کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

بخشنامه مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی (سال ۱۳۹۱)

دستورالعمل اصلاحی مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی به تازگی طی شماره ۳۶۸۶۶۸ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۹ توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است.

دانلود بخشنامه جدید مشاغل عمومی

مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی


دستورالعمل تعیین مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی، تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط تصدی این مشاغل (بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس‌جمهور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۳/۳/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۷۰)‌ و ردیف‌های (۱) و (۲)‌بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن تصویب مشاغل مشروحه زیر به عنوان مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی، تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط تصدّی این مشاغل را به شرح پیوست تصویب نمود که مراتب جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

دستورالعمل تعیین مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی، تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط تصدی این مشاغل

الف- عنوان مشاغل:

کارشناس امور اداری،‌ کاردان امور اداری، کارشناس برنامه و بودجه، کاردان برنامه و بودجه، کارشناس بررسی اسناد و مدارک، کاردان بررسی اسناد و مدارک، بازرس، مترجم، متصدّی امور دفتری، کارگزین، مأمور حراست، مسئول ابلاغ و اجرا، مسئول دفتر، رییس دفتر، ماشین‌نویس، منشی، مسئول گزینش، مسئول خدمات مالی، حسابدار، حسابرس، کارشناس حقوقی، کاردان حقوقی، کارشناس روابط عمومی، کاردان روابط عمومی، کارشناس روابط بین‌الملل، کاردان روابط بین‌الملل، کارشناس برنامه‌ریزی، مشاور، کارشناس تحلیلگر سیستم، برنامه نویس سیستم، کارشناس شبکه، کاردان شبکه، کارشناس امور سحت افزار رایانه، کاردان امور سخت افزار رایانه، اپراتور، نگهبان، راننده مقامات، سرایدار، کارشناس امور فرهنگی، کاردان امور فرهنگی، کارشناس امور هنری، کاردان امور هنری، مربی امور هنری، کارشناس امور آموزشی، کاردان امور آموزشی، کارشناس امور پژوهشی، کاردان امور پژوهشی، کارشناس سمعی و بصری، کاردان سمعی و بصری، کتابدار، عکاس و فیلمبردار.

ب- تعاریف

مشاغل عمومی به مشاغلی اطلاق می‌گردد که بسترسازی و تمهید مقدمات حسن انجام وظایف و مسئولیت‌های اصلی (ذاتی) دستگاه را عهده‌دار می‌باشد.

مدارک همتراز در شرایط احراز مشاغل، به مدارکی اطلاق می‌شود که دارای ارزش استخدامی بوده و با تأیید مراجع ذی‌صلاح صادر شده باشد.

ج- سایر موارد

از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در استخدام، انتصاب و ارتقای طبقه متصدیان مشاغل عمومی، رعایت این ضوابط، آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل و شرایط احراز مشاغل الزامی است.

ادامه خدمت و ارتقای طبقه و رتبه کارمندانی که تا تاریخ ابلاغ این بخشنامه بر اساس ضوابط قبلی در مشاغل ذیربط اشتعال داشته‌اند و به موجب ضوابط جدید غیرواجد شرایط محسوب می‌شوند در همان شغل بلامانع است.

مشاغل قابل تصدی توسط روحانیون اهل تشیع و روحانیون اهل تسنن و حافظان قرآن کریم و موارد نظیر بر اساس مقررات مربوط خواهد بود.

بدیهی است چنانچه شورای توسعه و سرمایه انسانی مشاغل دیگری را به عنوان مشاغل عمومی تصویب نماید،‌ این مشاغل به فهرست مشاغل عمومی اضافه خواهد شد.

هاجر تحریری نیک صفت- معاون راهبری منابع انسانی

پیوست ۱: مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

ردیف عنوان شغل
۱ کارگزین
۲ کارشناس بررسی اسناد و مدارک
۳ مترجم
۴ ‌مسئول گزینش
۵ مأمور حراست
۶ کارشناس امور اداری
۷ کاردان امور اداری
۸ کارشناس برنامه و بودجه
۹ کاردان برنامه و بودجه
۱۰ کاردان بررسی اسناد و مدارک
۱۱ بازرس
۱۲ ‌مسئول ابلاغ و اجراء
۱۳ رییس دفتر
۱۴ منشی
۱۵ مسئول خدمات مالی
۱۶ حسابدار
۱۷ حسابرس
۱۸ مسئول دفتر
۱۹ ماشین‌نویس
۲۰ متصدی امور دفتری

پیوست ۲: مشاغل عمومی رسته آموزشی و فرهنگی

ردیف عنوان شغل
۱ کارشناس امور فرهنگی
۲ مربی امور هنری
۳ کارشناس سمعی و بصری
۴ کارشناس امور هنری
۵ کاردان امور هنری
۶ کاردان امور فرهنگی
۷ کارشناس امور آموزشی
۸ کاردان امور آموزشی
۹ کتابدار
۱۰ کاردان سمعی و بصری
۱۱ کاردان امور پژوهشی
۱۲ کارشناس امور پژوهشی
۱۳ عکاس و فیلمبردار

پیوست ۳: مشاغل عمومی رسته خدمات

ردیف عنوان شغل
۱ سرایدار
۲ راننده مقامات
۳ نگهبان

پیوست ۴: مشاغل عمومی رسته علوم اجتماعی

ردیف عنوان شغل
۱ کارشناس حقوقی
۲ کاردان حقوقی
۳ کارشناس روابط عمومی
۴ کاردان روابط عمومی
۵ کارشناس روابط بین‌الملل
۶ کاردان روابط بین‌الملل
۷ کارشناس برنامه ریزی
۸ مشاور

پیوست ۵: مشاغل عمومی رسته فناوری اطلاعات

ردیف عنوان شغل
۱ اپراتور
۲ کارشناس تحلیل‌گر سیستم
۳ برنامه نویس سیستم
۴ کارشناس شبکه
۵ کاردان شبکه
۶ کارشناس امور سخت‌افزار رایانه
۷ کاردان امور سخت‌افزار رایانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام