کتاب استخدامی اداری ها
وزارت دادگستری

آیین‌نامه کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور

آیین‌نامه کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور (بخشنامه شماره ۴۷۳۶۰ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۹ وزارت دادگستری)

آیین‌نامه کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور

ماده ۱- تشکیل کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور:

با استناد به تکالیف قانونی وزارت دادگستری مبنی بر انعقاد و اجرای موافقت نامه‌های حقوقی و قضایی با سایر کشورها مندرج دربند ت ماده ۲ قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی، مصوب سال ۱۳۹۴ـ همچنین در راستای اجرای اولویت‌های اختصاصی و برنامه‌های ابلاغی از سوی ریاست جمهوری در بدو شروع به کار دولت دوازدهم به شماره ۷۶۶۰۸ مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ و احتساب موضوع به عنوان یکی از شاخص‌های اختصاصی عملکردی وزارت از سوی سازمان برنامه و بودجه و ضرورت ارائه گزارشهای عملکردی در این حوزه به مرجع موصوف و مستندا به مصوبه شماره /۱۹۲۹۷ق ۳۵۱۵۷ه مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۰هیات وزیران که مسئولیت حمایت از ایرانیان خارج از کشور را به عهده وزارت امور خارجه و حمایتهای حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور را به عهده وزارت دادگستری قرار داده، کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشورکه از این پس در این آیین‌نامه کارگروه نامیده میشود، مطابق مفاد این آیین‌نامه تشکیل میگردد.

ماده ۲- اهداف:

– هماهنگی بین دستگاهها و نهادهای ذیربط به منظور انسجام در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و پایش اقدامات حقوقی و قضایی دستگاهها با هدف هم افزایی، مشارکت و همکاری میان آنها.

– ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی از طریق ارائه آموزش و ترویج حقوق شهروندی و آشنایی با قوانین و مقررات کشورهای مقصد با رویکرد مبتنی بر پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم.

– تلاش به منظور مرتفع نمودن مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور

ماده ۳- ارکان کارگروه:

الف ـ رئیس

رئیس کارگروه وزیر دادگستری است که مسئولیت راهبردی کارگروه در راستای تحقق اهداف آن را بر عهده دارد.

ب ـ اعضاء

اعضای کارگروه شامل نمایندگانی از دستگاهها و نهادهای زیر ـ در سطح مدیرکل ـ که باید با موضوع مرتبط و دارای اختیارات کافی باشند که از طرف بالاترین مقام آن دستگاه تعیین و با ابلاغ وزیر دادگستری به عنوان عضو کارگروه منصوب میشوند.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری

معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه

وزارت امور خارجه

وزارت کشور

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت آموزش و پرورش

وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت اطلاعات

وزارت میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

سازمان صدا و سیما

ستاد مبارزه با مواد مخدر

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی

سازمان ثبت احوال کشور

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

یک نماینده از تشکلهای غیردولتی فعال در این حوزه با پیشنهاد دبیر کارگروه و ابلاغ وزیر دادگستری

تبصره ۱: در صورت نیاز به عضویت نمایندگان دیگری از دستگاهها، با پیشنهاد دبیر و تائید رئیس کارگروه از آنان برای عضویت در کارگروه دعوت به عمل میآید.

تبصره ۲: دبیر کارگروه میتواند به تناسب موضوع از مدیران و صاحب نظران برای شرکت در نشستهای کارگروه بدون حق رای دعوت به عمل آورد.

ج ـ دبیر

دبیر کارگروه، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری میباشد. به منظور پیگیری و هماهنگی امور اجرایی کارگروه، دبیرخانهای تحت همین عنوان در معاونت حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری تشکیل میشود.

تبصره: دبیرکارگروه میتواند یکی از مدیران یا کارشناسان حوزه معاونت را به عنوان قائم مقام خود و مسئول دبیرخانه منصوب نماید. دبیرخانه مسئول پیگیری مصوبات کارگروه میباشد.

د ـ کمیته‌های تخصصی

به منظور اجرای دقیق مصوبات و بررسی دستورات ارجاعی از سوی کارگروه، کمیتههای تخصصی متناسب با موضوع و بنا به ضرورت تشکیل خواهند شد. وظیفه کمیتههای تخصصی؛ بررسی، اظهار نظر و تدوین طرحها و لوایح پیشنهادی و برنامههای مورد نیاز با محتوای علمی و اجرایی در رابطه با موضوعاتی است که از طریق دبیرخانه کارگروه به آنها ارجاع میشود.

تبصره ۱: اعضای هر کمیته تخصصی پس از طرح و تصویب در کارگروه با ابلاغ رئیس، به این سمت منصوب میگردند.

تبصره ۲: مسئول هر کمیته تخصصی بنا بر پیشنهاد دبیر کارگروه و با ابلاغ وزیر دادگستری به این سمت منصوب خواهد شد.

ماده ۴- وظایف و اختیارات کارگروه:

– تعیین راهکارهای حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور.

– اتخاذ تدابیر لازم با هدف پیشگیری از بروز رفتارهای خلاف قوانین و مقررات توسط اتباع ایرانی در مرحله ورود، اقامت، اشتغال، تجارت، تحصیل، گردشگری و مانند آن در سایر کشورها.

– برنامه ریزی در جهت آموزش و اطلاع رسانی به اتباع ایرانی که قصد عزیمت به دیگر کشورها دارند.

– مساعدت لازم در معاضدت حقوقی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور

– پیشنهاد انعقاد موافقت نامه همکاریهای حقوقی و قضایی با سایرکشور ها.

– پیشنهاد تصویب و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با اتباع ایرانی خارج از کشور

– ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و قضایی در راستای اهداف و وظایف کارگروه

– برگزاری گردهمایی و همایشهای علمی مرتبط با حمایتهای حقوقی وقضایی از ایرانیان خارج از کشور

– جمع آوری و پردازش اطلاعات لازم در ارتباط با مشکلات و موانع حقوقی و قضایی اتباع ایرانی خارج از کشور

– برقراری ساز وکار لازم برای حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور و پاسخگویی به سوالات آنها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام