کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مناقصات

نحوه تعدیل دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در سه ماهه اول سال 1394 مطابق با دستورالعمل مربوط

نحوه تعدیل دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در سه ماهه اول سال 1394 مطابق با دستورالعمل مربوط

511101- پرسش)

با توجه به ابلاغ فهارس بهای پایه سال 1394 و عدم ابلاغ شاخص های تعدیل سه ماهه چهارم سال قبل، نحوه محاسبه برآورد به هنگام مطابق با بخشنامه شماره 65663/100 مورخ 14/8/1391 با عنوان «دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای» برای مناقصاتی که در سه ماهه اول سال 1394 برگزار می شود، چگونه خواهد بود؟

511101- پاسخ)

با توجه به این که فهارس بهای پایه سال 1394 بر اساس قیمت های سه ماهه چهارم سال 1393 تهیه شده است، لذا برآوردهای حاصل از فهارس بهای سال 1394 برای مناقصاتی که در سه ماهه اول سال 1394 برگزار می شود، برآورد به هنگام محسوب شده و در روابط مندرج در بخشنامه یاد شده B=1 در نظر گرفته می شود.

در مناقصاتی که در سه ماهه اول سال 1394 به صورت فاقد تعدیل برگزار می شود، مقدار y توسط دستگاه برآورد کننده باید در اسناد ارجاع کار اعلام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام