کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

نحوه بارگذاری شناسنامه خدمات بر روی درگاه اطلاع‌رسانی

راهنمای بارگذاری خدمات و شناسنامه خدمات بر روی درگاه اطلاع رسانی دستگاه

جهت یکپارچگی ظاهری وب‌سایت‌های دولتی و ارتقاء فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیکی دولت و حفظ کرامت و حقوق شهروندی، و نیز جهت ارزیابی سال ۹۶ براساس شاخص اول از محور دوم فرایند ارزیابی دستگاه ها و به موجب برنامه عملیاتی سه ساله آن دستگاه و با رعایت ماده ۴ دستورالعمل استاندارد تارنماهای دستگاه های اجرایی، لازم است در معرفی و ارائه خدمات موارد ذیل رعایت گردد:

I. قالب ارائه فهرست خدمات دستگاه مانند شکل شماره ۱ می باشد بگونه‌ای که شناسه خدمت و عنوان خدمت لیست شده و آن دسته از خدمات که دارای زیر خدمت هستند بصورت آبشاری با علامت “+” امکان نمایش زیر خدمات (مانند شکل ۲) را فراهم آورد.

II. با کلیک روی هر عنوان خدمت قابل ارائه (هر زیرخدمت یا خدمت بدون زیرخدمت)، کاربر وارد صفحه‌ای مانند شکل ۳ شده و اطلاعات مربوط به خدمت را مطابق جدول شماره ۱ ببیند. در این صفحه پیوندی با عنوان “جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)” قرار گیرد که کاربر با کلیک روی آن به صفحه ای وارد شود که شناسنامه خدمات کاملا مطابق با پیوست ابلاغی (ضمیمه ۱) قابل مشاهده باشد.

III. جزئیات جدول شماره ۱ بدین شرح است؛ 

۱- عنوان خدمت: عنوانی که پس از مراحل تصویب در پیوست شماره ۱ ابلاغ شده است.

۲- شناسه خدمت: شناسه یکتایی که سازمان مدیریت در پیوست شماره ۱ ابلاغ نموده است.

۳- نوع خدمت: با توجه به شناسنامه خدمت

۴- شرح خدمت: با توجه به شناسنامه خدمت و توضیح بیشتری در مورد شرایط لازم افراد متقاضی خدمت در صورت نیاز

۵- مدارک مورد نیاز: با توجه به شناسنامه خدمت

۶- متوسط مدت زمان ارایه خدمت: با توجه به شناسنامه خدمت

۷- ساعات ارائه خدمت: با توجه به زمانی که دستگاه بصورت حضوری ارائه خدمت می کند.

۸- تعداد بار مراجعه حضوری: با توجه به شناسنامه خدمت

۹- هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان: با توجه با آخرین هزینه مصوب در مراجع ذیصلاح درج شده و همیشه بروزرسانی شود.

۱۰- نحوه دسترسی به خدمت: در صورتیکه خدمت در بستر هر یک از موارد مشخص شده ارائه می شود، در این قسمت اطلاع رسانی گردد.

نماد معرفی نماد
  نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می‌شود.
  نماد ارائه خدمت تحت برنامه‌های کاربردی تلفن همراه؛ با کلیک بر روی این نماد شهروند فایل نصب برنامه کاربردی را دریافت می‌کند.
  نماد ارائه خدمت با پست الکترونیک؛ با کلیک روی این نماد شهروند آدرس پست الکترونیک مربوط به خدمت را مشاهده می‌کند.
  نماد ارائه خدمت در بستر تلفن گویا یا مرکز تماس؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره مرکز تماس یا تلفن گویا نمایش داده شود.
  نماد ارائه خدمت در بستر سامانه پیامکی؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره سامانه پیامکی نمایش داده شود.
  نماد ارائه خدمت در دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پستی؛ در صورت کیک روی این نماد آدرس تمامی دفاتر ارائه‌کننده خدمت در صفحه‌ای جدید نمایش داده شود.

 

۱۱- نمودار مراحل دریافت خدمت: نموداری که از دید متقاضی خدمت گردش کار را مشخص نموده و راهنمای وی می‌باشد.

IV. همچنین در صفحه لیست خدمات (شکل ۱ و۲) نمادهای تصویری خدمت جهت سهولت در خدمت رسانی و کوتاه سازی دسترسی متقاضی خدمت، می‌باید در مقابل هر خدمت (زیرخدمت یا خدمات بدون زیر خدمت) در صورت ارائه خدمت در بستر مورد اشاره نماد، نمایش داده شود.

V. در صفحه نخست و در منوی درگاه سایت مادر، زیر منوی “خدمات دستگاه های زیرمجموعه” افزوده شده و با ورود به صفحه‌ای جدید عنوان دستگاه‌های زیرمجموعه قابل انتخاب (کلیک) باشد به گونه‌ای که کاربر به صفحه خدمات دستگاه زیرمجموعه هدایت شود.

منبع: سایت سازمان اداری و استخدامی کشور

شکل شماره ۱

 

شکل شماره ۲ 

 

شکل شماره ۳ 

فرم اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطلاع¬رسانی دستگاه

عنوان خدمت:( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه شده است.) شناسه خدمت ( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه شده است.)

نوع خدمت:           خدمت به شهروندان (G۲C)               خدمت به کسب و کار (G۲B)            خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G۲G)

 

شرح خدمت: 

مدارک مورد نیاز:

جزییات خدمت متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

ساعات ارائه خدمت: (ساعات مراجعه متقاضی)

تعداد بار مراجعه حضوری

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی

. . .

نحوه دسترسی به خدمت

    اینترنتی (پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الکترونیکی با کلیک روی نماد کاربر را هدایت کند)          

 

    پست الکترونیک: (آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی)                         

 

    تلفن گويا يا مرکز تماس: (در صورت وجود ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا با کلیک روی نماد نمایش داده شود)                 

 

    تلفن همراه (پیوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه)  

 

    پيام کوتاه (شماره سامانه پیامکی ارائه خدمت در صورت وجود با کلیک روی نماد نمایش داده شود)        

 

    دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات (لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان ارائه خدمت) 

 

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت (از دید متقاضی خدمت)

 

 

                             

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام