کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

اصلاح آیین نامه انتخابات شورای اسلامی کار

اصلاح آیین نامه انتخابات شورای اسلامی کار (تصویب‌نامه شماره 115742/ت1018 مورخ 24/11/1366 هیئت وزیران)

 

 

&وزارت کار و امور اجتماعی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.11.4 بنا به پیشنهاد شماره 54686 مورخ 1366.7.21 وزارت کار و امور اجتماعی تصویب نمودند اصلاحات زیر در‌ آیین‌نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار موضوع تصویب‌نامه شماره 32626 مورخ 1364.5.16 صورت گیرد.

‌ماده 1 آیین‌نامه، به ترتیب زیر اصلاح می‌شود و تبصره‌های آن کماکان لازم‌الاجرا است.

‌ماده 1- در اجرای ماده 1 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار در واحدهای تولیدی صنعتی کشاورزی و خدمات که بیش از 35 نفر شاغل دائم داشته باشند،‌شورای اسلامی کار که در این آیین‌نامه به اختصار شورا نامیده می‌شود توسط وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود.

‌ماده 8 آیین‌نامه، انتخابات به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده 8 – در موارد زیر انتخابات شورا برای مدت یک سال به تعویق می‌افتد.

‌الف- عدم کفایت عده داوطلبان عضویت در شورا (‌حداقل به تعداد مجموع اعضاء اصلی و علی‌البدل).

ب- عدم تشکیل مجمع عمومی با رعایت حد نصابهای مقرر در قانون و یا عدم حصول حد نصاب (2).(1) آراء حاضرین در مجمع.

‌تبصره- چنانچه هیأت نظارت بر انتخابات تشخیص دهد که عدم حد نصاب به دلیلی خارج از اختیار کارگران بوده است ظرف مهلت یک ماه مراحل انتخابات‌تجدید می‌شود.

ج- در صورتی که پس از طی دو مرحله انتخابات، حداقل به تعداد مورد نیاز (2 و 4 و 6 و 8 و 10 نفر) حد نصاب لازم را به دست نیاورند. یک تبصره به شرح‌ذیل به ماده 9 آیین‌نامه الحاق می‌گردد.

‌تبصره- چنانچه وزارتخانه مربوطه بر اساس درخواست وزارت کار و امور اجتماعی ظرف مهلت 15 روز نماینده خود را معرفی ننماید دو عضو دیگر هیأت به‌اتفاق آراء نظر خود را نسبت به داوطلبان اعلام و انتخابات طبق مهلتهای مقرر در این قانون ادامه پیدا می‌کند. ماده 10 به شکل زیر اصلاح می‌شود و تبصره آن‌کماکان لازم‌الاجرا است.

‌ماده 10- هیأت تشخیص صلاحیت موظف است حداکثر ظرف مهلت 15 روز از تاریخ تکمیل اعضاء خود نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان و اعلام نتیجه‌آن اقدام نمایند.

‌میرحسین موسوی- نخست‌وزیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام