کتاب استخدامی اداری ها
سیاست های اصل 44 قانون اساسی

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴

آییننامه اجرایی تبدیل وضعیت کارکنان شرکت‌های دولتی پس از انتقال وظایف حاکمیتی آن‌ها، موضوع تبصره ذیل بند (الف) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) (تصویب نامه شماره  ۱۰۹۱۲۲/ت۴۳۱۷۹ ک مورخ  ۱۳۸۸/۰۵/۲۸ هیپت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کار و امور اجتماعی- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- معاونت برنامه ¬ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استناد تبصره بند (الف) ماده (۱۳) قانون یاد شده و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۰۸۴/ت ۴۱۶۳۳هـ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴، آیین ‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی تبصره ذیل بند (الف) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴

ماده ۱- در صورت انتقال وظایف حاکمیتی شرکت‌های دولتی به وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی تخصصی ذی‌ ربط، تبدیل وضعیت کارکنان ثابت یا دارای عناوین مشابه این شرکت‌ها به ترتیب زیر خواهد بود:

الف- کارکنانی که به خدمات آن‌ها نیاز است، با حفظ سابقه به وزارتخانه و موسسه دولتی تخصصی ذیربط که وظایف حاکمیتی به آن محول شده منتقل خواهند شد. انتقال این کارکنان به سایر وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی در صورت اعلام نیاز دستگاه انتقال گیرنده و رضایت مستخدم مجاز است.

ب- در مورد کارکنانی که واجد شرایط بازنشستگی پیش از موعد هستند، حسب درخواست آنان، بر اساس مواد (۹) و (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۵- و اصلاحات بعدی آن و یا قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت -مصوب ۱۳۸۶- اقدام خواهد شد.

ج- کارکنانی که دارای شرایط بازنشستگی پیش از موعد نبوده و مازاد شناخته شوند، مشمول ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب -۱۳۸۴- و مشوق‌های مربوط به آیین‌نامه اجرایی آن خواهند بود.

ماده ۲- کارکنانی که در وضعیت مرخصی، ماموریت یا سایر عناوین مشابه بوده و رابطه استخدامی آنان با شرکت مربوط قطع نشده باشد نیز مشمول این آیین‌نامه هستند.

ماده ۳- با کارکنان دارای سایر عناوین مندرج در ماده (۱) این آیین‌نامه براساس مقررات قانون کار رفتار خواهد شد و سنوات خدمتی آن‌ها بازخرید می‌شود. علاوه بر این، در ازای هر سال سابقه خدمت حداکثر سه ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی به عنوان وجوه تشویقی بازخریدی سنوات خدمت از منابع شرکت ذی ‌ربط به افراد موضوع این ماده قابل پرداخت است.

محمود احمدی نژاد- رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام