 1361.1.25 و اصلاحات بعدی آن استفاده نمایند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 1367.9.23 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام