کتاب استخدامی اداری ها
ارزش استخدامی مدرک

عدم ابطال بخشنامه شماره 31792؍200 مورخ 21/6/79 سازمان اداری و استخدامی کشور

در خصوص درخواست ابطال بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از حیث وجود قید «با ارزش علمی» در مدارک تحصیلی رسمی دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر برای امکان درخواست ادامه خدمت تا 35 سال (دادنامه شماره 9809970906010025 مورخ 14/2/98 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

تاریخ رأی: يکشنبه 15 ارديبهشت 1398

* شماره پرونده :هـ ع/ 97/1963

شماره دادنامه: 9809970906010025

تاریخ:  14/2/98

* شاکی: آقای مجید ملکی

*طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک بخشنامه شماره 31792؍200 مورخ 21/6/79 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

*متن مقرره مورد شکایت:

بخشنامه شماره 31792/200 مورخ 21/6/79 :

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1/6/1389 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد بند های 4 و 5 ردیف ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری و با توجه به ابهام‌ها و سوال‌های دستگاه های اجرایی در رابطه با عبارت «تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر» مندرج در بند الف ماده 103 قانون مذکور ، موارد زیر را به عنوان مصادیق عبارت فوق تعیین نمود.

بند 1- مدارک تحصیلی رسمی دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با ارزش علمی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب درخواستی، تقاضای ابطال بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را کرده و در تبیین خواسته خود چنین عنوان کرده است: ایراد شکلی وارد بر بخشنامه این است که به تأیید رئیس جمهور نرسیده است. دادنامه شماره 775 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است. از لحاظ ماهوی نیز بند یک بخشنامه اجرای بند (الف) ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری را محدود کرده است. توضیح اینکه به موجب بند (الف) ماده 103 قانون مذکور، دستگاه های اجرایی می توانند کارمند خود را با حداقل سی سال سابقه برای مشاغل غیر تخصصی و سی و پنج سال سابقه برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از سی سال بازنشسته کنند در حالی که در بند یک بخشنامه مورد اعتراض عبارت «مدرک تحصیلی رسمی دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با ارزش علمی» قید شده و همین امر باعث شده تا عده زیادی از دانش آموختگان کارشناسی ارشد نتوانند به حقوق مکتسبه خود دست یابند. زیرا مدرک کارشناسی ارشد اخذ شده از«مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» مدرک دانشگاهی محسوب نشده و دارندگان این مدرک از حق مذکور در بند (الف) ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری محروم شده اند.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 414496 مورخ 6/8/1397 دفاعیات خود را به شرح ذیل ارائه کرده است:

1- عبارت «تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد» موضوع بند (الف) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری به آن دسته از فارغ التحصیلانی اطلاق می گردد که از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش پذیرفته شده و مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه ها اخذ می‌کنند. لذا مدرک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد مورد قبول نیست. مستند به نامه شماره 87221 مورخ 24/4/1397 مدیر کل دفتر آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی که شاکی مدرک کارشناسی ارشد خود را از آن دریافت کرده، هیچگونه مجوزی از شورای گسترش وزارت علوم ندارد و پذیرش دانشجو نیز از طریق کنکور سراسری نبوده و برگزاری دوره‌های مربوطه در مؤسسه مذکور صرفاً جهت ارتقاء سطح علمی کارکنان مربوطه بوده است.

2- مطابق نامه شماره 162496 مورخ 16/8/1388 رئیس جمهور وقت، طی تفویض نامه مذکور، کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت های مربوط در زمینه اداری و استخدامی به حوزه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی واگذار شده است. لذا ایراد شاکی مبنی بر عدم تأیید مصوبه مزبور توسط رییس جمهور وارد نیست.

* پرونده در جلسه مورخ 25/1/1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء، مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند. بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌شود.

رأی هیأت تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه مطابق بند (الف) ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، دستگاه های اجرایی می توانند کارمندان خود را با حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از سی سال بازنشسته کنند و از طرفی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 775-7/11/1392، بندهای 2، 3، 4 و تبصره ذیل بخشنامه شماره 31792/200- 21/6/1389 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (بخشنامه مورد شکایت) را به جهت اینکه کارمندان معادل تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر را مشمول بند (الف) ماده 103 قانون یاد شده دانسته بود ابطال نموده است ، لذا از آنجائیکه بند 1 مصوبه مورد شکایت با مفاد ماده 103 و رأی هیات عمومی انطباق دارد، از طرفی ایراد شاکی مبنی بر خروج شورای توسعه از حدود اختیارات خود وارد نمی باشد چراکه بند 1 مصوبه مورد شکایت در واقع تکرار مفاد قانون است و تایید آن از سوی معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برابر تفویض اختیار رئیس‌جمهور وقت بوده است ، بنابراین و من حیث‌المجموع مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود و رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام