کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعیمقررات کار

حق بیمه سال 1402 تأمین اجتماعی | حق بیمه سال ۱۴۰۲ به تفکیک سهم کارگر و کارفرما

حق بیمه سال ۱۴۰۲ به تفکیک سهم کارگر و کارفرما | مبنای محاسبه حق بیمه و میزان آن در سال ۱۴۰۲ بر اساس فرمول آن تشریح شد.

شناسنامه قانون- مبلغ حق بیمه ۳۰ درصد از دستمزد واقعی بیمه شده است که ۲۳درصد آن سهم کارفرما و ۷ درصد سهم بیمه شده است. مسئول پرداخت حق بیمه کارفرماست که در صورت‌عدم پرداخت بموقع مشمول جریمه خواهد بود.

حق بیمه را می‌توان به چهار دسته عمده تقسیم کرد:

– حق بیمه‌ای که براساس دستمزد و حقوق پرداختی توسط کارفرما، محاسبه وتعیین شده و به صورت لیست پرداخت حق بیمه به شعب سازمان ارائه می‌گردد.

– حق بیمه‌ای که بصورت مقطوع و براساس ماده (۳۵) توسط سازمان تامین اجتماعی برای برخی از مشاغل تعیین می‌شود.

– حق بیمه‌ای که برای بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری (خویش فرما) تعیین می‌شود که بر اساس دستمزد و حقوق اعلامی متقاضی و قرارداد فی‌مابین تعیین می‌شود. در این حالت میزان دستمزد اعلامی می‌بایست مابین حداقل و حداکثر دستمزد سال مورد نظر باشد.

– تعیین حق بیمه به صورت ضریب برای قراردادهای پیمانکاری که توسط سازمان تامین اجتماعی تعیین می‌شود.

بر اساس: بخشنامه دستمزد ۱۴۰۲

نحوه محاسبه حق بیمه سال ۱۴۰۲ کارگران

معیار‌های اصلی که به صورت مستقیم، بر روی حق بیمه سال ۱۴۰۲ تاثیر می‌گذارند، حقوق روزانه کارگر، بن کارگری و حق مسکن هستند. به عبارت دیگر، برای کارگرانی که حداقل حقوق و مزایا را دریافت می‌کنند غیر از حق اولاد (کمک هزینه عائله مندی) سایر موارد حقوق و مزایای ماهانه ۱۴۰۲ مشمول بیمه است.

حق بیمه سال ۱۴۰۲
حق بیمه سال ۱۴۰۲

=سهم حق بیمه سال ۱۴۰۲ کارگران و کارفرمایان

((تعداد روزهای کارکرد × پایه حقوق روزانه) + حق مسکن + بن کارگری) × سی درصد

حق بیمه تامین اجتماعی ۱۴۰۲ چگونه محاسبه می‌شود؟

طبق قوانین و مقررات تامین اجتماعی حق بیمه به صورت نسبتی از حقوق و مزایای ماهانه مشمول بیمه تامین اجتماعی است. حق بیمه به صورت اشتراکی توسط کارفرما و کارگر تامین و توسط کارفرما به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. حق بیمه سهم کارگر ۷% و حق بیمه سهم کارفرما ۲۳% حقوق و مزایای اداره کار در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

با توجه به توضیحات بالا و موارد و مبالغ مربوطه به حداقل حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۲ حق بیمه سهم کارفرما و کارگر به صورت زیر خواهد بود:

جمع حقوق و مزایای ماهانه مشمول بیمه (در ماه ۳۰ روزه):

ریال ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ = ۹.۰۰۰.۰۰۰ + ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ + ۵۳.۰۸۲.۸۴۰

حق بیمه سهم کارگر = ۵,۱۱۵,۷۹۸ = ۰.۰۷ * ۷۳.۰۸۲.۸۴۰

حق بیمه سهم کارفرما = ۱۶.۸۰۹.۰۵۳ = ۰.۲۳ * ۷۳.۰۸۲.۸۴۰

بنابراین حقوق اداره کار ۱۴۰۲ با کسر بیمه تامین اجتماعی ماهانه مبلغ ۶۷.۹۶۷.۰۴۱ ریال خواهد بود. حقوق و مزایای ۱۴۰۲ بدون بیمه تامین اجتماعی ۷۳.۰۸۲.۸۴۰ ریال به علاوه حق اولاد به ازای هر فرزند ۵.۳۰۸.۲۸۴ خواهد بود.

جدول کامل حق بیمه سال ۱۴۰۲ به تفکیک سهم کارگر و کارفرما

ردیف عنوان روزانه ماهیانه ۳۱ روز ماهیانه ۳۱ روز ماهیانه ۳۱ روز
۱ مبلغ حداقل دستمزد ۱.۷۶۹.۴۲۸ ۵۴.۸۵۲.۲۶۸ ۵۳.۰۸۲.۸۴۰ ۵۱.۳۱۳.۴۱۲
۲ حق خوار و بار ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۳ حق مسکن ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰

جمع مشمول حداقل بیمه اجباری

۷۴.۸۵۲.۲۶۸ ۷۳.۰۸۲.۸۴۰ ۷۱.۳۱۳.۴۱۲
ردیف عنوان ماهیانه ۳۱ روز ماهیانه ۳۱ روز ماهیانه ۳۱ روز
۱ بیمه سهم کارفرما (۲۰ درصد) ۱۴.۹۷۰.۴۵۴ ۱۴.۶۱۶.۵۶۸ ۱۴.۲۶۲.۶۸۲
۲ بیمه بیکاری سهم کارفرما (۳ درصد) ۲.۲۴۵.۵۶۸ ۲.۱۹۲.۴۸۵ ۲.۱۳۹.۴۰۲
۳ جمع بیمه سهم کارفرما (۲۳ درصد) ۱۷.۲۱۶.۰۲۲ ۱۶.۸۰۹.۰۵۳ ‍۱۶.۴۰۲.۰۸۵
۴ بیمه سهم کارگر (۷ درصد) ۵.۲۳۹.۶۵۹ ۵.۱۱۵.۷۹۹ ۴.۹۹‍.۹۳۹

جمع مبلغ بیمه پرداختنی (۳۰ درصد)

۲۲.۴۵۵.۶۸۰ ۲۱.۹۲۴.۸۵۲ ۲۱.۳۹۴.۰۲۴

جداول حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام