کتاب استخدامی اداری ها
سیاست های اصل 44 قانون اساسی

خروج سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام از فهرست واگذاری (تصویبنامه شماره 64016/ت56702هـ مورخ 24/5/1398 هیئت وزیران)

خروج سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام از فهرست واگذاری (تصویبنامه شماره 64016/ت56702هـ مورخ 24/5/1398 هیئت وزیران)

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 9/4/1398 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی -مصوب 1387- تصویب کرد:

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به ترتیب از پیوست‌های شماره (۲) و (۳) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ ۴۳۱۸۱ مورخ 7/6/1388 خارج می‌شوند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام