کتاب استخدامی اداری ها
انتصاب مدیران

اصلاح دستورالعمل شايستگي‌های عمومی و تخصصی و نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌ای

اصلاح دستورالعمل اجرايي شرايط عمومي شايستگي‌هاي عمومي و تخصصي و نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي موضوع مصوبه شماره ۶۶۴۳/۲۰۶ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ شوراي عالي اداري (تصويبنامه شماره ۴۲۴۷۲/۹۱/۲۰۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ شوراي عالي اداري)

كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور

شوراي عالي اداري در يكصد و پنجاه و هفتمين جلسه مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، انجام اصلاحات به شرح زير، در دستورالعمل اجرايي شرايط عمومي شايستگي‌هاي عمومي و تخصصي و نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي (موضوع مصوبه شماره ۶۶۴۳/۲۰۶ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ شوراي عالي اداري) را تصويب نمود:

۱- تبصره (۳) ماده (۳) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

تبصره ۳- در موارد خاصي كه فرد انتخاب شده براي پست‌هاي مديريتي داراي توانمندي بالا بوده ولي شرايط پيش‌بيني شده در جدول فوق را دارا نباشد، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند پيشنهاد لازم را پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه‌، همراه با مدارك و مستندات مربوط، جهت طرح در شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني ارائه نمايند تا شوراي مزبور بر اساس ضوابطي كه در اين زمينه به تصويب مي رساند اتخاذ تصميم نمايد.

۲- يك تبصره به شرح زير، به عنوان “تبصره (۴)” به ماده (۳) الحاق و تبصره (۴) به تبصره (۵) تغيير مي‌يابد:

تبصره ۴- كارمنداني كه به موجب ضوابط قبلي، شرايط احراز شغل خاصي را به لحاظ نوع رشته تحصيلي دارا بوده، در يكي از پست‌هاي سازماني آن شغل تخصيص يافته و تغيير در شغل آنان ايجاد نشده و در حال حاضر با توجه به اصلاحات طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل، شرايط احراز شغل مربوط را ندارند، چنانچه كماكان در همان شغل اشتغال داشته باشند، دستگاه متبوع مي‌تواند با رعايت ساير ضوابط و مقررات، نسبت به انتصاب آنها در پست‌هاي مديريتي سطح سه (پايه) اقدام نمايد. براي انتصاب اين افراد در پست‌هاي مديريتي بالاتر، لازم است بر اساس مفاد تبصره ۳ اقدام نمايند.

محمود احمدي‌نژاد- رييس جمهور و رييس شوراي عالي اداري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام