کتاب استخدامی اداری ها
وزارت دادگستری

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تصویب‌نامه شماره 55641/ت55865هـ مورخ 7/5/1398 هیئت وزیران)

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تصویب‌نامه شماره 55641/ت55865هـ مورخ 7/5/1398 هیئت وزیران)

وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

هیئت وزیران در جلسه 9/4/1398 به پیشنهاد مشترک سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و وزارت دادگستری و به استناد بند (پ) ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395-، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (113) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

1- قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395-

2- سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

3- طرف قرارداد: اشخاص حقیقی و حقوقی که در قالب روش‌های این آیین‌نامه حسب مورد به عنوان خریدار، بهره‌بردار، مستأجر، مشارکت‌کننده، سرمایه‌گذار، خیّر، مدیر طرح و خدمت‌دهنده، پیمانکار و نظایر آن با سازمان قرارداد منعقد می‌کنند.

4- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386-.

ماده 2- به منظور تسریع در تحقق انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها و الزامات مربوط، سازمان مکلف است نسبت به فروش زندان‌ها، اموال و املاک مازاد خود از طریق مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات مربوط به مزایده، به صورت نقد (حداقل به قیمت تعیین‌شده توسط کارشناس رسمی) اقدام کند و یا با رعایت قوانین و مقررات مربوط، آنها را به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص مذکور در این ماده)، بفروشد.

تبصره- سازمان موظف است قبل از فروش املاک خود با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و از طریق کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران -مصوب 1351- نسبت به تغییر کاربری آنها با رعایت ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1394- در جهت ایجاد ارزش افزوده اقدام کند.

ماده 3- در حال تکمیل…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام