کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

آیین‌نامه اجرایی تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها

آیین‌نامه اجرایی تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها موضوع تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار (مصوب مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۹ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

مقدمه:

بر اساس مواد (۴۸) و (۴۹) قانون کار، کارفرمایان مشمول این قانون مکلف به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد کارگران خود طبق نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل تدوین شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند و در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۹) قانون کار، نحوه مشمول شدن کارگاه‌ها بر حسب تعداد کارگران و نیز چگونگی اجرای طبقه‌بندی مشاغل در مودر آنان به موجب مفاد این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های بعدی صادره توسط این وزارتخانه خواهد بود.

تعاریف:

نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل: منظور نظام تدوین شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی است که کارگاه‌ها مکلف به ارزیابی مشاغل خود طبق آن می‌باشند.

دستورالعمل: منظور از دستورالعمل‌های صادره در این آیین‌نامه، دستورالعمل‌هایی است که تدریجاً و پیرو این آیین‌نامه از سوی وزارت کار و امور اجتماعی صادر و کارگاه‌ها را با توجه به تعداد کارکنان آنها مشول طبقه‌بندی خواهد نمود.

تاریخ شمول: تاریخ شمول تاریخی است که به عنوان تاریخ اجرای طبقه‌بندی در کارگاه‌ها با توجه به تعداد کارگران توسط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام خواهد گردید.

مابه التفاوت (معوقه): منظور میزان مبلغ قابل پرداخت به هر کارگر بر حسب تفاوت مزد قبل و بعد از اجرای طبقه‌بندی از تاریخ شمول تا تاریخ تأیید طرح می‌باشد.

حد نصاب: منظور از عبارت حد نصاب تعداد کارگران یک کارگاه می‌باشد که با داشتن این تعداد کارگر ملزم به تهیه و اجرای طبقه‌بندی مشاغل خواهد بود.

تاریخ شروع بهره‌برداری: تاریخی است که از تاریخ کارگاه عملاً فعالیت تولیدی اصلی خود را طبق پروانه صادره شروع نموده است.

استاندارد مشاغل: منظور از استاندارد مشاغل در این آیین‌نامه تدوین شناسنامه‌های شغلی یکسان و تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگاه‌هایی است که فعالیت آنها مشابه است.

اداره کل: منظور اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام‌های جبران خدمت است.

تبعات مزدی: منظور اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری و نظایر آن می‌باشد.

ماده ۱- در اجرای ماده (۴۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرمایان کارگاه‌های تابع قانون کار که تا کنون مشمول تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نشده‌اند، چنانچه طبق ضوابط این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط به آن حسب تعداد کارکنان خود مشمول تهیه و اجرای طبقه‌بندی مشاغل واقع شوند می‌بایست در تاریخ‌هایی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود طرح طبقه

ماده ۷- طرح طبقه‌بندی مشاغل که هدف آن استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف و ایجاد یک نظام مزدی صحیح است، شامل عناوین و تعاریف مشاغل، شرح وظایف جاری و ادواری شغل، شرایط احراز، مهارت ها و توانایی های لازم برای تصدی هر شغل، عوامل تعیین کننده امتیازات شغل، جدول تخصیص امتیازات به عوامل، جدول مزد، دستورالعمل اجرایی طرح و لیست تطبیق کارکنان با ضوابط طرح می‌باشد که تهیه و تنظیم و اجرای آن بر اساس ضوابط و رویه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.

تبصره- برای دستیابی به استاندارد مشاغل در صنایع و حرف و فعالیت‌های مختلف در هر صنعت یا حرفه و کارگاه وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری کارگاه‌های ذیربط، مشاغل را از نظر رسته، رشته، شرایط احراز، مهارت ها، توانایی ها، گروه یا طبقه شغلی، شرح وظایف و تعیین امتیازات متعلقه و نظایر آن به تدریج استاندارد نموده و به واحدهای ذیربط ابلاغ خواهد کرد.

ماده ۸- در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل آنان از تاریخ های تعیین شده در دستورالعمل‌های وزارت کار و امور اجتماعی به بعد تهیه و تصویب می گردد مزد مبنای کارگران بر طبق طرح طبقه بندی و تبعات مزدی مربوط به آن از تاریخ تصویب طرح توسط ورارت کار و امور اجتماعی، محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

تبصره- کلیه کارگران اعم از قرارداد دائم و موقت مشمول اجرای طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند.

ماده ۹- …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام