آزمون تعیین صلاحیت
قوانین و مقررات محاسباتی

مهلت تعهد و پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی (تملک دارایی سرمایه‌ای)

مهلت تعهد و پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی (تملک دارایی های سرمایه‌ای) (بخشنامه شماره ۶۳۸۳۵۴ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی

در اجرای مفاد قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۹:

«مهلت‌های مذکور در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ برای تعهد و پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل در اختیار ذیحسابی دستگاه‌های ذیربط قرار گرفته باشند به ترتیب برای هزینه‌های جاری پایان فروردین ماه و هزینه‌های عمرانی پایان تیرماه سال بعد اصلاح می‌گردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ‌های مذکور پس از انقضای مهلت، ظرف ده روز به خزانه واریز می‌گردند. کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردند.».

لذا اشاره قانونگذار در جزء (۱) بند «د» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به «پایان همان سال»، رعایت مهلت تعیین شده در قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۹۷ برای تعهد و پرداخت می‌باشد. بنابراین مفاد قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات کماکان به قوت خود باقی است و مهلت تعهد و پرداخت هزینه‌های جاری پایان فروردین ماه و هزینه های عمرانی (تملک دارایی های سرمایه‌ای) پایان تیرماه سال بعد خواهد بود.

محمدباقر نوبخت- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشورشناسنامه قانون | bakhsh99 etebar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام