کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

دوره های آموزشی ایمنی در شناسنامه شغلی طرح طبقه بندی مشاغل

لحاظ دوره های آموزشی ایمنی در شناسنامه های شغلی طرح طبقه بندی مشاغل (بخشنامه شماره 106916 مورخ 8/6/1394 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

مسئولین محترم دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل

در راستای اجرای مواد (85)، (91)، (193) و (196) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به ماده (7) آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مشمول قانون کار که اشعار می دارد: “در کارگاه هایی که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل می باشند، گذراندن دوره های آموزشی ایمنی منطبق با این آیین نامه می بایستی در شناسنامه شغل کارگران مربوط لحاظ شود” مقتضی است در شناسنامه های شغلی طرح های طبقه بندی مشاغل، طی دوره های آموزشی ایمنی مربوط، مطابق با آیین نامه مذکور و دستورالعمل اجرایی آن لحاظ گردد. در ضمن به پیوست آیین نامه آموزشی ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مشمول قانون کار و دستورالعمل اجرایی مربوط ارسال می‌گردد.

اسماعیل ظریفی آزاد- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

مقررات مرتبط:

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام