کتاب استخدامی اداری ها
ارزش استخدامی مدرک

عدم تأثیر قبولی در آزمون جامع دارندگان مدارک معادل در بازنشستگی

امکان ادامه تحصیل دارندگان مدارک معادل به شرط قبولی در آزمون جامع صرفاً در خصوص ادامه تحصیل در مقطع بالاتر در مراکز دانشگاهی بوده و قابل تسری به ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست (دادنامه شماره ۹۰۲ مورخ ۵/۸/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۰۵۳

موضوع: ابطال بند دوم از قسمت الف بخشنامه شماره ۹۴۸۲؍۲۲۲؍۹۸ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۸ مدیرکل منابع انسانی و امور اداری شرکت توانیر

تاریخ رأی: دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۲           

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شرکت توانیر در ارتباط با مدرک تحصیلی قابل قبول موضوع ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ، اقدام به صدور بخشنامه کرده است که شاکی نسبت به قسمتی از آن به شرح زیر اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است .

* متن مقرره مورد شکایت :

الف- بر اساس رای شماره ۷۷۵ مورخ ۵؍۱۲؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدارک تحصیلی با عناوین داخلی یا معادل یا دارای ارزش استخدامی صادره از کلیه دانشگاه ها، موسسات آموزشی، موسسات آموزشی صنعت آب و برق و غیره به عنوان مدارک تحصیلی معادل تلقی می شود.

-کارکنان دارای مدارک مذکور در صورت قبولی در آزمون جامع، مشروط بر اصلاح و صدور گواهینامه مدرک تحصیلی جدید بدون ذکر عنوان معادل در همان مقطع و با ارائه گواهینامه مقطع تحصیلی بالاتر بدون درج عنوان معادل، می توانند با رعایت سایر شروط از امتیازات مقطع تحصیلی ارائه شده بهره مند گردند.

*خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرکت توانیر طی بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته مدرک کارمند دارای کارشناسی ارشد معادل حتی در صورت شرکت در آزمون جامع و قبولی در صورتی قابل قبول است که در آن مدرک کلمه معادل حذف شده باشد که این امری غیر ممکن بوده و هیچ دانشگاهی چنین کاری را انجام نمی دهد و قبولی در آزمون جامع مکمل مدرک معادل بوده و بر این اساس اجازه تحصیل مقطع بالاتر داده می شود و رای شماره ۷۷۵ مورخ ۵؍۱۲؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شامل کسانی نیست که علاوه بر مدرک معادل در آزمون جامع نیز قبول شده باشند فلذا این بخشنامه مغایر رأی مذکور و ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت: دادنامه شماره ۱۷۷۷ مورخ ۱۵؍۸؍۱۳۹۷ هیأت عمومی مقرر نموده ماده ۱۰۳ قانون مدیریت قابل تعمیم به مدارک معادل نمی باشد و دادنامه شماره ۷۷۵ مورخ ۵؍۱۲؍۱۳۹۲ هیأت عمومی نیز مصوبه ای را که مدارک معادل را از مصادیق عبارت “تحصیلات دانشگاهی و بالاتر” مقرر کرده بود ابطال نموده است و گواهی های صادره از سوی سازمان سنجش صرفاً ناظر بر امکان ادامه تحصیل در دوره های تحصیلی بالاتر می باشد و اشاره ای به حذف یا تغییر عنوان معادل از مدرک تحصیلی ندارد و بخشنامه مورد شکایت در راستای آراء هیات عمومی صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد .

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد ، بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً به موجب بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ دستگاه های اجرایی می توانند کارمندان شاغل در مشاغل تخصصی را با داشتن ۳۵ سال سابقه خدمت به شرط دارا بودن تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر بازنشسته نمایند، ثانیاً مستفاد از آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۷۷۷-۱۵؍۸؍۱۳۹۷ و ۷۷۵-۷؍۱۱؍۱۳۹۲ و ۳۲۱ مورخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ ، در ارتباط با حکم مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مذکور مدارک معادل قابل پذیرش نمی باشد و بخشنامه مورد شکایت در راستای قانون و اجرای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است و ثالثاً مصوبه مورخ ۴؍۱۱؍۱۳۸۲ شورای گسترش آموزش عالی در خصوص امکان ادامه تحصیل دارندگان مدارک معادل به شرط قبولی در آزمون جامع صرفاً در خصوص ادامه تحصیل در مقطع بالاتر در مراکز دانشگاهی بوده و قابل تسری به ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و رابعاً قانون تفسیر تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۵؍۲؍۱۳۹۹ که موخر بر بخشنامه مورد شکایت می باشد پذیرش مدرک معادل را صرفاً در مورد ایثارگان مجاز شناخته است ، بنابراین بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با قانون حاکم در زمان وضع نداشته است ، لذا رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام