کتاب استخدامی اداری ها
مصوبات طرح مهر آفرین

کاربرگ- استخدام از محل سهمیه 25% بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مربوط به ردیف 6 فصل اول

ردیف

استخدام (از محل سهمیه حداقل 25% بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران)

معاف از آزمون

معاف از شرط تحصیلی

معاف از شرط معدل

معاف از شرط جنسیت

معاف از شرط سنی

نوع استخدام

1

فرزند شهید

*

*

*

*

*

رسمی قطعی

2

جانباز (به ترتیب درصد جانبازی)

*

*

*

*

*

رسمی قطعی

3

آزاده (به ترتیب زمان اسارت

*

*

*

*

*

رسمی قطعی

4

فرزند جانباز 25% و بالاتر (به ترتیب درصد جانبازی)

*

*

*

*

*

رسمی قطعی

5

فرزند آزاده بالای یکسال (به ترتیب زمان اسارت)

*

*

*

*

*

رسمی قطعی

6

همسر شهید

 

 

 

 

 

برای تصدی ها پیمانی و برای مشاغل حاکمیتی رسمی آزمایشی

7

همسر جانباز 25% و بالاتر (به ترتیب درصد جانبازی

 

 

 

 

 

برای تصدی ها پیمانی و برای مشاغل حاکمیتی رسمی آزمایشی

8

همسر آزاده بالای یکسال اسارت (به ترتیب زمان اسارت)

 

 

 

 

 

برای تصدی ها پیمانی و برای مشاغل حاکمیتی رسمی آزمایشی

9

فرزند فرزند شهید

*

*

*

*

*

رسمی قطعی

10

همسر فرزند شهید

 

 

 

 

 

برای تصدی ها پیمانی و برای مشاغل حاکمیتی رسمی آزمایشی

 

ملاحظات:

الف- دستگاه های اجرایی موظفند در استخدام از محل سهمیه حداقل 25% بند «و» ماده (44) قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بر اساس بند یاد شده و بند «الف» ماده مذکور به ترتیب زیر عمل نمایند به نحوی که پس از استخدام تمام افراد مشمول هر بند، به نحوی که در همان بند آمده به استخدام افراد مشمول بند بعدی اقدام نمایند و دستگاه مربوطه موظف است شماره مستخدم نیز از طریق سامانه کارمند ایران به صورت خودکار به آنان اختصاص دهد.

1- کلیه فرزندان شهدا

2- جانبازان به ترتیب درصد جانبازی از درصد جانبازی بالاتر به درصد جانبازی پایین تر

3- آزادگان به ترتیب مدت اسارت از زمان اسارت بیشتر به زمان اسارت کمتر

4- فرزندان جانبازان 25% و بالاتر به ترتیب درصد جانبازی از درصد جانبازی بالاتر به درصد جانبازی پایین تر

5- فرزندان آزادگان بالای یکسال اسارات به ترتیب زمان اسارت از زمان اسارت بیشتر به زمان اسارت کمتر

6- همسر شهید

7- همسر جانباز 25% و بالاتر به ترتیب درصد جانبازی از درصد جانبازی بالاتر به درصد جانبازی پایین تر

9- فرزند فرزندان شهدا

10- همسر فرزندان شهدا

ب- دستگاه های اجرایی موظفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، فرزند فرزندان شهید، فرزند جانبازان 25% و بالاتر و فرزند آزادگان اعم از شاغل، فوت شده یا از کار افتاده را علاوه بر سهمیه استخدامی در همان دستگاه استخدام نمایند و دستگاه مربوطه موظف است شماره مستخدم نیز از طریق سامانه کارمند ایران به صورت خودکار به آنان اختصاص دهد.

ج- دستگاه های اجرایی به شرح ذیل نسبت به تبدیل وضعیت افراد زیر اقدام نمایند و دستگاه مربوطه موظف است شماره مستخدم نیز از طریق سامانه کارمند ایران به صورت خودکار به آنان اختصاص دهد:

1- تبدیل وضع استخدامی جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا از غیر رسمی (اعم از قراردادی، پیمانی و رسمی آزمایشی) به رسمی قطعی بدون کسر سهمیه استخدامی و بدون رعایت هیج شرط دیگر.

2- تبدیل وضع استخدامی فرزندان جانباز 25% و بالاتر و فرزندان فرزند شهدا و فرزندان ازادگان با یکسال اسارت از غیررسمی (اعم از قراردادی، پیمانی و رسمی آزمایشی) به رسمی قطعی صورت می پذیرد. تبدیل وضع مذکور از قراردادی به رسمی قطعی با کسر سهمیه استخدامی است و تبدیل وضع مذکر از پیمانی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی بدون کسر سهمیه استخدامی می باشد و در همه موارد ذکر شده در این بند تبدیل وضع استخدام به رسمی قطعی بدون هیچ شرط دیگری صورت می پذیرد.

3- تبدیل وضع استخدامی همسر شهدا، همسر جانبازان 25% و بالاتر، همسر آزادگان بالای یکسال اسارت و همسر فرزندان شهدا از قراردادی در مشاغل حاکمیتی به رسمی آزمایشی و از قراردادی به پیمانی در مشاغل غیرحاکمیتی تبدیل وضع استخدامی با کسر سهمیه استخدامی صورت می گیرد. تبدیل وضع استخدامی از پیمای در مشاغل حاکمیتی به رسمی آزمایشی بدون کسر سهمیه استخدام صورت می گیرد.

د- دستگاه های اجرایی و استانداری ها موظفند قوانین مصوب جدید یا اصلاحی یا الحاقی را به ویژه در مورد خانواده معظم شهدا و ایثارگران اقدام نمایند و اصلاحات بر همان اساس در سامانه کارمند ایران قرار خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام