کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

نحوه اجرای بخشنامه دستمزد 93 در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 23/12/1392 شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت (بخشنامه شماره 229942 مورخ 24/12/1392 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

دريافت در فرمت پي دي اف (pdf)

در اجرای بند 4 بخشنامه شماره 206774 مورخ 23/12/1392 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 23/12/1392 شورای عالی کار، بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید:

1- نحوه اعمال 12 درصد افزایش بند 1 بخشنامه

نرخ های کارمزدی سال 1393 (به نسبت آخرین کارمزد در سال 1392) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به مأخذ 12 درصد افزایش می یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی 12 درصد افزایش یابد.

تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در اینصورت تنها بخش ثابت مزد مشمول 12 درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خودبخود دستخوش افزایش خواهد شد).

2- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند 1 بخشنامه

علاوه بر افزایش 12 درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال 1393 روزانه 21110 ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال 1393 روزانه 21110 ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از 202،970 ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان 202،970 ریال خواهد بود.

3- اعطای مزد سنوات:

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل های ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند 2 بخشنامه شماره 206774 مورخ 23/12/1392 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

اسماعیل ظریفی آزاد- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام