کتاب استخدامی اداری ها
وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی (تصویبنامه شماره۱۵۶۱۷۶/ت۵۶۴۴۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ هیئت وزیران)

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ به پیشنهاد مشترک شماره ۹۷۲۱۰۰/۴۸۲۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۴) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی- مصوب ۱۳۹۶- آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنـایع دستی -مصوب ۱۳۹۶ ـ.

۲- صنایع دستی و فرش دستباف: صنایع موضوع ماده (۱) قانون که منحصراً ساخت ایران باشند.

۳- وزارت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

۴- وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت که اجرای کلیه وظایف مندرج در این آیین‌نامه در مورد فرش دستباف را برعهده دارد.

۵- معاونت: معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت.

۶- اداره کل: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان.

۷- مرکز: مرکز ملی فرش ایران.

۸- سازمان: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان.

۹- مجوز: مجوزهایی که مطابق ماده (۳) قانون برای هریک از فعالیت‌های زیر از سوی وزارت یا وزارت صمت و در چهارچوب این آیین‌نامه صادر می‌شوند:

الف- کارگاه انفرادی تولید صنایع دستی و یا فرش دستباف: مکانی که درآن مراحل تولید کالا در یک رشته صنایع دستی و یا فرش دستباف، مستقلاً توسط شخص حقیقی انجام می‌گیرد و فعالیت تولیدی آن مورد تأیید معاونت و یا مرکز است.

ب- کارگاه گروهی تولید صنایع دستی و یا فرش دستباف: مکانی که در آن با بهره‌ گیری از امکانات فنی، ابزار و تجهیزات، مواد و مصالح اولیه و نیروی انسانی مورد نیاز، در یک یا چند رشته صنایع دستی و یا فرش دستباف به صورت گروهی یا مجتمع فعالیت می‌شود و این فعالیت، تمام یا بخشی از فرآیندهای مرتبط با چرخه تولید محصول از جمله تأمین مواد و مصالح تا بسته‌بندی، ساخت نمانام (برند) و تجاری‌سازی محصول را شامل می‌شود.

پ- فروشگاه انحصاری صنایع دستی و هنرهای سنتی: واحد تجاری که انحصاراً مبادلات محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی را انجام می‌دهد.

ت- خانه صنایع دستی: بناهای موضوع تبصره بند (ث) ماده (۳) قانون.

ث- بازارچه صنایع دستی: مجموعه‌ای از مراکز و محل‌های مورد تأیید وزارت برای مبادله محصولات صنایع دستی ایرانی، به طور موقت یا دایمی.

ج- نمایشگاه صنایع دستی و یا فرش دستباف: رویدادی که حسب مورد با مجوز معاونت یا مرکز، برای عرضه محصولات و خدمات مرتبط با صنایع دستی و یا فرش دستباف به صورت موقت یا دایم در داخل یا خارج کشور برگزار می‌شود.

۱۰- نشان اعتماد صنایع دستی: گواهی یا علامت تعیین سطح کیفی فروشگاه انحصاری صنایع دستی و هنرهای سنتی.

۱۱- گواهی کیفیت کارگاهی: گواهی یا علامت معرفی و تعیین سطح کیفی کارگاه گروهی یا انفرادی تولید صنایع دستی و فرش دستباف.

۱۲- ارزیاب صنایع دستی و یا فرش دستباف: کارشناس مجرب، متعهد و دارای دانش کافی نسبت به رشته‌های صنایع دستی و فرش دستباف.

۱۳- تخلف: عدم انطباق عملکرد واحد دارنده مجوز با موضوع فعالیت مندرج در مجوز، استفاده از مواد اولیه غیرطبیعی و نامرغوب و استفاده از ابزار و تجهیزات رقومی (دیجیتال) و ماشینی نظیر چاپگر سه بعدی، فراتاو (لیزر)، دستگاه تراش رایانه‌ای ( CNC ) و ربات به صورت غالب در تولید صنایع دستی، هنرهای سنتی و فرش دستباف، عدم رعایت استانداردهای مصوب سازمان ملی استاندارد ایران، تخلفات مندرج در مواد (۵۷)، (۵۸)، (۵۹)، (۶۳)، (۶۵)، (۶۶)، (۶۷) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور- مصوب ۱۳۸۲- و اصلاحات بعدی آن و عدم رعایت ضوابط شرعی و قانونی.

تبصره- سایر مصادیق تخلف حسب مورد براساس دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده از سوی وزارت و وزارت صمت تعیین می‌شود.

ماده ۲- ضوابط و فرایند صدور مجوزهای صنایع دستی و فرش دستباف به شرح زیر است:

۱- به منظور تسهیل، تسریع و مدیریت یکپارچه در فرایند صدور مجوز، وزارت و یا وزارت صمت حسب مورد موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، ضمن اصلاح و ساده‌سازی فرایندهای صدور مجوز، نسبت به الکترونیکی کردن آنها اقدام کنند.

۲- اداره کل و یا سازمان موظفند پس از بررسی و تأیید مدارک، استعلام‌های مورد نیاز را براساس قوانین و مقررات مربوط از دستگاه‌های مرتبط اخذ کنند.

۳- اداره کل و یا سازمان موظفند پس از ثبت درخواست متقاضی در سامانه، پاسخ متقاضی را مبنی بر رد، اصلاح (با ذکر دلایل) یا قبولی تقاضا ظرف یک هفته به وی اعلام کنند.در مواردی که طبق ضوابط، صدور مجوز نیاز به ارایه طرح توجیهی دارد، براساس دستورالعمل‌های وزارت یا وزارت صمت اقدام می‌شود.

۴- نصب تمام‌نگاشت (هولوگرام) وزارت و وزارت صمت حسب مورد بر روی مجوزها الزامی است و مجوز بدون تمام‌نگاشت (هولوگرام) فاقد اعتبار است.

۵- انتقال و واگذاری مجوز به اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دارنده مجوز، تنها در صورت دارا بودن شرایط مندرج در این آیین‌نامه و با تأیید دستگاه صادرکننده مجوز مجاز است.

ماده ۳- شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در چهارچوب آیین‌ نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۰۰۳/ت۵۵۴۵۷ه- مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ هماهنگی‌های لازم را برای تعامل با وزارت یا وزارت صمت درخصوص مجوزهای تأسیس مراکز آموزش و نحوه اجرای آموزش‌های صنایع دستی و هنرهای سنتی و یا فرش دستباف، به عمل می‌آورد.

ماده ۴- متقاضیان مجوزهای موضوع ماده (۳) قانون باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- تابعیت ایران و یا دارابودن گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی.

۲- داشتن حداقل (۱۸) سال سن.

۳- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم و یا گواهی معافیت تحصیلی برای آقایان.

۴- امکان بهره‌برداری قانونی از محل فعالیت حسب نوع مجوز.

تبصره۱- فعالیت‌های مرتبط با موضوع این آیین‌نامه باید در اساسنامه، مجوز و پروانه فعالیت شخص حقوقی متقاضی مجوز قید شده باشند.

تبصره۲- سایر شرایط اختصاصی متقاضی اعم از سابقه فعالیت، میزان تحصیلات، مختصات محل فعالیت، استعلامات مورد نیاز حسب مورد، داشتن نیروی متخصص و ماهر، شرایط صدور، مدت و نحوه تمدید مجوزها، طبق دستورالعمل‌هایی خواهد بود که حسب مورد توسط وزیران ذی‌ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط ابلاغ خواهد شد.

ماده ۵- اداره کل و یا سازمان با استفاده از ظرفیت ارزیابان ذی‌صلاح صنف مربوط و نهادهای غیردولتی مرتبط، وظیفه پایش و ارزیابی عملکرد واحدهای دارای مجوز صنایع دستی و فرش دستباف را برعهده دارند و در صورت نیاز می‌توانند از کارشناسان داخلی استفاده کنند.دارنده مجوز موظف است با ارزیاب معرفی‌شده از سوی اداره کل یا سازمان برای بازدید از محل فعالیت مربوط همکاری لازم را به عمل آورد.

ماده ۶- متقاضیان و واحدهای دارنده مجوز در صورت اعتراض به گزارش ارایه‌شده از سوی ارزیاب، می‌توانند ظرف (۲۰) روز از تاریخ دریافت گزارش، اعتراض خود را به صورت کتبی به اداره کل و یا سازمان تسلیم کنند.بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص اعتراض مذکور، با کارگروه استانی رسیدگی به تخلفات است.

ماده ۷- کارگروه استانی رسیدگی به تخلفات، حسب مورد توسط اداره کل و یا سازمان و بدون ایجاد ساختار اداری جدید، تشکیل می‌شود و رسیدگی به تخلفات، اعتراضات، رفع ابهام و شفاف‌سازی امور مرتبط با مجوزهای موضوع ماده (۳) قانون را برعهده دارد.اعضای این کارگروه عبارتند از: مدیرکل و یا رییس سازمان (رییس کارگروه)، نماینده اداره امور حقوقی اداره کل و یا سازمان، نماینده نهاد و تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد مرتبط و دو نفر از کارشناسان مجرب صنایع دستی و یا فرش دستباف به حکم مدیرکل یا رییس سازمان به مدت دو سال.

تبصره۱- کارگروه استانی رسیدگی به تخلفات مکلف است ظرف (۱۵) روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را به صورت مستند و مستدل اعلام و نتیجه را به صورت کتبی به دارنده مجوز ابلاغ کند.

تبصره۲- متقاضی از زمان ابلاغ نظر کارگروه استانی حداکثر (۱۰) روز فرصت دارد به این نظر اعتراض کند.در صورت اعتراض متقاضی به رأی کارگروه استانی رسیدگی به تخلفات یا در صورت عدم تصمیم‌گیری توسط کارگروه مذکور ظرف مهلت تعیین‌شده، مراتب ظرف (۵) روز برای بررسی و صدور رأی نهایی به کارگروه مرکزی رسیدگی به تخلفات ارجاع داده می‌شود.

تبصره۳- انتخاب نماینده سازمان مردم‌نهاد و تشکل‌های غیردولتی و کارشناسان موضوع این ماده حداکثر برای یک دوره دیگر مجاز است.

ماده ۸- کارگروه مرکزی رسیدگی به تخلفات، ذیل معاونت و یا مرکز و بدون ایجاد ساختار اداری جدید، تشکیل می‌شود.این کارگروه رسیدگی به تخلفات، اعتراضات، رفع ابهام و شفاف‌سازی امور مرتبط با مجوزهای موضوع ماده (۳) قانون را که ازسوی اداره کل و یا سازمان واصل می‌شوند، برعهده دارد.اعضای این کارگروه عبارتند از: معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت و یا رییس مرکز (رییس کارگروه)، مدیرکل و یا نماینده اداره کل امورحقوقی وزارت و یا وزارت صمت، نماینده نهاد و تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد مرتبط و دو نفر از کارشناسان مجرب صنایع دستی و یا فرش دستباف که به حکم وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و یا وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مدت دو سال منصوب می‌شوند.

تبصره- کارگروه مرکزی رسیدگی به تخلفات موظف است ظرف (۱۵) روز نسبت به اعتراض متقاضی رسیدگی و اتخاذ تصمیم و پاسخ را به صورت مکتوب و مستند به کارگروه استانی ابلاغ کند.رأی صادرشده از سوی کارگروه مرکزی رسیدگی به تخلفات قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده ۹- اداره کل یا سازمان موظفند ترتیبات لازم را جهت اجرایی شدن مواد (۵۷)، (۵۸)، (۵۹)، (۶۳)، (۶۵)، (۶۶)، (۶۷) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور- مصوب ۱۳۸۲- و اصلاحات بعدی آن در خصوص فعالیت‌های موضوع مجوزهای این آیین‌نامه اتخاذ کنند و در صورت عدم‌ اصلاح موارد تخلف از سوی دارنده مجوز در بازه زمانی تعیین‌شده در دستورالعمل‌های ابلاغی، نسبت به ابطال مجوزهای مربوط اقدام و مراتب را به مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاع دهند.

ماده ۱۰- اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است صرفاً براساس نظر کارگروه رسیدگی به تخلفات و حسب مورد برابر اعلام اداره کل و سازمان، از ادامه فعالیت واحدهای متخلف جلوگیری کند.

ماده ۱۱- وزارت و یا وزارت صمت موظفند در راستای اجرای مفاد این آیین‌نامه و در چهارچوب قوانین و مقررات از توانمندی و ظرفیت‌های تشکل‌های مردم‌نهاد و اتحادیه‌های تخصصی مرتبط استفاده کنند.

معاون اول رئیس‌‎جمهور- اسحاق جهانگیری

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون حمایت از هنرمندان ، استادکاران و فعالان صنايع دستي (تصویبنامه شماره۶۵۲۸۴/ت۵۹۱۳۰هـ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ هیئت وزیران)

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۶/۲۱ به پیشنهاد شماره ۴۵۶۶۳/۵۵۸۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون حمایت از هنرمندان، استاداران و فعالان صنایع دستی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۱۷۶/ت۵۶۴۴۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ تبصره بند (۱۳) ماده (۱) حذف می‌شود.

۲ـ در بند (۳) ماده (۴) بعد از عبارت «برای آقایان» عبارت «جز در مواردی که از مصادیق پروانه کسب و اجازه اشتغال نیستند» الحاق می‌شود.

۳ـ در ماده (۱۰) عبارت «صرفاً براساس» به عبارت «با توجه به» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور- محمد مخبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام