کتاب استخدامی اداری ها
وزارت دادگستری

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (38) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع: بازاجتماعی شدن محکومان به زندان (تصویبنامه‌ شماره 123266/ت55786هـ مورخ 26/9/1398 هیئت وزیران)

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (38) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع: بازاجتماعی شدن محکومان به زندان (تصویبنامه‌ شماره 123266/ت55786هـ مورخ 26/9/1398 هیئت وزیران)

وزارت دادگستری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت آموزش و پرورش

وزارت کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

هیئت وزیران در جلسه 17/9/1398 به پیشنهاد وزارت دادگستری (با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور) و به استناد بند (ج) ماده (38) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب 1395-، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ج)‌ ماده (38) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:

1- قانون: قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب 1395-.

2- سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

3- مشمولین: تمامی محکومان به حبس و متهمان تحت قرار و مشمولین کانون‌های اصلاح و تربیت با رعایت اولویت.

4- خانواده مشمولین: افراد تحت تکفل مشمولین نیازمند.

5- واحد کیفری: واحدی که در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیتدار قضایی یا سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری، حرفه‌آموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی می‌شوند که به صورت زندان بسته، نیمه‌باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت، مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، مؤسسه کاردرمانی (اردوگاه) و مؤسسه صنعتی، خدماتی و کشاورزی می‌باشد.

6- دستگاه‌های اجرایی: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور.

7- کمیته: کمیته امداد امام خمینی(ره)

8- مراکز خدمات اجتماعی: مراکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج مشمولین موضوع آیین‌نامه مراکز مراقبت بعد از خروج -مصوب 1378- رییس قوه قضاییه.

9- خدمات جامع و همگانی سلامت: مراقبت‌ها و خدمات جامع و یکپارچه سلامت مشتمل بر پیشگیری، تشخیص و درمان‌ بیماری‌های جسمی و روانی که بدون توجه به سن، جنس، نژاد، ملیت، قومیت، معلولیت، دین و مذهب در دسترس مشمولین قرار داده می‌شود.

در حال تکمیل…

ماده 11- با هدف تسهیل بازگشت محکومان به زندگی عادی و رفع موانع اشتغال مشمولین پس از آزادی، هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص مشمولین معرفی و تأیید شده توسط سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مجاز به استعلام پیشینه کیفری مشمولین آزادشده خارج از چهارچوب مواد (25) و (26) قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد. همچنین محکومیت کیفری مؤثر در مشاغل خارج از شمول قانون مذکور مانع صدور مجوز فعالیت یا پروانه کسب نمی‌باشد.

ماده 12- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم برای اجرای احکام مقرر در این آیین‌نامه را حسب پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و در سقف بودجه مصوب پرداخت نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام