کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

دستورالعمل ترکیب و چگونگی تشکیل هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی در استان‌ها

دستورالعمل ترکیب و چگونگی تشکیل هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی در استان‌ها (بخشنامه شماره 29416 مورخ 29/2/1399 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

کلیه کارفرمایان و کارگاه‌های استفاده کننده از خدمات اتباع خارجی- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی

نهادهای انقلاب اسلامی- استانداری‌های سراسر کشور- معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال- اداره کل اشتغال اتباع خارجی- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

دستورالعمل ترکیب و چگونگی تشکیل هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی در استان‌ها

موضوع تبصره ماده (17) آیین نامه اجرایی ماده (129) قانون کار جمهوری اسلامی ایران

به منظور تمرکززدایی و تسهیل روند صدور مجوزهای مربوط به اشتغال اتباع خارجی و به پیشنهاد معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و به استناد تبصره ماده (17) آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویبنامه شماره 15414/ت154هـ مورخ 17/4/1371 هیأت وزیران)، دستورالعمل ترکیب و چگونگی تشکیل هیأت فنی اشتغال اتباع خاری در استان‌ها” به شرح زیر اصلاح و ابلاغ می شود:

ماده 1- در این دستورالعمل، “هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی استان” به اختصار “هیأت استان” نامیده می‌شود.

ماده 2- جلسات “هیأت استان” در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل می شود.

ماده 2- “هیأت استان” بر اساس مفاد بندهای “الف” و “ب” آیین نامه اجرایی ماده (129) قانون کار و “دستورالعمل اجرایی روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار” (موضوع ماده 11 آیین نامه اجرایی مذکور)، پس از استعلام از اداره کل استغال اتباع خارجی در خصوص “درخواست های صدور روادید ورود با حق کار، صدور، تمدید، تجدید و تغییر پروانه کار و نمودار سازمانی کارگاه‌ها و کارفرمایان” و تأیید آن اداره کل، نسبت به طرح موضوع در “هیأت استان” اقدام و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

تبصره: درخواست های ملی و فرا استانی به تشخیص اداره کل اشتغال اتباع خارجی، در هیأت مرکزی بررسی و تعیین تکلیف می گردند.

ماده 4- ترکیب اعضای هیأت استان به شرح زیر است:

1. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان (رییس هیأت)

2. نماینده اداره کل اشتغال اتباع خارجی

3. نماینده استانداری با معرفی استاندار

تبصره (1)- در صورت ضرورت، حضور نمایندگان دستگاه های دیگر در جلسه “هیأت استان” بدون حق رأی و با تشخیص مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بلامانع است.

تبصره (3)- حضور “کارفرمای استفاده کننده از خدمات اتباع خارجی” در جلسه “هیأت استان “برای ارائه توضیحات الزامی است.

ماده 5- جلسات “هیأت استان” هفته ای یک بار و بر حسب ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت و ریاست مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل می شود.

ماده 6- جلسات “هیأت استان” با حضور کلیه اعضا رسمی است و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر و لازم الاجرا است.

ماده 7- ارسال ضورت موضوعات مطروحه و تصمیمات “هیأت استان” به اداره کل اشتغال اتباع خارجی جهت نظارت بر حسن اجرای آیین نامه اجرایی ماده (129) قانون کار (موضوع تصویبنامه شمار ه15414/ت154هـ مورخ 17/4/1371 هیأت وزیران) و همچنین عملکرد “هیأت استان” حسب فرم ابلاغی بعد از پایان هر جلسه الزامی است.

محمد شریعتمداری- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام