کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات محاسباتی

الزام نهادهای عمومی غیردولتی به واریز درآمدها از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی به حساب‌های خزانه

الزام نهادهای عمومی غیردولتی به واریز درآمدها از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی به حساب‌های خزانه (تصویبنامه شماره ۱۵۵۳۸۴/ت۶۰۵۹۲هـ مورخ ۲۶/۸/۱۴۰۱ هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۲۲/۸/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۱۴۴۱۹۲/۴۹۴۸۲ مورخ ۱۴/۸/۱۴۰۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد:

در انتهای تصویبنامه شماره ۱۲۸۵۲۰/ت۵۹۷۸۷هـ مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۱ عبارت “نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم جزء (۲) بند (الف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می‌شوند.” الحاق می‌شود.

محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور

مصوبه مرتبط: واریز درآمد فروش و خدمات و سایر وجوه عمومی به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور (تصویب‌نامه شماره ۱۲۸۵۲۰/ت۵۹۷۸۷هـ مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۱ هیئت وزیران)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام