کتاب استخدامی اداری ها
ارزش استخدامی مدرک

عدم جواز اعطای یک طبقه شغلی با ارائه مدرک تحصیلی جدید

ابطال بخشنامه شماره ۱۲۳۷۸/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳/۴/۹۵ در خصوص حذف اعطای یک طبقه شغلی به واسطه ارائه مدرک تحصیلی (دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۴ مورخ ۳۰/۸/۹۷ هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره پرونده : هـ ع/ ۹۶/ ۱۵۲۳

دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۴

تاریخ : ۳۰/۸/۹۷

شاکی : آقای افشین بشیری

طرف شکایت: اداره کل امور اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۲۳۷۸/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳/۴/۹۵ در خصوص حذف اعطای یک طبقه شغلی به واسطه ارائه مدرک تحصیلی  

* متن مقرره مورد شکایت :

موضوع : حذف طبقه شغلی به واسطه ارائه مدرک تحصیلی

با توجه به ایراد مراجع نظارتی به بخشنامه شماره ۲۷۷۸۰۰/۲۸۰ مورخ ۲۰/۹/۹۰ این اداره کل (موضوع نامه شماره ۱۵۶۵۹/۹۰/۲۲۲ مورخ ۹/۷/۹۰ توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر اعطای یک طبقه شغلی به واسطه ارایه مدرک تحصیلی) بدین وسیله از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ، بخشنامه صدرالذکر لغو و برنامه نرم افزاری تحت عنوان ghat mdrk.arj در سایت این اداره کل تعبیه و در دسترس کاربران می باشد. بدیهی است اعمال مدرک تحصیلی و اعطای طبقه به همکاران عزیز صرفاً در راستای مقررات مورد عمل قابل اقدام خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی پرونده آقای افشین بشیری طی دادخواستی، ابطال بخشنامه مذکور در خصوص حذف اعطای یک طبقه شغلی به واسطه ارائه مدرک تحصیلی را تقاضا نموده است و در بیان خواسته خود، مواردی را به شرح زیر بیان می دارد:

۱- مغایرت مصوبه با مواد ۴۹ ، ۶۲ ، ۶۵ و ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که در خصوص ارتقاء شغلی و افزایش حق شاغل بر اساس ارائه مدرک تحصیلی بالاتر می باشد.

۲- وجود دادنامه شماره ۶۴۹ مورخ ۴/۷/۹۶ هیأت عمومی در خصوص ابطال نامه امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی که آن را مغایر مواد ۷ ، ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می داند.

۳- خروج صلاحیت اداره کل مزبور در تصویب این بخشنامه به دلیل وجود بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که هماهنگی در اظهار نظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجراء مفاد قانون مذکور را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می داند که ماهیت تقنینی دارد و یک سند بالادستی محسوب می شود.

۴- مغایرت بخشنامه با دستورالعمل چگونگی ادامه تحصیل کارکنان وزارت جهاد کشاورزی مصوب وزیر جهاد کشاورزی به شماره ۳۳۸۳۶/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۴/۹۴ که سندی بالادستی است و در ماده ۲ آن به برخورداری از مزایای مدرک تحصیلی بالاتر تصریح شده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

اداره کل امور اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ اعلام داشته است: مجوز اعطاء طبقه شغلی به واسطه ارائه مدرک تحصیلی، نظریه شماره ۱۵۶۵۹/۹۰/۲۲۲ مورخ ۹/۷/۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد محترم ریاست جمهوری بوده است که به دلیل ایراد مراجع نظارتی و عدم پیش بینی چنین مجوزی در قانون مدیریت خدمات کشوری، این اداره کل ناچار از صدور بخشنامه مورد اعتراض جهت لغو بخشنامه شماره ۲۷۷۸۰۰/۲۸۰ مورخ ۲۰/۹/۹۰ گردید. با عنایت به مراتب معروضه و عدم تخلف از قوانین و مقررات موضوعه، صدور حکم شایسته مورد استدعاست.

* پرونده در جلسه مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گرديد و پس از استماع گزارش عضو محترم هیأت جناب آقای هدایتی، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء مفاد نامه های مورد شكايت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراين به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي شود .

رأي هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه بخشنامه قبلی صادره از سوی مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی به شماره ۲۷۷۸۰۰/۲۸۰ مورخ ۲۰/۹/۹۰ دایر بر اینکه به صرف ارائه مدرک تحصیلی جدید یک طبقه شغلی به مستخدم اعطاء شود به استناد اعلام نظر شماره ۱۵۶۵۹/۹۰/۲۲۲ مورخ ۹/۷/۹۰ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر و ابلاغ گردیده است در حالی که نظریه مذکور که مبنای صدور بخشنامه قبلی طرف شکایت بوده فاقد وجاهت قانونی می باشد چراکه ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مطابق بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰- ۲۷/۱۰/۸۹ مشخص گردیده و در این ضوابط حکمی در خصوص ارتقاء طبقه به صرف دریافت مدرک تحصیلی جدید وجود ندارد، بنابر این لغو بخشنامه قبلی به موجب بخشنامه مورد شکایت (۱۲۳۷۸/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳/۴/۹۵) از سوی مرجع وضع آن و ارجاع موضوع به مقررات قانونی دراین زمینه، مغایرتی با قانون و حدود اختیارات نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود .ضمناً درخواست شاکی مبنی بر بهره مندی از مزایا وامتیاز حق شغل و شاغل، موضوعی موردی بوده و قابل رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری می باشد. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور،از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام