کتاب استخدامی اداری ها
وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

دستور انجام مهاجرت به نرم افزارهاي بومي و آزاد/ متن باز (بخشنامه شماره ۲۴۷۲۶/۱ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۲ وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات)

دستور انجام مهاجرت به نرم افزارهاي بومي و آزاد/ متن باز (بخشنامه شماره ۲۴۷۲۶/۱ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۲ وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات)

به استناد تصويبنامه شماره ۹۵۹/ت۴۷۷۸۹ك مورخ ۶/۱/۱۳۹۲ و با توجه به بندهاي ۱۵، ۲۳، ۲۴ و ۳۰ ماده ۷ اساسنامه سازمان فنآوري ايران و اصلاحيه آن به شماره ۱۲۱۶۸۴/ت۴۰۶۷۵هـ مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۱، ضوابط مربوط به بند ۱ و تبصره بند ۳ تصويبنامه شماره ۹۵۹/ت۴۷۷۸۹ك مورخ ۶/۱/۱۳۹۲ كميسيون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي در ارتباط با مصوبات كارگروه مديريت فنآوري اطلاعات و ارتباطات و امنيت آن (فاوا)، مقتضي است كليه دستگاه هاي اجرايي مطابق بخشنامه پيوست، نسبت به اجراي مواد آن جهت انجام مهاجرت به نرم افزارهاي بومي و آزاد/ متن باز اقدام نمايند.

محمد حسن نامي- وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام