کتاب استخدامی اداری ها
مجموعه قوانینتعطیلات و مرخصی

لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران درسراسر کشور و میزان آن

لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران درسراسر کشور و میزان آن (مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران)

وزارت کار و امور اجتماعی

لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران درسراسر کشور و میزان آن که درجلسه مورخ ۲۵/۴/۵۹ به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ می‌گردد.

لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران درسراسر کشور و میزان آن

ماده واحده- از اول شهریور ماه سال ۱۳۵۹ ساعات کار کلیه کارمندان و کارگران مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین خاص استخدامی و کارگران مشمول قانون کار یکسان و ۴۴ساعت در هفته تعیین می‌گردد.

تبصره- تنظیم و تقسیم ساعات مار درطول هفته یا ماه درواحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی طبق روال گذشته و براساس شرایط کار و توافق طرفین می‌اشد. و درموسسات دولتی و وابسته به دولت کما فی السابق از سوی مقامات ذیربط انجام و اعلان می‌گردد.

تبصره ۲- مقررات قوانین کار و استخدام کشوری و قوانین خاص استخدامی درباره ساعات کارهای سخت و زیان أور و فرجه‌های تعیین شده قانونی و سایر موارد کماکان به قوت خود باقی است.

تبصره ۳- قوانین خاص مذکور دراین لایحه قوانین استخدام لشکری و قوای انتظامی را شامل نمی‌گردد.

تبصره ۴- این قانون شامل کارگران مشمول قانون کار کشاورزی نمی‌شود.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام