کتاب استخدامی اداری ها
وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

شرایط بهره‌مندی متقاضیان دریافت پروانه ارائه خدمات مرکز تماس از تخفیف در پرداخت حق امتیاز صدور پروانه (تصویب‌نامه شماره 87624/ت54718هـ مورخ 18/7/1396 هیأت وزیران)

شرایط بهره‌مندی متقاضیان دریافت پروانه ارائه خدمات مرکز تماس از تخفیف در پرداخت حق امتیاز صدور پروانه (تصویب‌نامه شماره 87624/ت54718هـ مورخ 18/7/1396 هیأت وزیران)

وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات- وزارت اطلاعات

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه 12/7/1396 به پیشنهاد مشترک شماره 62749/1 مورخ 29/6/1396 وزارت‌خانه‌های ارتباطات و فنآوری اطلاعات، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات -مصوب 1392- تصویب کرد:

1- متقاضیان دریافت پروانه ارایه خدمات مرکز تماس در صورت احراز شرایط لازم جهت دریافت پروانه با تأیید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به ازای معرفی و استخدام هر فرد مطابق با فهرست افراد معلول معرفی شده توسط سازمان بهزیستی کشور یا فهرست افراد جانباز معرفی شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران، مشمول پنج درصد تخفیف در پرداخت مبلغ حق امتیاز پروانه مربوط به شهری که در محدوده آن قرار گرفته است، می‌شود.

2- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در صورت تشخیص انجام انتقال شدآمد (ترافیک) غیرمجازخروجی به سمت بین‌الملل، ارایه‌دهنده خدمات دسترسی را برای مرتبه اول به مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال جریمه و پروانه فعالیت وی را به مدت دو ماه تعلیق می‌کند. در مرتبه دوم علاوه بر اعمال مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال به عنوان جریمه، پروانه مربوط را لغو می‌کند. متخلف و مدیران مربوط به مدت پنج سال امکان دریافت هیچگونه پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فنآوری اطلاعات را از سازمان یادشده نخواهند داشت و این اقدام نافی وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت جهت اقامه دعوا نزد مراجع ذی‌صلاح نیست. تعلیق، لغو و محرومیت پنجساله از دریافت ارایه خدمات ارتباطی و فنآوری اطلاعات بر اساس بند (6) ماده (6) اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهد بود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام