ارزش استخدامی مدرک

بخشنامه ساماندهی ادامه تحصیل کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

بخشنامه ساماندهی ادامه تحصیل کارکنان وزارت جهاد کشاورزی (بخشنامه شماره ۲۶۸۰۸۱/۲۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۴ وزارت جهاد کشاورزی)

معاونین محترم وزیر

روسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ها

روسا و مدیران عامل محترم سازمان ها، موسسات و شرکت های مادرتخصصی

مدیران کل محترم دفاتر مستقل ستادی

به منظور ساماندهی ادامه تحصیل کارکنان در راستای بهبود هرم منابع انسانی متخصص و ارتقای هدفمند سطح علمی کارکنان مطابق با نیازها و اهداف وزارت جهاد کشاورزی، دستورالعمل چگونگی ادامه تحصیل کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که در کمیته راهبردی آموزش و توانمندسازی کارکنان وزارت تصویب شده است، به پیوست برای اجرا ابلاغ می گردد.

اجرای این دستورالعمل در کلیه واحدهای تابعه و وابسته الزامی است و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت متبوع مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و ارسال گزارش های ادواری به اینجانب را بر عهده دارد.

دستورالعمل چگونگی ادامه تحصیل کارمندان وزارت جهاد کشاورزی

مقدمه

نظر به ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان با استفاده از ماموریت آموزشی و هزینه دولتی به استناد ماده (۶۱) قانن مدیریت خدمات کشوری و به منظور ساماندهی ادامه تحصیل کارکنان با استفاده از مرخصی و خارج از وقت اداری و بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذشده توسط کارمندان حین خدمت و همچنین ارتقای هدفمند سطح علمی، بهبود هرم منابع انسانی متخصص و متناسب با نیازها، وظایف، اهداف وزارت، پست سازمانی و رشته شغلی، این دستورالعمل در جلسه مورخ ۶/۱۱/۹۳ در کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی وزارت به شرح زیر تصویب گردید:

ماده ۱- اعزام کارمندان وزارت متبوع مطابق با ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری برای طی دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه وزارت متبوع و استفاده از ماموریت آموزشی ممنوع می باشد.

ماده ۲- کارمندان رسمی و پیمانی متقاضی ادامه تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی که رشته تحصیلی آنان متناسب با رشته شغلی و مطابق با نیازها و اولویت های وزارت متبوع بوده و تحصیل ایشان خللی در انجام وظایف محوله ایجاد نکند می توانند با هزینه شخصی و با استفاده از مرخصی و یا خارج از ساعات ادرای با اخذ مجوز قبل از شروع تحصیل تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر بر اساس مدرک تحصیلی ماخوذه در دوره پیمانی یا رسمی با شرایط زیر ادامه تحصیل دهند و از مزایای آن برخوردار شوند:

– وجود پست بلاتصدی در محل اشتغال

– دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با مدرک جدید

– حداقل ۵ و حداکثر ۲۲ سال سابقه مفید برای کاردانی و کارشناسی و حداقل ۵ و حداکثر ۲۰ سال سابقه مفید برای تحصیلات تکمیلی

– حداکثر ۵۰ سال سن برای دکتری و ۴۷ سال سن برای کارشناسی ارشد، حداکثر ۴۴ سال سن برای کاردانی و کارشناسی

– متناسب بودن رشته و موضوع پایان نامه تحصیلی با نیازها، اولویت های واحدهای سازمانی محل اشتغال برای تحصیلات تکمیلی

– اخذ موافقت بالاتری مقام واحد سازمانی محل اشتغال

– ادامه تحصیل در مقاطع کاردانی الی کارشناسی ارشد، باید به تایید کمیته سرمایه انسانی استان و در ستاد در کارگروه تخصصی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) (مرکب از نمایندگان دفتر آموزش کارکنان، مرکز نوسازی و تحول اداری، دفتر امور اداری وزارت، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) و واحد سازمان متقاضی) و برای مقطع دکتری دفتر آموزش کارکنان برسد. بدیهی است، پس از تایید مراجع مذکور مجوز ادامه تحصیل در مقاطع کاردانی الی کارشناسی ارشد در استان ها و ستاد به ترتیب توسط مرکز تحقیقات و آموزش استان مربوطه و مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) و برای مقطع دکتری در سراسر کشور توسط دفتر آموزش کارکنان صادر خواهد گردید.

ماده ۳- در مقاطع تحصیلات تکمیلی هر گونه تغییر رشته و گرایش تحصیلی، دانشگه ها محل تحصیل و عنوان پایان نامه بدون اخذ مجوز از مراجع اعلام شده در ماده دو ممنوع است.

ماده ۴- مجوز ادامه تحصیل با استفاده از مرخصی و یا خارج از وقت اداری دانشجویان داخل کشور پس از اخذ شرایط ماده ۲ این دستورالعمل از سوی مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی استان و مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) و یا دفتر آموزش کارکنان بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه محل تحصیل برای یکسال صادر می گردد و تمدید سالانه آن از سوی واحدهای مذکور نیز منوط به ارایه گزارش پیشرفت تحصیلی مرحله قبلی و تایید موضوع پایان نامه (برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری) توسط واحدهای سازمانی ذیربط خواهد بود.

تبصره ۱- برای دانشجویان خارج از کشور مجوز ادامه تحصیل با مرخصی منحصرا توسط دفتر آموزش کارکنان و به صورت سه ساله صادر خواهد شد و حداکثر تا سقف مجاز تحصیل قابل تمدید خواهد بود.

تبصره ۲- در صورتی که واحد سازمانی ذیربط موضوع پایان نامه و گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجو را تایید نکند، واحدهای صادرکننده مجوز مجازند نسبت به لغو مجوز ادامه تحصیل دانشجو اقدام نمایند.

ماده ۵- تصدی پست مدیریتی و سرپرستی (رییس اداره و بالاتر) و مامور به خدمت شدن در طول مدت تحصیل و یا در زمان اجرای پایان نامه برای کلیه شاغلان به تحصیل ممنوع می باشد.

ماده ۶- اولویت تحصیل با رشته های تحصیلی هم راستا با رشته شغلی و پست مورد تصدی می باشد.

ماده ۷- کارمندان شاغل به تحصیل، حق سپردن هیچگونه تعهد، اشتغال به کار تمام وقت در سایر دستگاه ها و یا استفاده از بورس تحصیلی سایر وزارتخانه ها، موسسات، ارگان ها و نهادهای دولتی دیگر را ندارند.

ماده ۸- واحدهای امور اداری در ستاد وزارت و استان ها مجاز به پذیرش مدرک تحصیلی جدید کارمندانی که بدون رعایت شرایط این دستورالعمل اقدام به ادامه تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاهی نموده اند نمی باشند و وزارت متبوع نیز هیچگونه تعهد و مسوولیتی در خصوص اعمال مدرک تحصیلی آنان نخواهد داشت.

ماده ۹- کارمندانی که تا قبل از ابلاغ بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشغول به تحصیل شده اند و از مراجع ذیربط استانی و ستادی مجوز کسب نموده اند می توانند کمافی السابق ادامه تحصیل دهند و کارمندانی که تا ابلاغ مصوبه مذکور مشغول به تحصیل می باشند و مجوز اخذ نکرده اند می تواند بر اساس این دستورالعمل با رعایت بخشنامه مذکور حداکثر دو ماه پس از ابلاغ آن نسبت به صدور مجوز از مراجع ذیربط اقدام نمایند. بدیهی است در غیر این صورت وزارت هیچگونه تعهدی نسبت به پذیرش مدرک ایشان نخواهد داشت.

ماده ۱۰- مرکز نوسازی و تحول اداری موظف است به منظور اطلاع رسانی به عموم کارمندان طی سه ماهه اول هر سال مجموعه شرایط احراز مشاغل اختصاصی و عمومی و مقاطع و گرایش های تحصیلی اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی را در سایت مرکز به نشانی tahavol.maj.ir منتشر نماید.

ماده ۱۱- ادامه تحصیل کارکنان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و کلیه مراکز تابعه آن مشمول قوانین و مقررات مربوط به آن سازمان می باشد.

ماده ۱۲- مسولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ستاد وزارت و سازمان جهاد کشاورزی استان ها می باشد.

ماده ۱۳- این دستورالعمل در ۱۳ ماده و ۲ تبصره در جلسه مورخ ۶/۱۱/۹۳ کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی وزارت تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و کلیه آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مغایر با آن لغو می گردد.

محمود حجتی- وزیر کشاورزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام