کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

ضوابط اجرایی رسته امور اجتماعی (به همراه شرح رشته‌های شغلی)

ضوابط اجرایی رسته امور اجتماعی (به همراه شرح رشته‌های شغلی) (بخشنامه شماره ۵۹۸۶۶/۱۸۰۲ مورخ ۹/۴/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

ضوابط اجرایی رسته امور اجتماعی

از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه در استخدام، انتصاب و ارتقاء گروه مشمولین رسته امور اجتماعی، رعایت آیین‌نامه طرح طبقه‌بندی مشاغل، شرایط احراز رشته‌های شغلی، موارد ذیل و سایر مقررات مربوط الزامی است.

۱- روند ارتقاء گروه مستخدمین مشمول این رسته از لحاظ تجربیه در کلیه رشته‌های شغلی با رعایت کلیه مقررات مربوط طبق جدول ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی طرح صورت می‌پذیرد.

۲- ادامه خدمت و ارتقاء گروه مستخدمینی که تا تاریخ صدرالذکر طبق ضوابط قبلی در رشته‌های ذی‌ربط به خدمت اشتغال داشته‌اند و به موجب این اصلاحیه غیرواجد شرایط محسوب می‌شوند، در همان رشته شغلی بلامانع می‌باشد.

۳- دوره‌های بلندمدتی که با مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) اجرا شده است نیز به شرایط احراز رشته‌های شغلی مندرج در گواهینامه‌های مربوط اضافه می‌شود.

۴- از تاریخ ابلاغ این مصوبه، رشته‌های شغلی کمک کارشناس امور بهزیستی، کمک مددکار اجتماعی، کمک کارشناس روابط کار و اشتغال، کمک کارشناس حقوقی، تکنیسین اسناد و املاک، کمک کارشناس ارزیابی خسارات، کمک کارشناس امور دینی، کمک کارشناس اوقاف، کمک کارشناس اطلاعات و جهانگردی، متصدی امور روابط عمومی، کمک کارشناس روابط بین‌المللی، کمک کارشناس امور کشوری و مدنی، کمک کارشناس امور امنیتی، کمک کارشناس امور اقتصادی و بازرگانی، تکنیسین آمار، کمک کارشناس مطالعات اجتماعی، تکنیسین امور تعاونی، کمک کارشناس امور اجتماعی و اقتصادی روستایی، از مجموعه شرح رشته‌های شغلی رسته امور اجتماعی حذف می‌گردند لیکن ادامه خدمت و ارتقاء گروه مستخدمینی که تا تاریخ صدرالذکر در مشاغل قابل تخصیص در رشته‌های شغلی مزبور به خدمت اشتغال داشته‌اند تا زمان تصدی مشاغل مربوط بلامانع می‌باشد.

۵- رشته‌های تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل این رسته به دو صورت (گروه و جداگانه) ذکر گردیده است. رشته‌های تحصیلی احصا شده به صورت گروه به شرح زیر می‌باشد:

الف- گروه اقتصاد:

علوم اقتصادی، اقتصاد، اقتصاد اسلامی، اقتصاد نظری، اقتصاد بازرگانی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد پول و بانکی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد بین‌الملل، اقتصادسنجی، اقتصاد پولی، اقتصاد سنجش عمومی، توسعه اقتصادی و برنامه‌‌ریزی، برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، اقتصاد شهری و منطقه‌ای، اقتصاد منابع، سیر اندیشه‌های اقتصادی نظام‌های اقتصادی، اقتصاد انرژی، سیستم‌های اقتصاد اجتماعی، اقتصاد ریاضی، معارف، اقتصاد و اقتصاد کشاورزی.

ب- گروه خدمات ایمنی و آتش‌نشانی:

ایمنی و آتش‌نشانی، تجسس و نجات، آتش‌نشانی و ایمنی و بهداشت، آتش‌نشانی، نجات از مرگ، امداد و سوانح

ج- گروه حقوق:

حقوق، حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق کیفری و جرم‌شناسی، علوم قضایی،‌ علوم جزا و جرم‌شناسی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، معارف اسلامی و حقوق، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق کنسولی، الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، حقوق بین‌الملل، علوم اسلامی (حقوق اسلامی، کیفر و جرم شناسی، فقه و مباحث حقوق اسلامی)، حقوق اسلامی.

د- گروه روانشانسی:

روانشناسی، روانشناسی تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مشاوره، راهنمای مشاوره (فعالیت‌های پرورشی، مشاوره)، روانشناسی عمومی، روانشناسی (اصلاح و تربیت)، کارشناس امور تربیتی و مشاوره.

هـ- گروه علوم اجتماعی:

جمعیت‌شناسی، مردم‌شناسی، پژوهشگری علوم اجتماعی، ارتباطات علوم اجتماعی، برنامه‌ریزی علوم اجتماعی، تعاون و رفاه علوم اجتماعی، خدمات اجتماعی، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی)، جامعه‌شناسی، برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی، ارتباطات اجتماعی (تحقیق در ارتباطات اجتماعی).

و- گروه آمار:

آمار، آمار اقتصادی و اجتماعی، آمار کاربردی، آمار نیروی انسانی، آمار بیمه، آمار ریاضی.

ز- گروه معارف اسلامی:

الهیات و معارف اسلامی، معارف اسلمی، فقه و مذاهب اسلامی، علوم قرآنی و حدیث، فرهنگ و معارف اسلامی، علوم و حدیث، معارف اسلامی و تبلیغ علوم اسلامی، فلسفه و حکم اسلامی، علوم قرآنی، معارف اسلامی و مدیریت، دین‌شناسی، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و اقتصاد،‌اندیشه سیاسی در اسلام، مدرسی معارف اسلامی، مدرسی الهیات و معارف اسلامی، پژوهش عرفان اسلامی، تربیت.

ح- گروه امور فرهنگی:

مدیریت امور فرهنگی، برنامه‌ریزی امور فرهنگی، امور فرهنگی، فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران، فرهنگ و ارتباطات، زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات عرب.

۶- از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه رسته فرعی جدیدی تحت عنوان امور انتظامی، تأمینی و تربیتی و بازرسی شامل رشته‌های شغلی زیر ایجاد می‌شود:

رشته‌های شغلی مدیر، کارشناس و مسئول امور انتظامی جدید (رشته‌های شغلی جدید)، کارشناس و کاردان اقدامات تأمینی و تربیتی، مراقب امور تأمینی و تربیتی (رشته‌های شغلی منتزع ار رسته فرعی رفاه و خدمات اجتماعی)، رشته شغلی کارشناس بازرسی و نظارت (رشته شغلی جدید).

توضیح: رشته‌های شغلی مدیر، کارشناس و مسئول امور انتظامی منحصراً در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی قابل اجرا می‌باشد که در اجرای ماده ۱۷۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پس از موافقت و مجوز ستاد کل نیروهاس مسلح نسبت به تشکیل یگان‌های حفاظت اقدام نمایند.

۷- با توجه به مفاد بند ۸ مصوبه شماره ۴۴۸۸/ت۲۶۳۴۳هـ مورخ ۸/۲/۱۳۸۱ هیأت محترم وزیران در خصوص همترازی معاونان استاندار با مشمولان بند الف تبصره ۲ ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، رشته شغلی معاون استاندار از مجموعه شرح رشته‌های شغلی رسته امور اجتماعی حذف می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام