آزمون تعیین صلاحیت
مصوبات طرح مهر آفرین

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۲۲۵۶۵۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱، ناظر به طرح مهر آفرین»

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۲۲۵۶۵۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱، ناظر به طرح مهر آفرین» (نامه شماره۷۷۸۱۲هـ/ب مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱)

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۵۶۵۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱، ناظر به طرح مهر آفرین»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«رأی قطعـی، متضمّن نظـر رئیس مجلس شـورای اسلامـی بـه شمـاره ۶۳۸۳۹هـ/ب مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ راجع به مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ موضوع: «طرح مهرآفرین» قبلاً ابلاغ گردید. مصوبه صدرالذکر که در مقام اصلاح این مصوبه می‌باشد، بندهائی از آن به شرحی که ذیلاً می‌آید کماکان مواجه با مغایرت‌های قانونی است:

۱ـ بند (۲) مصوبه اصلاحی مبنی بر افزودن عباراتی به بند (۲) مصوبه سابق، چون صرفاً در صدد رفع ایراد سوم ناظر به این بند برآمده، لذا، ایرادات اول و دوم وارده به آن به شرح مندرج در قسمت‌های اولاً و ثانیاً از بند (۲) رأی مذکور کماکان باقی است.

۲ـ نظر به بند (۱۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مبنی بر جواز تفویض اختیارات و مسئولیت‌ها و با توجه به بند (۱۱۴) همین قانون ناظر به یکساله بودن احکام قانون بودجه، بنابراین، بند (۶) مصوبه سابق با در نظرگرفتن اصلاحیه‌ای که در بند (۳) این مصـوبه صـورت گرفته، از این حیث که مقید به سال ۱۳۹۱ نشده، و مشعر به توسعه آن برای سال‌های آتی می‌باشد، مغایر قانون است. بند (۱۶) مصوبه اصلاحی مبنی بر الحاق بند (۳۹) نیز مبنی بر ایراد مذکور، برای سال‌های بعد، مغایر قانون است.

۳ـ نظر به لزوم تأمین بار مالی از محلّ اعتبارات مصوب مربوط، بند (۴) مصوبه مبنی بر الحاق یک بند به مصوبه سابق، که صرفاً به «اعتبارات مربوط» اشاره کرده، از حیث اطلاق و مصرّح نشدن به واژه «مصوب» کماکان به شرح ایرادات مندرج در بند (۳۵) رأی مذکور و بویژه مستنداً به ماده (۵۷) و تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون برنامه پنجم توسعه، مغایر قانون است.

۴ـ نظر به اینکه صدر ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم، ارتباطی به «تبدیل وضعیت کارکنان» ندارد و تبصره (۲) آن نیز صرفاً ناظر به «تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی» است و شامل «کارکنان قراردادی» نمی‌شود، ایراد مذکور در بند (۹) رأی مذکور راجع به اجازه دادن دولت به تبدیل وضعیت نیروها از قراردادی به یکی از دو حالت پیمانی یا رسمی، با اصلاحی که براساس بند (۸) این مصوبه انجام شده مرتفع نشده و ایراد کماکان باقی است.

۵ ـ از آنجا که طبق مواد (۱۷و ۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، «بکارگیری کارمندان شرکت‌ها و … تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد» و نظر به اینکه درج عبارت: «عقدقرارداد با شخص حقیقی به عنوان برون سپاری» در بند (۹) مصـوبه اصلاحی با توجـه به قیـد «تحت هر عنوان» منـدرج در مواد پیش گفته مشمول ممنوعیت می‌باشد، و اصلاحات به عمل آمده در بند (۹) این مصوبه رافع ایرادات مذکور در بنـد (۱۰) رأی ابلاغی نمی‌باشد، بنابراین، مغایرت‌های اعلامی هم‌چنان باقی است.

۶ ـ نظر به اینکه در مصوبه اصلاحی به تمامی ایرادات مذکور در رأی صدرالاشاره توجه نشده و ایراداتی از قبیل موارد مذکور در بندهای (۸، ۱۱، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۸) کماکان باقی مانده است، بنابراین، بند (۱۸) مصوبه اصلاحی که مقرر می‌دارد: «سایر مفاد تصویب‌نامه -سابق- و شرح پیوست آن به قوت خود باقی است»، چون شامل موارد مواجه با ایرادات اعلامی می‌شود، از حیث احیای بندهای ملغی‌الاثر شده در مصوبه سابق، مغایر با تبصره (۴) الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی است که به موجب آن: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.»

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام