کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

نحوه استحقاق حق السعی در صدور رأی به موجه نبودن اخراج

نحوه استحقاق حق السعی در صدور رأی به موجه نبودن اخراج (بخشنامه شماره ۳۴۳۰ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها

با سلام و احترام

۱- به پیوست دادنامه شماره ۲۰۳۸ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره ۱۱۲۲۵۵ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۴ این اداره کل ارسال می شود. با عنایت به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شماره ۱۱۲۲۵۵ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ ابطال گردیده و کأن لم یکن شده است. بنابراین، خواهشمندم دستور فرمایید موضوع به تمامی کارشناسان ذیربط و اعضای مراجع حل اختلاف کار به منظور اجرا ابلاغ شده و بر اجرای آن نظارت شود.

۲- به موجب نامه شماره ۱۱۲۲۵۵ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ این اداره کل (پیوست است) مقرر شده بود «که به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر، بعد از ابلاغ حکم بازگشت به کار به کارگر و صرف نظر از این که حکم به کافرما ابلاغ شده باشد یا خیر، کارگر باید فوراً از تاریخ ابلاغ حکم به کارگاه مراجعه و اعلام آمادگی خود را برای انجام کار بنماید و چنانچه کارفرما کارگر را به کار برنگرداند موضوع را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید؛ تا در صورت ابلاغ حکم به کارفرما اداره مزبور مبادرت به ارسال خواسته کارگر برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادگستری نماید؛ بنابرانی چنان چه کارگر فوراً بعد از تاریخ ابلاغ حکم بازگشت به کار به نامبرده به محل کار مراجعه ننماید، مستحق دریافت حق السعی از تاریخ مراجعه به کارگر خواهد بود».

۳- رأی شماره ۲۰۳۸ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان می کند: «به موجب ماده ۱۶۵ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است که در صورتی که هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی اور را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود و مطابق ماده ۶۷ آیین دادرسی کار مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مواردی که مرجع رسیدگی کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهارنظر می کند، در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم رأی صادر می نماید. نظر به این که عبارت «چنانچه کارگر فوراً بعد از تاریخ ابلاغ حکم بازگشت به کار به نامبرده به محل کار مراجعه ننماید، مستحق دریافت حق السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه خواهد بود» مذکور در ذیل بخشنامه مورد شکایت مفهم عدم استحقاق کارگر مورد نظر به دریافت حق السعی از زمان اخراج تا صدور رأی هیأت حل اختلاف و مبین استحقاق وی به دریافت حق السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه است، بنابراین اطلاق بخشنامه مورد شکایت در این قسمت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود».

 

کورش یزدان- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام