کتاب استخدامی اداری ها
وزارت امور خارجه

آیین نامه اجرایی قانون انتشار اسناد طبقه بندی شده وزارت امور خارجه

آیین نامه اجرایی قانون انتشارات اسناد طبقه بندی شده وزارت امور خارجه (تصویب‌نامه شماره ۸۳۱۰۴ مورخ ۱۳۶۵.۰۴.۱۰ هیئت وزیران)

‌وزارت امور خارجه

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵.۴.۴ بنا به پیشنهاد شماره ۵.۵۵۵۴- ۵۲۰.۹۹۴.۴ مورخ ۱۳۶۴.۶.۳ وزارت امور خارجه در اجرای ماده واحده قانون ‌انتشار اسناد طبقه‌بندی شده وزارت امور خارجه مصوب ۶۳.۱۲.۹ آیین‌نامه اجرایی زیر را تصویب نمودند.

آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار اسناد طبقه‌بندی شده وزارت امور خارجه

‌ماده ۱- به منظور انتشار اسناد موجود در بایگانی وزارت امور خارجه به شیوه علمی و همچنین فراهم آوردن شرایط امکانات مناسب برای تدوین و تحریر دقیق‌و علمی تاریخ روابط سیاسی و بین‌المللی ایران مرکزی در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه به نام “‌واحد نشر اسناد” تحت نظر “‌شورای‌عالی نظارت بر تدوین و نشر اسناد” که در این آیین‌نامه شورای عالی خوانده می‌شود به شرح ذیل تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۲- وظایف واحد نشر اسناد به شرح زیر است.

‌الف- بررسی، شناسایی و دسته‌بندی اسناد.

ب ـ ترمیم اسناد

ج ـ تنظیم فهرست‌های موضوعی و تحلیلی از اسناد موجود براساس دسته‌بندهای مذکور در بند الف و انتشار این فهرست‌ها در صورت لزوم.

‌د ـ تشخیص کمبودهای ناشی از ابهامات موجود در اسناد و یا مواردی دیگر از این قبیل.

‌ه‍ـ- همکاری با بایگانی‌ها و سایر مراکز نگهداری اسناد از قبیل دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی مهم کشور و نیز برقراری ارتباط با مراکز اسناد ملی ایران وابسته‌به سازمان امور اداری و استخدامی کشور همچنین جستجو در بایگانی‌های مهم دیگر کشورها و استفاده و تهیه از بایگانی‌های کشورهای خارجی و نیز کتب و‌مجموعه‌ها خصوصی اسناد به منظور رفع کمبودها.

‌و ـ پژوهش در زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و مسایل مربوط به سیاست داخلی و خارجی مرتبط به اسناد و زندگی نامه اشخاصی که به نحوی از انحای نام آنها‌در اسناد ذکر شده است به منظور روشن کردن محتوی اسناد و برقراری ارتباط میان آنها و تنظیم نتیجه این پژوهش‌های به اختصاص و به صورت مقدمه، توضیح،‌شرح و تعلیقات.

‌ز ـ تدوین علمی اسناد و انتشار منظم آنها منظم آنها به ترتیب.

ح- دسته‌بندی اسناد از لحاظ اهمیت سیاسی، اجتماعی، تاریخی و سایر موضوعات و … و تهیه میکروفیلم ذخیره و تأمین آن به ترتیب اهمیت و اولویت.

‌ماده ۳- شورای عالی که بالاترین مرجع تصمیم‌گیرنده در مورد نشر هرگونه سند می‌باشد و حاکمیت ـ تمامیت ارضی ـ امنیت ملی و منافع جمهوری اسلامی را‌مدنظر خواهد داشت متشکل از افراد زیر می‌باشد:

– وزیر امور خارجه و دونفر از معاونین وزارت‌خانه به انتخاب ایشان.

– رییس سازمان اسناد ملی ایران.

– مسئول دبیرخانه وزیر امور خارجه.

– مسئول دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

– مسئول واحد نشر اسناد.

‌تبصره ۱- ریاست این شورا به عهده وزیر امور خارجه می‌باشد و در غیاب وی سرپرست دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

‌تبصره ۲- جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد.

‌ماده ۴- مسئول واحد نشر اسناد دبیر شورای عالی خواهد بود.

‌ماده ۵- وظیفه دبیر شورا هماهنگ ساختن امور شورای عالی -اجرای تصمیمات شورای عالی- نظارت بر انجام امور وظایف مذکور در ماده ۲ این آیین‌نامه‌می‌باشد.

‌ماده ۶- وظایف شورای عالی با در نظر گرفتن هماهنگ کلیه مصالح جمهوری اسلامی ایران مذکور در ماده ۳ عبارت است از: اجازه انتشارات اسناد ـ پیشنهاد‌تشکیلات واحد نشر اسناد و آیین‌نامه‌های مربوط به نحوه انتشار و یا استفاده محققان از اصل و یا تصویب آنها و نیز مقررات مربوط به چگونگی استفاده محققان‌حقیقی یا حقوقی از اسناد.

‌ماده ۷ ـ اسنادی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (۱۳۵۷.۱۱.۲۲۲) تنظیم شده‌اند

حداقل پس از ۳۰ سال از تاریخ تنظیم قابل انتشار خواهند بود.

ماده ۸- تصمیمات شورای عالی پس از امضای وزیر امور خارجه قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده ۹- استفاده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از وزارت امور خارجه از طریق شورای عالی میسر خواهد بود.

‌ماده ۱۰- بودجه واحد نشر همه ساله جزو بودجه وزارت امور خارجه پیش‌بینی و از محل اعتبارات مصوب تأمین می‌شود.

‌میرحسین موسوی- نخست وزیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام