کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات محاسباتی

آیین ‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌ های پرداختی به مؤسسات غیردولتی

آیین ‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌ های پرداختی به مؤسسات غیردولتی (تصویب‌نامه شماره ۳۵۵۳۰/ت۳۱۶۴۹هـ مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۸۵ هیئت وزیران)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت ‌و ‌برنامه‌ریزی کشور، موضوع نامه شماره ۲۶۱۰۵/۹۲۱۷/۵۶ مورخ ۶/۷/۱۳۸۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- آیین‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌های پرداختی به مؤسسات غیردولتی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین ‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌ های پرداختی به مؤسسات غیردولتی

ماده ۱- اعتباراتی که به عنوان کمک از محل اعتبارات هزینه‌ای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا از محل اعتبارات هزینه‌ای منظور در سایر ردیف‌های بودجه کل کشور بر اساس موافقتنامه مربوط یا بودجه تفصیلی (حسب مورد) برای کمک به عملیات جاری به مؤسسات غیردولتی پرداخت می‌شود، مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره ۱- وجوهی که از محل اعتبارات موضوع این آیین‌نامه با رعایت مقررات مربوط تحت عنوان یارانه بابت قسمتی از بهای کالاها و خدمات و یا تأمین قسمتی از سود تسهیلات به مؤسسات غیر دولتی پرداخت می‌شود و همچنین کمک‌های موردی پرداختی به این گونه مؤسسات و یا اشخاص حقیقی از شمول این آیین‌نامه خارج بوده و مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشد.

تبصره ۲- کمک‌های مربوط به ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان پس از هماهنگی با صندوق مهر امام رضا (ع) صورت پذیرد.

تبصره ۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه که به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌باشند، مکلفند فهرست کمک‌های خود را بر اساس چارچوبی که توسط معاونت اجرایی رییس‌جمهور تعیین می‌شود، هر سه ماه یک‌بار به معاونت یاد‌شده اعلام کنند.

ماده ۲- پرداخت کمک‌های موضوع این آیین‌نامه موکول به رعایت قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی -مصوب ۱۳۷۸- است.

ماده ۳- مقررات مالی مورد عمل در مصرف اعتبارات موضوع این آیین‌نامه در مورد مؤسساتی که مقررات خاص داشته یا مشمول مقررات عمومی می‌باشند، مقررات مورد عمل مؤسسه است و در مورد مؤسساتی که فاقد مقررات خاص در مصرف منابع خود می‌باشند، مقررات ناظر بر مصرف وجوه پرداختی و چگونگی نظارت بر آن در چارچوب مفاد موافقتنامه اعتبار مربوط توسط دستگاه اجرایی پرداخت ‌کننده وجه تعیین و به مؤسسه گیرنده وجه ابلاغ می‌شود.

ماده ۴- مانده مصرف نشده کمک‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد هر یک از مؤسسات مشمول، قابل انتقال و مصرف در سال بعد خواهد بود.

ماده ۵- گردش عملیات مالی (دریافت‌ها و پرداخت‌ها) و حساب سالانه مؤسساتی که از کمک موضوع این آیین‌نامه استفاده می‌کنند و همچنین انطباق هزینه‌های انجام شده توسط کمک گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداخت ‌کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی مؤسسه کمک گیرنده و یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی در مورد انطباق هزینه‌های کمک ‌گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی کمک کننده باید حداکثر تا پایان خرداد سال بعد به دستگاه پرداخت‌ کننده کمک و سازمان مدیریت ‌و‌ برنامه‌ریزی کشور ارسال شود.

تبصره ۱- در موارد لزوم، دستگاه اجرایی پرداخت‌کننده وجوه می‌تواند رسیدگی به گردش عملیات مالی مؤسسات مذکور در مورد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را رأساً به عهده گرفته و اقدامات لازم را انجام دهد.

تبصره ۲- ادامه پرداخت کمک به مؤسسه کمک گیرنده موکول به حصول اطمینان از انطباق پرداخت‌ها با اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرایی پرداخت ‌کننده کمک خواهد بود.

ماده ۶- مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط می‌باشد.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام