کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

طرح طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل هنرمندان کشور

ضوابط اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هنرمندان کشور (بخشنامه شماره ۱۳۱۰/۴۲ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اعمال اصلاحات بخشنامه شماره ۷۸۲۷۰/۱۸۰۲ مورخ ۹/۵/۱۳۸۵)

طرح طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل هنرمندان کشور

ماده ۱- طرح طبقه‌بندی مشاغل هنرمندان کشور ناظر به پست‌های سازمانی می‌باشد که خلاقیت هنری از اجزای لاینفک شرایط احراز برای تصدی این پست‌ها بوده و واجد عوامل ذیل باشند:

الف- جنبه هنری شغل که مستلزم ذوق و قریحه و سایر خصوصیات فردی است، به جنبه تکنیکی آن ارجح باشد.

ب- انجام فعالیت‌های مربوط به شغل هنری وظیفه اصلی و تمام وقت شاغل باشد.

ج- فعالیت‌های هنری بر اساس وظایف و تشکیلات مصوب در سازمان و واحد مربوط محرز بوده و عنوان پست سازمانی با ماهیت هنری آن منطبق باشد.

ماده ۲- عناوین مشاغل هنری مشمول این طرح به شرح فهرست ضمیمه این ابلاغیه می‌باشد.

تبصره- افزایش عناوین جدید به فهرست مذکور مستلزم تأیید شورای ارزیابی مشاغل هنری و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد.

ماده ۳- عنوان رشته شغلی کلیه پست‌های سازمانی مشمول این طرح «هنرمند» تعیین می‌گردد. رشته شغلی مذکور مشتمل بر ۱۶ طبقه شغلی می‌باشد که به ترتیب با رعایت ضوابط این طرح و بر اساس جداول شرایط احراز پیوست در گروه‌های ۳ الی ۱۶ جدول حقوق تخصیص می‌یابند.

شرایط احراز مشمولین طرح طبقه‌بندی مشاغل هنرمندان کشور (ویژه دارندگان درجات هنری)

 جدول

ماده ۴- تخصیص مشاغل مورد تصدی مستخدمین مشمول این طرح به طبقات شغلی و گروه‌های مربوط با توجه به شغل مورد تصدی، مدارک تحصیلی یا درجات هنری و سنوات تجربی بر اساس نحوه تخصیص تعیین شده در ماده ۳ تا گروه ۱۱ جدول حقوق به عهده کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشد. تخصیص به گروه‌های ۱۲ و بالاتر علاوه بر رعایت مراتب فوق مستلزم ارزشیابی بر اساس ضوابط طرح امتیازی پیوست می‌باشد.

تبصره ۱- مفاد تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل در مورد دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر مشمول این طرح نیز قابل اعمال می‌باشد.

تبصره ۲- مستخدمینی که بر اساس ضوابط طرح امتیازی مورد عمل قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ حد نصاب امتیاز لازم جهت ارتقاء به گروه‌های ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری را کسب نموده‌اند، در مرحله تطبیق (۱/۱/۱۳۷۰) در صورت احراز سنوات تجربی مندرج در جداول شرایط احراز پیوست می‌توانند حسب مدارک تحصیلی با درجات هنری مربوط به ترتیب در گروه‌های ۱۲ و بالاتر جدول حقوق تخصیص یابند. چنانچه مشمولین این تبصره در تاریخ تطبیق وضع بر اساس جداول مربوط سنوات تجربی لازم را نداشته باشند پس از حصول سنوات تجربی مندرج در جداول ذی‌ربط بدون ارزشیابی به گروه‌های مربوط ارتقاء خواهند یافت.

ماده ۵- درجات هنری دارای ۸ سطح می‌باشد و تخصیص دارندگان درجات مذکور بر اساس جدول پیوست شماره ۲ صورت می‌گیرد.

ماده ۷- شورای ارزیابی مشاغل هنرمندان کشور متشکل از اعضا به شرح ذیل می‌باشد:

– معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس شورا)

– نماینده سطح وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری (صاحب نظر دانشگاهی در زمینه امور هنری)

– نماینده مطلع ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (صاحب نظر در زمینه هنرهای سنتی)

– نماینده مطلع رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

تبصره ۱- شورا موظف است با توجه به رشته‌های مختلف هنری، نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی از خبرگان رشته‌های مزبور که بالاترین درجه هنری را کسب کرده باشند، اقدام و نظر آنان را در خصوص هر پرونده اخذ و سپس اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره ۲- مسئول و یا نماینده هر یک از کمیته‌های تخصصی خبرگان، حسب مورد و با حق رأی در جلسه حضور می‌یابند.

ماده ۸- فاصله زمانی بین دو ارزشیابی برای مشمولین این طرح در یک پست سازمانی در هر حال کمتر از یکسال نخواهد بود.

ماده ۹- از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ سوابق تجربی مشمولین این طرح به شرح ذیل در انتصاب و ارتقای گروه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد:

۱. ارتقا به گروه‌های حقوقی ۷ الی ۹ مستلزم احراز یک دوم سوابق تجربی در زمینه شغل هنری مورد تصدی می‌باشد.

۲. ارتقاء به گروه‌های ۹ الی ۱۱ جدول حقوق مستلزم احراز یکی از شرایط ذیل است:

الف- یک سوم سوابق تجربی مورد نیاز در رسته شغلی مربوط و به شرط داشتن یک سوم کل تجربه با مدرک تحصیلی مطلوب.

ب- یک دوم سوابق تجربی مورد نیاز در زمینه شغلی مربوط به شرط داشتن یک پنجم کل تجربی با درجه هنری مطلوب.

۲. ارتقاء به گروه‌های ۱۱ الی ۱۶ جدول حقوق منوط به احراز یکی از شرایط ذیل است:

الف- یک دوم سواق تجربی مورد نیاز در زمینه شغلی مربوط و با مدارک تحصیلی مطلوب

ب- یک دوم سوابق تجربی مورد نیاز در زمینه شغلی مربوط و به شرط داشتن یک پنجم کل تجربه یا درجه هنری مطلوب.

تبصره- تجربه بخش غیردولتی در صورت حصول شرایط ذیل قابل محاسبه می‌باشد:

الف- ارائه گواهی سابقه کار با قید تاریخ شروع، استمرار و خاتمه و تمام وقت بودن آن و عنوان شغل مورد تصدی.

ب- ارائه لیست حقوقی یا سیاهه ریز حقوقی.

ج- تأییدیه پرداخت کسور بازنشستگی یا سهمیه بیمه.

د- گواهی ثبت شرکت یا مؤسسه در مورد شرکت‌ها و مؤسساتی که الزام قانونی برای ثبت آنها وجود دارد و یا ارائه مجوز تأسیس از مراجع ذیصلاح در مورد سایر مؤسسات حسب مورد.

ماده ۱۰- تاریخ اجرای این طرح ۱/۱/۱۳۷۰ تعیین می‌گردد و هر گونه تغییر در ضوابط و مقررات این طرح موکول به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد.

فهرست عناوین مشاغل هنری طرح طبقه‌بندی مشاغل هنرمندان کشور

بر اساس بخشنامه شماره ۷۸۲۷۰/۱۸۰۲ مورخ ۹/۵/۱۳۸۵

* اعطای درجه هنری به آن دسته از مستخدمین که متصدی مشاغل حذف شده می‌باشند و قبلاً بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل هنرمندان، موفق به کسب درجات هنری گردیده‌اند با رعایت اصلاح موضوع بخشنامه یاد شده و سایر شرایط مقرر در طرح بلامانع است.

سرپرست ارکستر سنفونیک زرگر
نوازنده کلیشه کار
آهنگساز قالی باف
کارگردان مینیاتوریست
بازیگر چرخکار
طراح قالب ساز
صورت‌گر و گریمور تدوین‌کننده فیلم
نورپرداز منبت کار
صدابردار معرق کار
دکورساز سازنده سازهای سنتی
متصدی امور صحنه سفالف کاشی و سرامیک‌ساز
گوینده خطاط
فیلمبردار و عکاس نقاش
هنرآموز خواننده
تذهیب‌کار مرمت کار
قلمزن مجسمه ساز
خاتم کار مینا کار
بافنده تاکسیدرمیست
گچ‌بر و آیینه‌کار دیوراما ساز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام