کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجراییساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل

آئین نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل (بخشنامه شماره ۶۹۱۲/د مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

همزمان با ایام مبارک دهه فجر و متعاقب تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به پیوست آیین‌نامه اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل به ضمیمه فهرست تخصیص مشاغل به گروه‌های جدول حقوق قانون مذکور، فرم کارگزینی که در ارتباط با مفاد قانون تنظیم شده است و جدول نحوه افزایش سنواتی کارکنان در مقاطع مختلف تحصیلی ارسال می‌گردد. خواهشمند است با توجه به مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل و جدول ضمیمه و رعایت موارد زیر نسبت به صدور احکام تطبیق وضع کارکنان از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ اقدام فرمایند.

در تعیین گروه کارکنان ضوابط مندرج در آیین‌نامه اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل و دستورالعمل نحوه احتساب تجربه و سایر ضوابط اعلام شده در اجرای طرح‌های مذکور مورد توجه قرار گیرد.

نمونه فرم جدید کارگزینی به نشانه «ع-۳۲ (۱۱-۷۰) ت ا» سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال می‌گردد. با ابلاغ آن، فرم کارگزینی قبلی منسوخ اعلام می‌گردد. فرم جدید کارگزینی در ۷ نسخه پیش‌نویس، مستخدم، کارگزینی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، حسابداری آمار پرسنلی و واحد مربوط تنظیم می‌شود.

هر یک از جداول مربوط به نحوه محاسبه افزایش سنواتی فقط برای یک مقطع تحصیلی تنظیم شده است؛ لکن در صورتی که مستخدمین در مدت خدمت مدارک تحصیلی متفاوتی داشته باشند باید افزایش سنواتی آنان به نسبت مدت خدمت در هر یک از جداول مربوطه به مقاطع تحصیلی محاسبه و نتیجه آن به عنوان افزایش سنواتی کارکنان منظور گردد. به عنوان مثال اگر مستخدمی با ۱۰ سال خدمت ۵ سال آن را با مدرک دیپلم و ۵ سال آن را با مدرک فوق دیپلم طی نموده باشد، افزایش سنواتی چنین مستخدمی ۵ سال در جدول مربوط به دیپلم و ۵ سال مربوط به فوق دیپلم محاسبه و سپس جمع آن در حکم منظور گردد.

فوق‌العاده شغل کارکنان و فوق‌العاده‌های موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ بر اساس ارقام اسفند ماه ۱۳۶۹ در مرحله تطبیق وضع قابل پرداخت می‌باشد.

در محاسبه افزایش سنواتی، کسر سال به نسبت ماه‌های خدمت و بر اساس افزایش سنواتی مربوط محاسبه گردد.

شرح رشته‌های شغلی که بر اساس مفاد آیین‌نامه اجرایی و ضوابط طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل اصلاح شده است، متعاقباً ارسال خواهد شد.

کمیته‌های موضوع ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ مسئول حسن اجرای قانون خواهند بود.

این سازمان آماده همکاری لازم خواهد بود و کارشناسان مربوطه در صورت لزوم راهنمایی‌های لازم را به عمل خواهند آورد.

آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل

فصل اول: كليات و تعاريف

ماده ۱- مشاغلی که بر اساس ضوابط این آیین‌نامه طبقه‌بندی می‌شوند مشاغلی است که حسب مورد در وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان پست ثابت سازمانی و در شرکت‌های دولتی تابع مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی به عنوان شغل مستمر شناخته شده است. پست ها و مشاغلی که جنبه استمرار ندارد و یا از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور بعنوان مشاغل کارگری شناخته شده یا بشود، مشمول مقررات این آیین نامه نخواهد بود.

ماده ۲- رشته شغلي عبارت از چند طبقه شغلي است كه از لحاظ نوع كار مشابه بوده ولي از نظر اهميت و دشواري وظايف و مسئوليت‌ها داراي درجات مختلف می‌باشد. طبقه يك هر رشته شغلي از لحاظ اهميت پايين‌ترين سطح آن رشته شغلي محسوب مي‌شود.

ماده ۳- شرح رشته شغلی عبارت از شرحی است که به منظور مشخص کردن وظایف و مسئولیت‌ها و تعیین شرایط احراز مشاغل قابل تخصیص به آن تهیه می‌شود و حاوی عنوان، تعریف، نمونه‌ای از وظایف و مسئولیت‌ها، حداقل شرایط احراز و همچنین تاریخ تصویب و شماره آن مشاغل است، می‌باشد.

تبصره- مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که قانوناً مکلف به اجرای این آیین‌نامه هستند، وقتی به رسمیت شناخته می‌شوند که شرح رشته شغلی آنها حسب مورد از طرف سازمان امور اداری و استخدامی تأیید و از نظر تشخیص طبقات آن به گروه‌های حقوقی به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور برسد.

ماده ۴- مجموعه شرح رشته‌های شغلی عبارت است از کلیه شرح مشاغلی که به ترتیب مندرج در ماده ۳ این آیین نامه و تبصره ذیل آن حسب مورد به تأیید و تصویب رسیده و بصورت ضمیمه جزء لایتجزای این آیین نامه می باشد.

ماده ۵- تخصیص از نظر این آیین‌نامه عبارت است از:

الف- قرار دادن یک شغل در طبقه شغلی مربوط

ب- قرار دادن طبقه شغلی در یکی از گروه‌های جدول حقوق موضوع ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

ماده ۶- برابري مقاطع تحصيلي نظام آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی کشور با آنچه در شرایط احراز رشته های شغلی طرح های طبقه بندی مشاغل آمده است بر اساس اعلام نظر مراجع ذیصلاح به شرح زیر خواهد بود:

– پایان تحصیلات ششم ابتدایی در نظام قدیم معادل پایان تحصیلات دوره ابتدایی در نظام جدید.

– پایان تحصیلات دوره تعلیمات عمومی معادل پایان تحصیلات دوره ابتدایی

– پایان تحصیلات دوره اول متوسطه در نظام قدیم معادل پایان تحصیلات دوره راهنمایی تحصیلی در نظام جدید

– پایان تحصیلات دوره آموزش عمومی بزرگسالان معادل پایان تحصیلات دوره راهنمایی تحصیلی

– پايان تحصيلات دوره كامل متوسطه در نظام قديم معادل پايان تحصيلات دوره چهار ساله آموزش متوسطه در نظام جديد

– پايان تحصيلات دوره فوق ديپلم در نظام قديم معادل پايان تحصيلات دوره كارداني در نظام جديد

– پايان تحصيلات دوره ليسانس در نظام قديم معادل پايان تحصيلات دوره كارشناسي در نظام جديد

– پايان تحصيلات دوره فوق ليسانس در نظام قديم معادل پايان تحصيلات دوره كارشناسي ارشد در نظام جديد

فصل دوم : مقررات

ماده ۷- در اجراي تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي طبقه‌بندي و طبقات آنها به شرح فهرست ضميمه اين آيين‌نامه به گروه‌هاي جدول حقوق موضوع ماده ۱ قانون مذكور تخصيص مي‌يابد. تخصيص ساير مشاغل شركت‌هاي دولتي كه در اين فهرست منظور نشده است موكول به ارسال پيشنهاد لازم از طرف شركت ذيربط و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌باشد.

ماده ۸- عناويني كه در مجموع شرح رشته‌هاي شغلي براي هر شغل به تصويب مي‌رسد، عنوان رسمي مشاغل است و وزارتخانه و موسسات و شركت‌هاي دولتي مشمول اين آيين‌نامه  موظفند پس از تخصيص پست سازماني يا شغل مستمر به طبقات شغلي، در كليه احكام كارگزيني مستخدمين، اسناد مالي و اوراق بودجه مربوط به آنان منحصراً عناوين مزبور را به كار برند.

تبصره- استفاده از عناوين مزبور كه از نظر طبقه‌بندي، تعيين گروه حقوقي، فوق‌العاده شغل و ساير فوق العاده‌ها براي مشاغل مورد تصدي مستخدمين تعيين مي‌شود، مانع  استفاده از عناوين پست ثابت سازماني يا شغل مستمر (حسب مورد) نخواهد بود.

ماده ۹- از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۰ شرايط احراز كليه مشاغل رسته‌هاي طرح طبقه‌بندي مشاغل به استثناي مشاغل رسته فرابري داده‌ها و طرح هنرمندان (صرفاً دارندگان درجات هنري) به شرح جداول ۱/۱ و ۱/۲ ، رسته فرابري داده‌ها و فناوري اطلاعات به ترتيب به شرح جداول ۲/۱ و ۲/۲ و طرح طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل هنرمندان از تاريخ ۱۳۷۰، زمان اجرايي شدن آيين نامه، به شرح جداول ۳/۱ ،۳/۲ و ۳/۳ ، حسب زمان اجرا، با اصلاحات و تغييرات آمده است.

جدول ۱/۱- شرایط احراز تحصیلی و تجربی کلیه رسته‌های طرح طبقه‌بندی مشاغل به استثنای رسته فناوری اطلاعات و طرح هنرمندان (صرفاً دارندگان درجات هنری)

جدول ۱/۲- شرایط احراز تحصیلی و تجربی کلیه رسته‌های طرح طبقه‌بندی مشاغل به استثنای رسته فناوری اطلاعات و طرح هنرمندان (صرفاً دارندگان درجات هنری)

ماده ۱۰- تخصيص مشاغل مورد تصدي مستخدمين مشمول اين آيين نامه به طبقات شغلي و گروه‌هاي مربوط با توجه به شغل مورد تصدي، مدارك و سنوات تجربي بر اساس فهرست تخصيص ضميمه تا گروه ۱۱ جدول حقوق با كميته موضوع ماده ۱۲ آيين نامه اجرايي قانون مي‌باشد. تخصيص به گروه هاي ۱۲ و بالاتر علاوه بر رعايت مراتب فوق ، مستلزم ارزشيابي بر اساس ضوابط طرح هاي امتيازي مربوط خواهد بود.

تبصره ۱- مستخدمینی که بر اساس ضوابط طر‌ح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب و مورد تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰، در طبقات رشته‌های شغلی مورد تصدی تخصیص یافته‌اند و به موجب ضوابط این آیین‌نامه واجد شرایط برای تخصیص در اولین طبقه رشته‌های شغلی مذکور نمی‌باشند، در طبقه یک رشته شغلی مربوط تخصیص یافته و گروه استحقاقی آنان با توجه به ماده ۹ این آیین‌نامه تعیین خواهد شد.

تبصره ۲- مستخدمینی که بر اساس ضوابط طرح‌های امتیازی مورد عمل قبل از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، حد نصاب امتیاز لازم جهت ارتقاء به گروه‌های ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول موضوع ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری را کسب نموده‌اند، در مرحله تطبیق (۱/۱/۱۳۷۰) در صورت احراز سنوات تجربی مندرج در جداول شرایط احراز موضوع ماده ۹ این آیین‌نامه می‌توانند حسب مدارک تحصیلی مربوط به ترتیب در گروه‌های ۱۲ الی ۱۶ جدول حقوق تخصیص یابند. چنانچه مشمولین این تبصره در تاریخ تطبیق وضع بر اساس جداول شرایط احراز سنوات تجربی لازم را نداشته باشند، پس از حصول سنوات تجربی مندرج در جدول شرایط احراز بدون ارزشیابی به گروه‌های مربوط ارتقاء خواهند یافت.

تبصره ۳- دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر که تصدی مشاغل مدیریت یا کارشناسی و یا همتراز آن را به عهده دارند در صورتی که حداقل دو سوم یا یک دوم کل تجارب آنان بر اساس جدول شماره ۷ با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس و در زمینه مربوط یا مشابه طی شده باشد، معاف از سیستم امتیازی می‌توانند به شرح جدول ذیل به گروه‌های ۱۲ الی ۱۵ جدول حقوق ارتقاء یابند.

جدول ۷- شرایط ارتقای گروه دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر معاف از سیستم امتیازی در گروه‌های ۱۲ الی ۱۵

تبصره ۴- متصدیان مشاغل سرپرستی که از نظر تشکیلاتی بر کار حداقل یک نفر کارشناس سرپرستی دارند و یا مشاغل مورد تصدی آنان در یکی از رشته‌های شغلی کارشناسی قابل تخصیص باشد و همچنین رؤسای ادارت مستقل در شهرستان‌ها در صورت دارا بودن شرایط تحصیلی و تجربی لازم، می‌توانند بر اساس ضوابط طرح ارزیابی مشاغل تخصصی و تحقیقی به گروه‌های ۱۲ و بالاتر جدول ارتقاء یابند.

تبصره ۵- ادامه خدمت، انتصاب یا ارتقاء گروه مستخدمینی که تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ بر اساس مقررات مربوط در رشته‌های شغلی ذیربط تخصیص یافته‌اند و بر اساس ضوابط این آیین‌امه واجد شرایط احراز رشته شغلی مربوط نمی‌باشند، با رعایت سایر مقررات این آیین‌نامه بلامانع می‌باشد.

تبصره ۶- با دارندگان مدارک تحصیلی کمتر از پایان دوره ابتدایی یا قدیمه که تا تاریخ اجرای این آیین‌نامه در یکی از مشاغل قابل تخصیص به رشته‌های شغلی مربوط اشتغال داشته‌اند، همانند دارندگان مدارک تحصیلی پایان دوره ابتدایی در جدول عمومی شرایط احراز رفتار خواهد شد.

تبصره ۷- ارتقای گروه مستخدمینی که سقف رشته شغلی مشاغل مورد تصدی آنان اجازه استفاده از ۵ تا ۷ گروه تعیین شده جهت مدرک تحصیلی آنان را نمی‌دهد، منوط به انتصاب آنان به مشاغل دیگر می‌باشد.

ماده ۱۱- تصدی مشاغل کاردانی و کارشناسی توسط مستخدمین دارای مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه و تصدی مشاغل کارشناسی توسط مستخدمین دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم با داشتن سوابق تجربی و سایر شرایط احراز مندرج در شرح رشته‌‌های شغلی، مستلزم موفقیت در آزمون مربوط «موضوع بخشنامه شماره ۲۸۷۰/ق مورخ ۲۸/۸/۱۳۶۴» سازمان امور اداری و استخدامی کشور و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

تبصره ۱- استفاده مستخدمین از رشته‌های شغلی کاردانی مستلزم وجود پست سازمانی یا شغل مستمر تحت عنوان کاردان در تشکیلات مصوب دستگاه و انتصاب مستخدم به مشاغل مزبور خواهد بود.

تبصره ۲- تصدی مشاغل کارشناسی توسط دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه علاوه بر شرایط مندرج در بخشنامه شماره ۲۸۷۰/ق مورخ ۲۸/۸/۱۳۶۴، مستلزم تصدی دو سال در رشته‌های شغلی کاردانی در زمینه مربوط ی‌باشد.

ماده ۱۲- به منظور اجرای مفاد این آیین‌نامه در کلیه دستگاه‌های مشمول آن، کمیته‌ای تحت عنوان کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل با ترکیب پیش‌بینی شده در ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تشکیل می‌گردد. وظایف محوله به این کمیته علاوه بر وظایفی که در ماده ۲۱ مذکور پیش‌بینی گردیده، همان وظایفی خواهد بود که در بخشامه شماره ۱۸۱۵/ق مورخ ۳۱/۶/۱۳۶۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیش‌بینی شده است. سازمان مذکور در صورت ضرورت نسبت به معرفی نمایندگان خود در کمیته‌های مزبور اقدام خواهد نمود.

کمیته دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه که دارای واحدهای استانی می‌باشند در صورت لزوم می‌توانند وظایف مربوط به اجرای آن را به کمیته‌های فرعی تفویض نمایند. در هر حال مسئولیت صحت و سقم تصمیمات متخده به عهده کمیته اصلی خواهد بود.

شورای امور اداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۴ موافقت نمود، در کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که در سطح استان واحدهای سازمانی تحت عناوین سازمان یا اداره کل تحت پوشش دارند، کمیته‌های اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل اصلی، موضوع این ماده و با ترکیب اعضای مشروحه ذیل در واحدهای مورد اشاره، تشکیل گردد:

– معاون اداری و مالی یا عناوین مشابه

– بالاترین مقام کارگزینی یا عناوین مشابه

– بالاترین مسئول آموزش یا عناوین مشابه

– نماینده واحد مربوطه

– یک نفر کارشناس از طرف رییس سازمان یا مدیر کل مربوطه

ماده ۱۳- دوره‌های آموزشی و کارآموزی مورد نیاز مشاغل مختلف طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در چارچوب موارد پیش‌بینی شده در رسته‌های مختلف طرح تعیین و به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ماده ۱۴- از تاریخ ۱/۱/۷۰ نحوه محاسبه تجربه قابل قبول مندرج در شرایط احراز رشته های شغلی بر اساس ضوابط ذیل خواهد بود:

الف- مراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیر دولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد.

ب- تجربه مربوط عبارت از آن قسمت از خدمات مستخدم است که در رشته مربوط به شغل مورد تصدی او باشد.

ج-تجربه مشابه عبارت از آن بخش از خدمات مستخدم است که در زمینه شغل مورد تصدی او باشد (مانند تجربه کمک بهیاری برای بهیاری ، تجربه کارپردازی برای انبارداری ) تشخیص تجربه مشابه بعهده کمیته موضوع ماده ۱۲ آئین نامه خواهد بود.

د- با توجه به تعاریف مندرج در بندهای الف ، ب ، ج ضابطه مورد عمل برای محاسبه تجربه قابل قبول جمع ردیف های زیر خواهد بود:

۱- کلیه خدمات انجام شده در رشته مربوط به شغل مورد تصدی

۲- کلیه خدمات انتجام شده در رشته های مشابه با شغل مورد تصدی

۳- از بقیه خدمات معادل جمع ردیف‌های یک و دو

توضیح : در هر حال یک سوم تجربه غیر مربوط مستخدم قابل احتساب خواهد بود.

هـ- نحوه احتساب تجربه در مورد مستخدمینی که در طول خدمت در ارتباط با شغل مورد تصدی مدرک تحصیلی بالاتر ارائه نمایند جهت ارتقاء به گروه‌های ۹ و بالاتر به شرح زیر می‌باشد:

۱- کل سوابق تجربی مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی لیسانس مربوط و بالاتر

۲- پس از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس مربوط یک دوم سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی فوق دیپلم قابل احتساب است.

۳- پس از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس مربوط یک سوم سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی دیپلم قابل احتساب است

۴- از بقیه سوابق معادل خدمات بعد از اخذ مدرک لیسانس قابل احتساب خواهد بود.

۵- پس از اخذ مدرک فوق دیپلم مربوط تمام سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک دیپلم قابل احتساب است.

و- مستخدمینی که حسب مدارک تحصیلی مربوط در گروه استحقاقی تخصیص یافته اند در صورت ارائه مدرک تحصیلی بالاتر در ارتباط با شغل مورد تصدی ، در هر حال تنزل گروه نخواهند یافت.

ز- مدت خدمت وظیفه عمومی مستخدمین با توجه به تعاریف بندهای ب و ج به تناسب جزو هر یک از موارد مندرج در بند (د) قابل احتساب است.

ح- برای احتساب تجربه بخش غیر دولتی ارائه مدارک زیر الزامی است :

۱- گواهی سابقه کار با قید تاریخ شروع، استمرار، خاتمه و عنوان شغل مورد  تصدی

۲- ارائه لیست یا سیاهه ریز حقوقی سنوات مختلف معتبر و تائیدیه پرداخت کسور بازنشستگی یا سهمیه بیمه

۳- گواهی ثبت شرکت یا موسسه یا ارائه جواز تاسیس از مراجع ذیربط.

توضیح :در احتساب تجربه بخش غیر دولتی مستخدمین  فقط آن قمست از تجربه مستخدم که در رشته شغل مورد تصدی او باشد ملاک محاسبه خواهد بود.

در حال تکمیل…

2 دیدگاه

  1. سلام
    سوابق غیر دولتی و غیر مرتبط بعد از استخدام جزء سوابق تجربی محاسبه میشود یا خیر؟
    سوابق غیر دولتی که جزء زیر مجموعه های دولتی بوده چطور؟ مثلا به عنوان نیروی شرکتی در اداره مشغول باشد و بعد استخدام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام