کتاب استخدامی اداری ها
مصوبات طرح مهر آفرین

بخشنامه در خصوص نحوه اجرای مصوبه طرح مهرآفرین

بخشنامه معاون رييس جمهور در خصوص نحوه اجرای مصوبه طرح مهر آفرین (بخشنامه شماره 1923/92/200 مورخ 8/2/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي

با توجه به تصويب نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 و اصلاحيه هاي شماره 225651/ت48702هـ مورخ 17/11/1391 و شماره 9882/ت48702هـ مورخ 24/1/1392 هيأت وزيران و ابهامات برخي از دستگاه هاي اجرايي در خصوص نحوه اجراي مصوبه مذكور، كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند موارد زير را در فرايندهاي استخدامي و به كارگيري نيروي انساني رعايت كنند:

1- استخدام از محل مجوزهاي صادره در تصويب نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 هيأت وزيران با رعايت سهميه هاي قانوني ايثارگران و معلولين و اعتبارات مصوب صورت مي پذيرد.

2- استخدام افراد قراردادي در سقف 10 درصد سهميه تخصيص يافته و ساير افراد (نخبگان، قهرمانان ورزشي، حافظان قرآن، مأمور حراست، مسئول گزينش و پست هاي حساس و كليدي و استخدام در مناطق كمتر توسعه يافته و…) در سقف 5 درصد سهميه تخصيص يافته با رعايت ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه، اعتبارات مصوب و در قالب سهميه مشخص شده امكان پذير مي باشد. همچنين، تبديل وضع نيروهاي قراردادي انتقالي موضوع بندهاي (13) و (14) تصويبنامه مذكور، بر اساس ساز و كار تعيين شده در اين بند و با رعايت مجوزهاي استخدامي و اعتبارات مصوب امكان پذير است.

3- به كارگيري نيروي انساني در قالب قرارداد كار معين (مشخص)، بر اساس تبصره ذيل ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري و بند «هـ» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه و با رعايت اعتبارات مصوب صورت مي گيرد.

4- كليه فرآيندهاي استخدامي نظير انتشار آگهي استخدام، تهيه سئوالات آزمون، برگزاري آزمون استخدامي و اعلام نتايج آزمون با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استانداری(حسب مورد) انجام می پذیرد و مسئولیت اقدامات و فعالیت‌های اداری و استخدامی و انطباق آنها با قوانین و مقررات برعهده آنان مي باشد.

5- در خصوص تبدیل وضع نیرو‌های قراردادی به استناد رای (555) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت حداقل مدارک تحصیل پیش بینی شده برای استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است.

6- استخدام ایثارگران صرفا با رعایت بندهای «الف» و «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین خاص ایثارگران امکان پذیراست.

7- در مورد سهمیه های استخدامی مربوط به داوطلبان بومی، بومی شامل افرادی می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند:

الف) محل تولد داوطلب با استان مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

ب) حداقل پنج سال از سنوات تحصیلی داوطلب (ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان) به صورت پیوسته در استان مورد تقاضا طی شده باشد.

ج) همسر و فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که استان محل تولد همسر یا پدر (شاغلین نیروهای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد و یا محل سکونت کنونی آنان ( در خصوص بازنشستگان نیروهای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد.

د) فرزندان و همسران کارکنان رسمی، پیمانی و نیروهای قراردادی که در اجرای مصوبات «کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران» به استان مورد تقاضا برای استخدام منتقل شده‌اند.

و) آن دسته از افرادی که حداقل سه سال تمام سابقه کار تمام وقت در دستگاه‌های اجرایی استان مورد تقاضا برای استخدام، با پرداخت حق بیمه داشته باشد.

تبصره- اولویت انتخاب داوطلبان با بومی شهرستان است و در صورتی که داوطلب بومی شهرستان حد نصاب لازم برای قبولی را کسب نکرده باشد از داوطلبان بومی سایر شهرستان های استان در صورت شرکت در آزمون مربوط به آن محل انتخاب می گردند.

8- فرآیند انجام فعالیت های مربوط به استخدام یا به کارگیری نیروی انسانی در سامانه کارمند ایران به نشانی www.karmandiran.ir طراحی شده است و صدور شماره مستخدم یا شناسه صرفا در بستر سامانه مذکور صورت می پذیرد.

همچنين به پيوست نسخه اي از تصويب نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 هيأت وزيران با اعمال اصلاحيه هاي شماره 225651/ت48702هـ مورخ 17/11/1391 و شماره 9882/ت48702هـ مورخ 24/1/1392 هيأت وزيران ارسال مي‌شود.

غلامحسين الهام- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام