کتاب استخدامی اداری ها
وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

ضوابط تبصره بند (۳) و بند (۱) تصويبنامه شماره ۹۵۹/ت۴۷۷۸۹ك مورخ ۶/۱/۱۳۹۲ موضوع انجام مهاجرت به نرم افزارهاي بومي و آزاد/ متن باز (بخشنامه شماره ۲۴۷۲۵/۱ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۲ وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات)

ضوابط تبصره بند (۳) و بند (۱) تصويبنامه شماره ۹۵۹/ت۴۷۷۸۹ك مورخ ۶/۱/۱۳۹۲ موضوع انجام مهاجرت به نرم افزارهاي بومي و آزاد/ متن باز (بخشنامه شماره ۲۴۷۲۵/۱ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۲ وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات)

كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري

به استناد تصويبنامه شماره ۹۵۹/ت۴۷۷۸۹ك مورخ ۶/۱/۱۳۹۲ و با توجه به بندهاي ۱۵، ۲۳، ۲۴ و ۳۰ ماده ۷ اساسنامه سازمان فنآوري ايران و اصلاحيه آن به شماره ۱۲۱۶۸۴/ت۴۰۶۷۵هـ مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۱، ضوابط مربوط به بند ۱ و تبصره بند ۳ تصويبنامه شماره ۹۵۹/ت۴۷۷۸۹ك مورخ ۶/۱/۱۳۹۲ كميسيون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي در ارتباط با مصوبات كارگروه مديريت فنآوري اطلاعات و ارتباطات و امنيت آن (فاوا) به شرح ذيل ابلاغ مي گردد:

۱- تعاريف

۱.۱- وزارت: وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات

۱.۲- سازمان: سازمان فنآوري اطلاعات ايران

۱.۳- مركز: مركز ملي توسعه و بكارگيري نرم افزاري آزاد/ متن باز ايران

۱.۴- طرح هاي پژوهشي: هر گونه پژوهش و تحقيق كه به منظور تقويت بنيه علمي در زمينه توليد نرم افزار يا راه اندازي كسب و كار در بازار نرم افزار به انجام برسد.

۱.۵- نرم افزار آزاد/ متن باز: نرم افزارهايي كه به كاربر اجازه مي دهد تا بتواند كد منبع نرم افزار را مطالعه نموده، تغييرداده و بازنشر نمايد و همچنين ازادانه از نرم افزار نسخه برداري نمايد.

۱.۶- نرم افزارهاي بومي: نرم افزارهايي كه كليه مراحل طراحي، توليد، پياده سازي، پشتيباني و بهنگام سازي آنها توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با تابعيت ايراني انجام شده و كد منبع آنها در داخل كشور موجود باشد يا «نرم افزار آزاد/ متن باز» كه مراحل بومي سازي آن طي شده باشد.

۱.۷- نرم افزارهاي پايه: كليه نرم افزارهاي سيستم عامل و پايگاه داده را شامل مي شود.

۱.۸- نرم افزارهاي كاربردي: شامل سه دسته مي باشد:

۱.۸.۱- نرم افزارهاي كاربردي عمومي: نرم افزارهايي كه كليه كاربران رايانه به طور معمول از آنها استفاده مي نمايند مانند نرم افزارهاي دفتري، مرورگرها و…

۱.۸.۲- نرم افزارهاي كاربردي اداري- سازماني: نرم افزارهايي كه در ادارات و سازمان ها مورد استفاده قرار مي گيرند مانند انواع سيستم هاي مالي، انبار، حسابداري، گردش مكاتبات، اتوماسيون اداري و… (اعم از بسته نرم افزاري آماده يا سفارش مشتري)

۱.۸.۳- نرم افزارهاي كاربردي خاص: نرم افزارهايي كه گروه كاربران خاصي از آنها استفاده مي نمايند مانند: نرم افزارهاي نقشه كشي، گرافيك، انيميشن، مهندسي نفت و… همچنين نرم افزارهاي مربوط به اتوماسيون صنعتي كه براي كار يا سخت افزار خاصي تهيه شده اند.

۱.۹- سيستم هاي عملياتي: سيستم هاي نرم افزاري كه در حال حاضر در دستگاه به صورت عملياتي مورد استفاده قرار مي گيرند (اعم از بكارگيري سازماني يا آموزشي-پژوهشي)

۱.۱۰- سامانه هاي كارساز: كليه سرويس دهنده هاي شبكه موجود در دستگاه اجرايي را شامل مي شود. اعم از سرويس دهنده هاي شبكه هاي داخلي يا اينترنتي و اينترانتي

۱.۱۱- نرم افزار مستقل از بستر: نرم افزاري كه براي ارائه سرويس و همچنين دريافت سرويس از آن به نرم افزار پايه خاصي نياز نباشد و بتواند بر روي انواع نرم افزارهاي پايه اجرا و بكارگيري شود.

۱.۱۲- حمايت: فرآيندي كه طي آن توانمندسازي داوطلب دريافت حمايت در حوزه هاي «علمي» و «كسب و كار» صورت پذيرد. حمايت مي تواند مالي (مستقيم و غيرمستقيم) يا معنوي باشد.

۱.۱۳- طرح مهاجرت: طرحي كه فرآيند جايگزيني سيستم هاي نرم افزاري «وابسته، بسته و محدود شده» به «نرم افزارهاي مستقل از بستر بومي» را تشريح مي نمايد.

۱.۱۴- درگاه مركز: پورتال مركز به نشاني opensourceiran.ir مي باشد.

۲- سازمان موظف است با هماهنگي وزارت، استانداردهاي ارزيابي كيفي و فني نرم افزارهاي بومي را تهيه و ساز و كار اعطاي گواهينامه هاي ملي را فراهم و هر ۶ ماه يكبار نتيجه را به وزارت گزارش نمايد. فرآيند اخذ گواهينامه ملي نرم فزارهاي بومي در درگاه مركز درج گرديده است.

۳- كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند حداكثر طي ۶ ماه طرح مهاجرت دستگاه خود را تدوين و نسبت به اخذ تأييديه آن از سازمان اقدام نمايند. شروع مهلت زماني قيد شده براي دستگاه هاي اجرايي اصلي پس از ابلاغ اين بخشنامه و اولويت بندي ديگر دستگاه هاي اجرايي، زمان بندي مربوطه، فرآيند اخذ تأييديه و نمونه قالب طرح مهاجرت از طريق درگاه مركز منتشر مي شود.

۴- سازمان موظف است حداكثر طي ۶ ماه از ابلاغ اين بخشنامه نسبت به تدوين شاخص هاي مرتبط با ارزيابي نرم افزارهاي بومي و درج در درگاه مركز و به روز رساني آن اقدام نمايد.

۵- كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع مصوبه موظفند از اين پس در انعقاد قراردادهاي جديدي مربوط به توليد، توسعه، پشتيباني و نگهداشت نرم افزارهاي خود از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي گواهي صلاحيت از سازمان مي باشند، استفاده نمايند و سازمان موظف است حداكثر ظرف ۶ ماه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه نسبت به درج فهرست اشخاص حقيقي و حقوقي داراي گواهي صلاحيت در درگاه مركز اقدام نموده و اين فهرست را به صورت ماهانه به روز رساني نمايد.

۶- فهرست نرم افزارهاي بومي مورد نياز، توسط سازمان در درگاه مركز اعلام شده و به صورت سالانه بهنگام سازي مي شود.

۶.۱- كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند تنها از محصولات نرم افزاري (در بخش نرم افزارهاي پايه و كاربردي عمومي و اداري- سازماني) داراي هولوگرام يا گواهي تأييد سازمان استفاده نموده و سازمان موظف است حداكثر ظرف ۶ ماه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه نسبت به درج نرم افزارهاي مورد تأييد در درگاه مركز اقدام نمايد.

۷- اين بخشنامه شامل جايگزيني نرم افزار خاصي نبوده و در خصوص اين نوع از نرم افزارهاي كاربردي در صورت لزوم بخشنامه هاي جداگانه اي به پيشنهاد سازمان، توسط وزارت صادر خواهد شد.

۸- مسئوليت اجراي اين بخشنامه بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي مي باشد و وزارت با همكاري سازمان به حسن اجراي اين بخشنامه نظارت مي نمايد.

محمد حسن نامي- وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام