کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

دستورالعمل نحوه افزایش حداقل دستمزد 1393 در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 23/12/1392 شورای عالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند (بخشنامه شماره 229941 مورخ 24/12/1392 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

دريافت در فرمت پي دي اف (pdf)

در اجرای بند 4 بخشنامه شماره 206774 مورخ 23/12/1392 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 23/12/1392 شورای عالی کار، نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می دارد:

الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا

به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال 1393 روزانه 12 درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال 1392) به اضافه روزانه 21110 ریال اضافه می شود. به عبارت دیگر:

مزد شغل روزانه در سال 1393 = 21110 + (12/1* آخرین مزد شغل روزانه در سال 1392)

تبصره 1: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از 202،970 ریال در روز شود، مبلغ 202،970 ریال ملاک خواهد بود.

تبصره 2: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال 1392 برقرار گردیده اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد می شود) بایستی از اول سال 1393 معادل 12 درصد اضافه شود. از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال 1392) و نظایر آنها.

تبصره 3: همچنین در اجرای بند 1 بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرح های طبقه بندی مشاغل معادل 12 درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال 1392)، از ابتدای سال 1393 افزایش خواهد یافت.

ضمناً ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه، مزایای حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره (برای کارگاه هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بند مشاغل می باشند) در سال 1393 خواهد بود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام